Michio Kaku, profesor teoretickej fyziky a spolutvorca svetoznámej teórie strún, je presvedčený, že vesmír nevznikol náhodou. Poukazuje na existenciu Boha pomocou teórie strún.

„Dospel som k záveru, že žijeme vo svete, ktorý sa riadi pravidlami, ktorý vytvorila inteligencia, nie ako napríklad v počítačovej hre, ale samozrejme nepredstaviteľne zložitejším a nepochopiteľným,“ vyhlásil podľa Geophilosophical Asociation of antropological and cultural studies. Jeho vyhlásenie podráždilo vedeckú komunitu, pretože to nie je žiadny vedec druhej kategórie, práve naopak Dr. Kaku je považovaný za jeden z jej najuznávanejších a najvýznamnejších hlasov.

Dr. Kaku pokračoval v Einsteinovom hľadaní „Teória všetkého“, snaží sa zjednotiť štyri základné sily vesmíru – silnú a slabú jadrovú silu, gravitáciu a elektromagnetizmus. Samotný účel fyziky, hovorí Kaku je „nájsť rovnicu, ktorá nám umožní zjednotiť všetky sily prírody a umožní nám čítať Božiu myseľ.“ Vzhľadom na to, že teória strún by mohla poskytnúť jednotný popis gravitácie a fyziky častíc, to je považovaná za kandidáta na teóriu všetkého. Teória strún okrem iného vysvetľuje, prečo sa môžu malé kvantové častice len tak objaviť a zase zmiznúť.

K záveru o inteligencii stojacej za vesmírom, Michia priviedli hypotetické častice, Tachyóny. Konkrétne „primitívne semi-radius Tachyóny“ – častice, ktoré sa vždy pohybujú rýchlejšie ako svetlo, a ktoré sú schopné uvoľňovať materiál alebo vákuum medzi časticami hmoty, stranou vplyvu okolitého vesmíru. Keď pozoroval správanie týchto Tachyónov pri niekoľkých pokusoch, došiel k záveru, že ľudia žijú v „matrici“ a svet riadi zákonmi a princípmi inteligentného architekta. „To znamená, že so všetkou pravdepodobnosťou existuje nejaká neznáma sila, ktorá riadi všetko,“ poznamenal. Riešením podľa neho je, že Boh je matematik. Mnoho fyzikov však verí, že tieto častice nemôžu existovať, pretože nie sú v súlade so známymi fyzikálnymi zákonmi.

Kaku je ale presvedčený, že žijeme v Matrixe. V jeho chápaní je vesmír symfóniou vibrujúcich strún vychádzajúcich z Božej mysle, rezonujúce cez jedenásťrozmerný hyperpriestor.

Japonsko-americký fyzik hovorí, „fyzici sú jediní vedci, ktorí môžu vysloviť slovo Boh a nečervenať sa.“

„Pre mňa je jasné, že žijeme v pláne, ktorý sa riadi pravidlami, ktoré boli vytvorené a tvarované univerzálnou inteligenciou a nie náhodou,“ dodáva.

zdroj: nevsedni-svet.cz