O nízkej životnej úrovni bežných občanov na Slovensku vedeli naši politici roky dopredu! Prinášame logické dôkazy. Systematické zadlžovanie Slovenskej republiky bolo zámerne plánované. Dnes už s istotou vieme konštatovať, prečo to tak je. Bola vytvorená skupina megabohatých ľudí s cieľom ovládať politikov v štáte. Svedčia o tom megakauzy, ktoré počas obdobia zadlžovania politici vyťahovali a naďalej vyťahujú na povrch v súboji o štátnu moc, ktorá paradoxne patrí občanom.

Všetky doterajšie rozpočty Slovenskej republiky okrem prvého v roku 1993 boli naplánované so schodkom, to znamená, že politici si na to požičali a zaĺžili tak občanov Slovenska bez toho, aby sa ich na to spýtali demokratickým spôsobom – referendom.

Refrendum bolo takisto zámerne občanom znefunkčnené. Logickým dôkazom je fakt, že politikov môže prísť zvoliť iba 1 občan, avšak pokiaľ občania chcú využiť svoju štátnu moc a zvolať v akejkoľvek vážnej veci referendum, musia pozbierať 350 000 podpisov a to ešte nie je isté, či bude referendum platné. Občanom pre istotu naši zvolení zástupcovia zatiahli ešte ručnú brzdu a to tak, že referenda sa musí zúčastniť viac ako 50% oprávnených voličov. Takto majú občania vykonávať svoju štátnu moc ?

Ako naši zvolení zástupcovia v minulosti hospodárili ?

Zdroj údajov Rozpočtový rok Plánovaný schodok v €
zadĺženie pôžičkami
Predstavitelia
Zbierka zákonov č. 14/1993 1993 0 Gašparovič, Mečiar
Zbierka zákonov č. 325/1993 1994 – 464 714 864 Kováč, Gašparovič, Mečiar
Zbierka zákonov č. 58/1995 1995 – 697 072 296 Kováč, Gašparovič, Mečiar
Zbierka zákonov č. 304/1995 1996 – 896 235 810 Kováč, Gašparovič, Mečiar
Zbierka zákonov č. 386/1996 1997 – 1 224 855 606 Kováč, Gašparovič, Mečiar
Zbierka zákonov č. 375/1997 1998 – 165 969 594 Kováč, Gašparovič, Mečiar
Zbierka zákonov č. 63/1999 1999 – 497 908 783 Migaš, Dzurinda
Zbierka zákonov č. 372/1999 2000 – 597 490 540 Schuster, Migaš, Dzurinda
Zbierka zákonov č. 472/2000 2001 – 1 234 643 995 Schuster, Migaš, Dzurinda
Zbierka zákonov č. 586/2001 2002 – 1 261 368 917 Schuster, Migaš, Dzurinda
Zbierka zákonov č. 750/2002 2003 – 1 860 095 930 Schuster, Hrušovský, Dzurinda
Zbierka zákonov č. 598/2003 2004 – 2 605 556 662 Schuster, Hrušovský, Dzurinda
Zbierka zákonov č. 740/2004 2005 – 2 042 219 345 Gašparovič, Hrušovský, Dzurinda
Zbierka zákonov č. 655/2005 2006 – 1 907 591 449 Gašparovič, Hrušovský, Dzurinda
Zbierka zákonov č. 681/2006 2007 – 1 274 181 770 Gašparovič, Paška, Fico
Zbierka zákonov č. 608/2007 2008 – 1 061 584 678 Gašparovič, Paška, Fico
Zbierka zákonov č. 596/2008 2009 – 1 009 422 000 Gašparovič, Paška, Fico
Zbierka zákonov č. 497/2009 2010 – 3 746 006 009 Gašparovič, Paška, Fico
Zbierka zákonov č. 498/2010 2011 – 3 809 939 000 Gašparovič, Sulík, Radičová
Zbierka zákonov č. 511/2011 2012 – 3 675 259 865 Gašparovič, Hrušovský, Radičová
Zbierka zákonov č. 438/2012 2013 – 3 085 308 530 Gašparovič, Paška, Fico
Zbierka zákonov č. 473/2013 2014 – 3 283 605 595 Gašparovič, Paška, Fico
Zbierka zákonov č. 385/2014 2015 – 2 983 636 637 Kiska, Pellegrini, Fico

 zdroj údajov: niejetotak.sk

Pozrime sa na tabuľku očami hospodára

1. Slovensko spolu s Českou republikou bolo pred revolúciou 1989 sebestačnou krajinou. Vyrábali sme si takmer všetko. Nezamestnanosť neexistovala, byť zamestnaným bolo povinné.

2. Spustili sa reformy, ktoré akože stáli obrovské miliardy. Prečo ? keď sme boli sebestační. Stačilo doviezť nové výrobné linky do slovenských fabrík a mali by sme vytúžené Švajčiarsko, na ktoré občanov naši volení zástupcovia navnadili.

3. Tie obrovské miliardy v tabuľke sa kde podeli ? .. keď životná úroveň bežných občanov je hlboko pod európskym priemerom ?

4. Kde je nezávislý (teda občiansky) Najvyšší kontrólny úrad ? .. prečo nekontroluje hospodárenie a efektivitu, keď to má priamo v zákone stanovené?

Ako teda hospodária naši zvolení zástupcovia ? … pýtame sa občanov:

Ako hospodária naši zvolení zástupcovia s verejnými financiami a majetkom štátu ?

Loading ... Loading ...