Mechanizmus Predvolebné sľubyVoľbyProgramové vyhlásenie vlády nefunguje !
Je potrebné ho zmeniť tak, aby občania už neboli podvádzaní. Súčasný stav zákonov totiž dovoľuje situácie, že predvolebné sľuby sa nedostanú do programového vyhlásenia vlády, ktoré si politické strany po voľbách sami zostavujú.

Navrhujeme, aby všetky politické strany predkladali k voľbám odborne spracované návrhy riešení kľúčových problémov štátu. (analýza jestvujúceho stavu, návrh nového riešenia, riziká, ekonomické dopady a pod.)
Tieto návrhy riešení by mali byť spracované v takej podobe a rozsahu, aby už nemuseli byt pozmeňované po voľbách.
Politické strany sa zaviažu pred voľbami v prípade ich víťazstva prijať navrhnuté riešenia bez zmeny.

Navrhujeme zrušiť reklamné kampane politických strán.  Neinvestovať milióny EUR daňovníkov do reklám, ale do odborných prác, ktoré budú predkladať politické strany občanom k  volebným programom.
Občania si vyberú najlepšie volebné programy – riešenia.

Tento návrh nie je nič zložité, iba optimalizujeme proces prebiehajúcich činností tak, aby nebol občan oklamaný a aby došlo k výraznému šetreniu financií.

VÝHODY:

[list icon=“check“ icon_color=“#981B83″]

  • Obrovská úspora peňazí občanov, ktoré sa cez politické strany neinvestujú do nepotrebných reklám, ale sa efektívne investujú do vypracovania kvalitných a odborných prác, ktoré budú použité a pripravené pre programové vyhlásenie vlády.
  • Koniec klamania voličov predvolebnými sľubmi

[/list][divider color=“#981F83″ width=“1″ type=“dashed“ /]