Arapaima, indiánmi nazývaná pirarucú alebo paiche, patrí medzi najväčšie sladkovodné ryby. Dorastá do dĺžky až cez 3 metre a hmotnosťou 200 kg. Žije vo vodách Amazonky, jej prítokoch, ako je Rio Madera a Rio Machado, obýva aj stojaté vody, jazerá, zaplavené oblasti aj bažiny.
[clear]