ŠTÁTNA POKLADNICA (aj  s účtami štátnej správy) je od nežnej revolúcie jeden veľký deravý mešec !

Tento mešec treba konečne zašiť poriadne hrubou niťou !

ŠTÁTNA POKLADNICA JE ÚČET, KTORÍ PATRÍ OBČANOM. Páni Občania chcú vidieť, ako sa rozpočet tvorí a zostavuje. Občania chcú prostredníctvom zvoleného výboru kontrolovať čerpanie štátneho rozpočtu !
Kontrola štátnej pokladnice a účtov štátnej správy je najvážnejší problém, ktorý treba ako prvé riešiť.

NAVRHUJEME RIEŠIŤ :

[divider color=“#981F83″ width=“1″ type=“dashed“ /]
1. Zadefinujme najskôr presne v štátnom rozpočte, kde chceme peniaze míňať. (Položkovité rozpočty). Štátny rozpočet musí byť spracovaný a zviditeľnený v inej forme, musí byť špecifikovaný podrobne až na jednotlivé položky. Inak nie je čo kontrolovať !
Dnes v modernom svete elektroniky a softvérov existuje možnosť rýchleho vypracovania predpokladaných podrobných rozpočtov na základe rozpočtových ukazovateľov už realizovaných objektov, resp. predmetov obstarávania.
Vytvorí sa tak základný nástroj pre presnú kontrolu čerpania financií. Kontrolujme tak peniaze ešte pred ich rozkadnutím.

Zákon o štátnom rozpočte je v súčasnosti neprehľadný vo forme hrubých čísel, v ktorom je možné manipulovať a zákonne rozkrádať. Obrovský objem rozpočtu je tak pripravený už vopred k zákonnému rozkradnutiu.
[divider color=“#981F83″ width=“1″ type=“dashed“ /]
2. Príjmime prísne opatrenia pre osobnú a trestnoprávnu zodpovednosť všetkých štátnych úradníkov, ktorí disponujú so štátnymi peniazmi.
Za čerpanie štátneho rozpočtu musia osobne zodpovedať riaditeľ štátnej pokladnice, jednotliví ministri, štátni pracovníci, primátori miest a starostovia obcí, jednoducho všetci, ktorí disponujú so štátnymi peniazmi.
[divider color=“#981F83″ width=“1″ type=“dashed“ /]
3. Čerpajme peniaze podľa štátneho rozpočtu, ktorý je prehľadný (položkovité rozpočty).
Čerpanie štátneho rozpočtu musí byť pod prísnou kontrolou (napríklad občiansky výbor pre kontrolu štátnej pokladnice), zverejnené občanom, s prísnymi trestnoprávnymi dôsledkami v prípade rozkrádania.
[divider color=“#981F83″ width=“1″ type=“dashed“ /]

Zákony týkajúce sa štátneho rozpočtu, štátnej pokladnice, jej čerpania a kontroly je samozrejme potrebné jasne a prehľadne upraviť v zmysle vyššie uvedených bodov.
[divider color=“#981F83″ width=“1″ type=“dashed“ /]