Zákon o ´“absolútnom krúžku“ oficiálne zákon o hospodárení nezávislých poslancov znova neprešiel. Podporilo ho iba 22 poslancov. 98 poslanci sa zdržali. A toľko sa zvýrazňuje potreba osobnostnej vyzretosti a s tým spojenej nezávislosti.

Je to škoda, pretože v situácii, keď sa dlhodobejšie presadzujú skôr nezávislí ako stranícki kandidáti na samosprávnej regionálnej úrovni, do parlamentu nezávislí kandidáti kandidovať nemôžu. Dlhodobejšie nezávislí kandidáti požívajú aj vyšší stupeň dôvery od samých občanov. Voličskej občianskej základni sa tak uberá na práve možnosti výberu medzi politickými stranami a nezávislými kandidátmi.

Nami predložený návrh zákona bol „očistným“ i v tom zmysle, že usporiadanie 150 členného zoznamu poslancov nového parlamentu by bolo iba výrazom vôle občanov. Rozhodujúci by bol iba počet získaných hlasov od voličov, bezohľadu na to, či ide o nezávislého alebo straníckeho kandidáta, nezáležalo by ani na tom o ako preferovanú stranu ide. Postavenie a pozícia kandidáta, v tej ktorej strane by na zostavu nového zoznamu poslancov nemala žiaden vplyv.

Len krátko zopakujem, v rozprave neodzneli žiadne pádne a vecné protiargumenty, o to viac ma mrzí, že zákon, ktorý by zásadne preveril a umožnil výber najdôveryhodnejších a s občanmi spätých osôb, neprešiel.

Možno v takých podmienkach vôbec hovoriť o pravej občianskej spoločnosti?
Otázka na zamyslenie.
Helena Mezenská