Takže 21. februára boli v Kyjeve podpísané tie známe dokumenty medzi prezidentom Janukovičom a opozíciou. Tieto dokumenty podpísali tiež traja európski ministri zahraničných vecí, ktorí boli garanti plnenia týchto dohôd. Ešte 21. februára večer mi volal prezident Obama, prediskutovali sme spolu všetky tie otázky, povedali si, ako budeme prispievať k plneniu tých dohôd. Rusko na seba vzalo určité záväzky a od svojho amerického kolegu som počul, že je pripravený vziať na seba tiež určité záväzky. To všetko sa stalo 21. februára večer. V rovnaký deň mi volal aj prezident Janukovič a povedal mi, že to podpísal a domnieva sa, že sa situácia stabilizovala, a že má v úmysle odísť do Charkova na konferenciu. Neskrývam, nie je to tajomstvo, že som vyjadril svoje určite znepokojenie, povedal som mu:
„Vari je možné v takejto situácii opustiť hlavné mesto?“
On mi odpovedal, že je to považuje za možné, pretože existuje dokument podpísaný opozíciou, a že európski ministri zahraničných vecí vystupujú ako garanti tejto zmluvy.

Poviem Vám viac.

Ja som mu povedal, že pochybujem o tom, že bude všetko v takom poriadku, ale že to je jeho vec. Že to on je koniec koncom prezidentom a mal by lepšie cítiť tú situáciu tam, malo by mu byť viac zrejmé, ako by mal postupovať. V každom prípade som mu povedal, že sa mi zdá, že by nemal z Kyjeva sťahovať poriadkové sily. Odpovedal mi, že to samozrejme chápe. Odišiel a dal príkaz stiahnuť všetky poriadkové sily z Kyjeva. Pekný frajer.
Čo sa následne stalo v Kyjeve, vieme.
Nasledujúci deň, nehľadiac na všetky naše telefonické rozhovory, nehľadiac na podpisy ministrov zahraničných vecí, akonáhle Janukovič opustil Kyjev, došlo k obsadeniu jeho administratívy a vládnej budovy ozbrojenou cestou. Ten istý deň sa strieľalo na sprievod ukrajinského generálneho prokurátora. Bol ranený jeden človek z jeho ochranky. Viac vo videu: