V programovom vyhlásení kabinet tiež predstavil vznik Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Vláda považuje za dôležité vyriešiť financovanie verejnoprávnych médií aj prostredníctvom primeraného zvýšenia tzv. koncesionárskych poplatkov. Po dnešnom rokovaní, na ktorom kabinet schválil svoje programové vyhlásenie, to uviedol minister kultúry Marek Maďarič.

Týmto chce zabezpečiť dlhodobé financovanie základných úloh a povinností RTVS v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania vrátane rozšírenia ponuky programových služieb o nový vysielací okruh.

Legislatívnou prioritou je nové znenie zákona o vysielaní a retransmisii.

V programovom vyhlásení kabinet taktiež avizuje vznik Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. “Sú to ďalšie peniaze do kultúry. Ale predovšetkým to bude prispievať k tomu, aby sa menšiny na Slovensku naozaj cítili ako doma, aby sme zachovali ich kultúrnu identitu,” priblížil Maďarič.

Vláda sústredí pozornosť aj na kultúrne potreby marginalizovaných a znevýhodnených skupín obyvateľstva v záujme predchádzania ich kultúrnej a sociálnej izolácii.

K prioritám patrí tiež zvýšenie podpory na obnovu kultúrnych pamiatok. “Zámerom je smerovať ju do určitých celkov, ktoré môžu byť atraktívne z hľadiska cestovného ruchu,” podotkol Maďarič, ktorý ako príklad uviedol gotickú cestu.

Hľadať sa budú tiež nové zdroje financovania kultúry prostredníctvom súkromných zdrojov cez sponzorskú zmluvu. Pôjde o doplňujúce financie na obnovu kultúrneho dedičstva, podporu umeleckej tvorby a realizáciu kultúrnych podujatí. Podľa ministra nebude jednoduché nájsť správne riešenie, za dôležité označil transparentnosť a zabránenie zneužívaniu tohto nástroja.

K prioritám patrí tiež čerpanie európskych fondov, v prípade ministerstva kultúry na kreatívny priemysel.

Kabinet chce finančne zabezpečiť dokončenie rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie i obnovu hradu Krásna Hôrka. V závislosti od vývoja finančných možností pripraví zámer rekonštrukcie historickej budovy Slovenského národného divadla. Dokončí sa výstavba Múzea holokaustu v Seredi.

zdroj: konzervativnyvyber.sk