Tento aktuálny stav je viac než nebezpečný, a preto je za tejto situácie pokrytecké a nezodpovedné vystupovať s hlasitými prehláseniami o hrozbe medzinárodného terorizmu a zatvárať pritom oči pred kanálmi, cez ktoré sú teroristi financovaní a podporovaní a to aj vďaka obchodu s drogami, nelegálnemu predaju ropy a zbraní .. povedal Vladimír Putin.
[clear]

Zaujímavý prejav Vladimira Putina na 70. zasadaní VZ OSN 28.09.2015