Teroristi sa snažili zasiahnuť lietadlo, a keď im to nešlo tak zírali na oblohu. Za moment boli zasiahnutý protiúderom.
[clear]

Video: