„Najlepšie sa vládne, keď majú ľudia strach,“ hovorí poslanec za ČSSD Vítězslav Jandák. Prehovoril o utečencoch, plánovaných kvótach aj o tom, prečo vlastne ľudia z niektorých krajín utekajú a čoho si máme napríklad na utečencoch, ktorí sú teraz napríklad v Grécku, všimnúť.

„Porovnávať to, ako ľudia za totality z Čiech utekali na Západ, s dnešným problémom okolo utečencov je úplný nezmysel,“ hovorí Jandák.

Aký je váš názor na kvóty ohľadom utečencov?

Je zvláštne, že zakaždým sa hovorí o inom množstve ľudí. A myslím, že väčšina ľudí nevie presne, aké tie kvóty majú byť. Každopádne podľa mojich posledných informácií máme prijať viac utečencov ako napríklad Rakúsko alebo Švédsko. Je to zvláštne.

Ako by ste vy riešil problém s utečencami?

Ja by som povedal predstaviteľom štátov, ktoré hádžu na niektoré krajiny bomby, aby to nerobili. Pretože samozrejme keď budeme tie krajiny bombardovať, tak tí ľudia budú niekam utekať. A budú utekať na miesta, ktoré vidia v televízii, kde sa podľa nich najlepšie žije, teda do Európy. Ja by som teda prvýkrát zastavil nezmyselné bombardovanie, pretože pritom zahynie veľa civilných ľudí. A je to hrôza! Do tých obyvateľov to vnáša zmätok a zúfalstvo, ktoré rieši tým, že utekajú. A tiež samozrejme majú zlosť. Takže sa môžu začať pomstiť. Myslím si, že je nutné sa k medzinárodným problémom správať s chladnou hlavou, a nie všetko riešiť ako pištoľníci. Vždy, keď sa jedná, tak sa nestrieľa.

Hovoríte, že by sa mohli začať pomstiť. Myslíte si teda, že by sme mali mať z utečencov strach?

Viete, čo je zaujímavé? Že žiadny z tých veľmi inteligentných novinárov sa nezaujíma o to, akého pohlavia tí utečenci sú. Že skoro tri štvrtiny z nich sú mladí muži. Nie rodiny. Väčšinou predsa utekajú rodiny. A tu zrazu máme väčšinu veľmi zdatných mladých mužov, ktorí mi pripadajú, že môžu byť aj trénovaní. A tu môže vzniknúť forma odplaty za rozbíjanie ich krajiny. Samozrejme vychádzam len z dostupných materiálov, ktoré sú na internete a ktoré som videl na fotografiách. Ale napríklad utečenci v Grécku mi väčšinou nepripadajú ako zúfalí ľudia.

A išiel by ste teraz do Grécka na dovolenku, alebo práve kvôli utečencom nie?

Ja som najradšej v Čechách alebo na Istrii a tam ešte utečenci nie sú. Grékov je mi trošku ľúto, nejako sa to na nich v poslednej dobe všetko zosypalo.

Keď sa vrátime k tomu, ako sa máme k utečencom postaviť, niektorí ľudia hovoria, že nás za komunistov tiež Západ prijímal. Je možné to porovnávať?

To sa porovnávať vôbec nedá. To je niečo absolútne iné. Toto porovnávajú a argumentujú tým veľmi hlúpi ľudia. Takže nech neklamú! To je niečo iné!

Odporcovia toho, aby sme pomáhali utečencom, poukazujú tiež na sociálne dávky, ktoré by bolo nutné im aspoň po nejakú dobu vyplácať. Sťažujú sa, že na tom budú „bití“ českí občania.

Tak samozrejme, to je pravda. Keď mám niečoho nejaké množstvo a niekomu pridám, musím niekomu inému zase ubrať. To je matematika. Samozrejme že by to tu ľudí odniesli. Navyše tí imigranti sú zvyknutí na iné počasie, inú históriu, kultúru … To nie je len o tom, že veria v iného boha, iné hodnoty. Je otázkou, či sa s ľuďmi v Čechách vôbec zžijú.

A čo si myslíte o strachu z islamu? Je podľa vás prehnaný, alebo naopak sa máme báť ešte viac?

Samozrejme sú miestami obavy prehnané. Pretože my by sme mali mať strach z preľudnenej Európy nekvalifikovanými, zúfalými ľuďmi. A ak sú to veriaci ľudia v islam alebo či sú iné viery, v tom to nie je. Musíme odstrániť dôvod, prečo tí ľudia sa dali do pohybu. Teda znovu opakujem, zastaviť likvidáciu krajín tých ľudí, aby neutekali. Zvádzať všetko na islam je strašne jednoduché

Sú obavy aj z toho, že nás moslimovia raz zotročia. Myslíte, že je to naozaj reálne?

To je nezmysel. Mňa nikto nepresvedčí o tom, že hrôza vychádza z islamu. Hrôza vychádza z ľudskej agresivity. Keď mu začnem niečo riešiť na ulici agresívne, maximálne dostanem pár faciek. Keď začnem niečo riešiť agresívne ako šéf nejakého štátu alebo zoskupenie, môžem vyhrať alebo môžem dostať cez hubu a prehrať tú vojnu. Nehľadajme nepriateľa v islame, ale v agresívnych ľuďoch či už sú akéhokoľvek vyznania.

A čo by ste odkázali tým, ktorí proti islamu v Českej republike demonštrujú?

Viete, ja sa tým ľuďom nečudujem, pretože tu za poslednú dobu strašne klesla vzdelanosť. Tu niektorí ľudia vychádzajú z toho, čo diktuje mainstream, mainstreamové médiá. A tam sa jednoducho vytiahne šabla a začne sa hovoriť, že tí najväčší lumpi sú islamisti. A vytvára sa strach z nich. Pretože predsa najlepšie sa vládne, keď majú ľudia strach. Tak sa zomknú a zabudnú na svoje problémy. Zabudnú na lotroviny vlastného štátu. Odvrátená pozornosť niekam ďaleko je predsa ohromne výhodná.

zdroj: parlamentnilisty.cz