Vyhlásenie Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR k eskalácii vojenskej prítomnosti USA v Európe pod zámienkou „ruskej hrozby“

Sme nútení konštatovať, že v USA sa naďalej používa téza o akejsi „ruskej vojenskej hrozbe“. Nedávno ňou opäť strašil minister obrany USA Ashton Karter. Pozrime sa, ako sa veci v skutočnosti majú. Všetky tieto nepodložené obvinenia proti Rusku sa vo Washingtone používajú ako zámienka na presun vlastných vojsk a techniky do Európy a ich koncentráciu vedľa našich hraníc.

Washington a NATO poškodzujú medzinárodnú bezpečnosť

Pentagón systematicky rozširuje svoju prítomnosť vo Východnej Európe, vrátane pobaltských štátov. Zvyšuje sa tam počet amerických vojakov, lietadiel a ťažkých obrnených vozidiel, rozširuje potrebná infraštruktúra. V Čiernom mori sú takmer vždy prítomné americké vojnové lode. Pod vedením amerického veliteľstva sa v blízkosti ruských hraníc nepretržite konajú cvičenia všetkých zložiek NATO, na ktorých potenciálnym nepriateľom otvorene nazývajú Rusko.

Ten istý A. Karter nedávno označil NATO za „kotvu globálnej bezpečnosti.“ Uplatňovanie nároku na „svetovú rolu“ Severoatlantickej aliancie zaznelo verejne a oficiálne. Úprimne povedané, takáto „kotva“ sa viac podobá kameňu na krku globálnej bezpečnosti.

Medzitým naďalej pokračujú prípravy na nasadenie v najbližších mesiacoch v Rumunsku a v roku 2018 v Poľsku pozemných batérií protiraketovej obrany USA, technické parametre ktorých umožňujú štart nielen prostriedkov zachytávania, ale aj útočných okrídlených rakiet. Navyše, americká armáda sa pevne usadila na Ukrajine, čo je zo strany Kyjeva hrubým porušením Minských dohôd zo dňa 12. februára.

Tento alarmujúci trend má veľa spoločného s americkou líniou obdobia „studenej vojny“ a je veľmi deštruktívny. Washington a jeho spojenci priamo poškodzujú medzinárodnú bezpečnosť, nehovoriac o zreteľnom porušovaní záväzkov NATO o obmedzeniach, týkajúcich sa rozmiestňovania bojových síl na území nových členov aliancie.

Samozrejme, že pri našom plánovaní obrany musíme brať do úvahy vojenské prípravy USA, nevynímajúc Európu, namierené proti Rusku. Nemôžeme sa nechať zastrašovať. Oklamať svetovú verejnosť o tom, kto provokuje napätie, pokiaľ je to možné, sa po prvé podarí len krátkodobo, a po druhé, prečo tak konať, keď na programe sú skutočné globálne otázky svetovej krízy: rast medzinárodného terorizmu atď. Nádejame sa, že vo Washingtone si uvedomia zvrátenosť a márnosť takéhoto smerovania.

Rusko vylúčené z plnohodnotnej účasti na vyšetrovaní havárie Boeingu

O vyšetrovaní príčin katastrofy malajzijského lietadla Boeing a súdnom rozsudku o pohľadávke Agentúry Korrektiv je Rusko prívržencom plnenia rezolúcie BR OSN 2166, prijatej na jeho podnet, podľa ktorej sa vyžaduje komplexné, nezávislé a dôkladné medzinárodné vyšetrenie leteckej katastrofy, a zaručenie – podľa výsledkov tohto vyšetrovania – neodvratného stíhania osôb, ktoré sa dopustili spáchania tohto trestného činu.

Máme záujem o dôkladné a nestranné medzinárodné vyšetrenie havárie malajzijského lietadla Boeing. Z pohľadu ruskej strany však zostávajú otvorené závažné otázky. Patrí sem slabý dôkazový materiál a vylúčenie Ruska zo zásadnej účasti na vyšetrovaní. Konkrétne, ruským odborníkom bolo v podstate znemožnené rovnoprávne a plnohodnotné oboznamovanie sa s materiálmi, ktoré má k dispozícii medzinárodná skupina technického vyšetrovania a medzinárodná vyšetrovacia skupina. Ukrajinská strana doteraz neposkytla medzinárodnému spoločenstvu záznamy rozhovorov vojenských dispečerov riadiacich letovú prevádzku, ktorí zodpovedali za let MH-17 v deň jeho pádu, rovnako ani údaje o raketových komplexoch ozbrojených síl Ukrajiny, ich presunoch v dňoch katastrofy, o spotrebe rakiet systému „zem-vzduch“ a „vzduch-vzduch“, nebolo tiež poskytnuté žiadne vysvetlenie ohľadom zvýšenej aktivity ukrajinských radarov v predvečer tragického pádu lietadla.

Boli zablokované návrhy Ruska na také usporiadanie medzinárodného vyšetrovania, ktoré by bolo čo najviac transparentné, na aktívne využívanie mechanizmov Bezpečnostnej rady OSN na tieto účely. Opakované výzvy Ruska k zapojenu Rady do kontroly vykonávania uznesenia č. 2166 sa trvalo ignorovali. Napriek rezolúcii č. 2166 Generálny tajomník OSN nepredložil BR OSN komplexné návrhy opatrení na podporu vyšetrovania.

Bez zrozumiteľnej reakcie zostávajú aj otázky o vyšetrovaní, zoznam ktorých Rusko opakovane zverejňovalo, medzi iným aj v Bezpečnostnej rade. Zámerne sa ignorujú úsudky o havárii letu, vypracované odborníkmi vývojovej firmy Almaz-Antej, ktorá je autorom raketového protileteckého komplexu Buk, a taktiež akékoľvek ďalšie dôkazy podporujúce verzie, ktoré sú v rozpore s verziou vnucovanou Západom a Ukrajinou.

Súčasne západné masmédia pokračujú v masívnom informačnom útoku na Rusko, ktorý je sprevádzaný nevyberanými obvineniami z jeho účasti na incidente. Takto sa okolo vyšetrovania vytvorilo veľmi negatívne informačné prostredie, ktorým sa spochybňuje samotná možnosť nezávislého a nestranného konania. Považujeme tieto okolnosti predovšetkým za nátlak na vyšetrovanie.

Ukrajina neuzavrela vzdušný priestor nad oblasťou bojov

Čoho je hoden nedávny brbt v niektorých západných médiách o tom, že medzinárodné vyšetrovanie získalo fragmenty raketového protileteckého komplexu Buk, ktorým bol údajne zostrelený malajzijsky Boeing? V súvislosti s týmito fragmentmi vzniká množstvo ďalších otázok: napríklad odkiaľ sa vzali a kde boli predtým, prečo sa informácia o nich objavila až teraz, prečo vyšetrovanie, ktoré sa koná pod záštitou Holanďanov, odmieta použiť na účely analýzy odborné znalosti expertov spoločnosti Almaz-Antej. A nakoniec – kde je dôkaz, že tieto fragmenty boli nájdené na mieste havárie?

S ohľadom na vyššie uvedené je návrh niektorých západných krajín na zriadene medzinárodného tribunálu pre vyšetrovanie havárie MH-17 na základe rezolúcie BR OSN podľa článku VII Charty zrejme predčasný a kontraproduktívny. Dostupné príklady medzinárodných tribunálov – ICTY (o bývalej Juhoslávii) a MTP (pre Rwandu) – vytvorených na základe článku VII Charty potvrdzujú, že ich činnosť nie je efektívna, je vysoko nákladná, zdĺhavá a mimoriadne spolitizovaná a neobjektívna. Netreba dodávať, že akékoľvek súdne stíhanie postavené na základe nepoctivého vyšetrovania je odsúdené na neúspech. Sme presvedčení, že v tejto chvíli nie je hlavným cieľom unáhlené vytvorenie, akýmkoľvek postupom a za každú cenu, medzinárodného tribunálu pre prípad MH-17, ale kvalitné vyšetrenie okolností havárie Boeingu.

Iba nedávno nemecký súd vyhovel návrhu žaloby berlínskeho úradu investigatívnej žurnalistiky Korrektiv proti Ministerstvu zahraničia SRN vo veci ohrozenia letov civilného letectva nad územím Ukrajiny z toho dôvodu, že Kyjev neuzatvoril oblohu nad regiónmi vojenských operácií v Donbase. Táto skutočnosť len potvrdzuje správnosť našej pretrvávajúcej tézy o tom, že prvotne zodpovedá za tragický pád malajzijského Boeingu štát, kde sa udalosť vyskytla – Ukrajina, úrady ktorej neuzavreli vzdušný priestor nad oblasťou bojov. Ide teda o zločinnú nedbalosť ukrajinských úradov pri riešení organizovania leteckej prevádzky nad územím štátu, ktorá je nedodržaním Chicagského dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve 1947.

Je tiež významné, že – na rozdiel od väčšiny medzinárodného spoločenstva – národný súd jednej z popredných západných krajín (ktorá je v opozícii k Rusku v otázke Ukrajiny a podporuje protiruské sankcie a propagandu) musel uznať zodpovednosť Ukrajiny za incident s Boeingom.

Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike

zdroj: zemavek.sk