Posledné štúdie, uverejnené v Journal of Dental, hovoria o technike novej regenerácie tkanív, ktorá ľuďom umožní vypestovať si novú sadu perleťovo bielych zubov.

Doktor Jeremy Mao a Edward V. Zegarelli, profesor zubného lekárstva na Columbia University Medical Center poukázali na rastový faktor infúzie, trojrozmerné lešenie s možnosťou regenerácie implantátu do anatomicky správneho zubu už za 9 týždňov. Doktor Mao dokáže implantovať vlastné kmeňové bunky, pomocou postupu, ktorý vyvinuli v laboratóriu univerzitného tkanivového inžinierstva. Zub bude rásť vo forme a ako náhle kmeňové bunky dosiahnu steny formy, splynú s okolitým tkanivom.

Niektorí pacienti už vyplnili žiadosti pre vyskúšanie tejto novej metódy na Columbia University. Táto univerzita hľadá spolupracovníkov na pomoc komercializácie tejto metódy. Doktor Mao zvažuje najlepšie prístupy pre uplatnenie tejto metódy ako nákladovo efektívnej klinickej terapie.

zdroj: topmagazin.sk