Tento príspevok sme pridali zámerne za účelom prieskumu o pravdivosti alebo nepravdivosti šokujúcich informácii, ktoré sú vo videu. Bežný človek nemá šancu takéto informácie vyhodnotiť, či sú pravdivé, alebo nie.

Prosíme teda všetkých čitateľov, nech ZDIEĽAJÚ toto šokujúce video a komentujú ho hlavne odborníci.

Viac o podzemných základniach a mimozemských technológiách sa dozviete od človeka – vedca – zamestnanca laboratórií – Phila Schneidera:
[clear]

[clear]