Výsledky štúdie zamerané na použitie Wim Hofovej metódy naznačujú, že človek sa dokáže naučiť vedome ovládať svoj imunitný systém. Wim Hof ​​je holandský držiteľ svetového rekordu, ktorého celosvetovo preslávila jeho schopnosť odolávať chladu. Pre túto svoju neskutočnú rezistenciu na chlad sa mu často hovorí aj „ľadový muž“.

Vedci vedení Mathijsom Koxomom z medicínskeho centra pri Radboudskej univerzite v Holandskom Nijmegene študovali jeho metódy. Tie sú dosť podobné tibetským tummies technikám (joga vnútorného srdca) a zahŕňajú meditáciu tretieho oka, dychové cvičenia a vystavovanie sa chladu.

Uvedené techniky boli použité na výcvik 12 dobrovoľníkov pre zistenie ich schopnosti sa zbaviť infekcií. Štúdie sa zúčastnilo celkom 24 osôb, z ktorých 12 bolo vytrénovaných a kontrolná skupina 12 osôb, ktorí neprešli žiadnym tréningom. Všetci boli vystavení infekčným testom, počas ktorých boli úmyselne nakazení kmeňom baktérií vyvolávajúcich príznaky podobné chrípke.

Štúdia dopadla nad očakávania vedcov

Výsledkom bolo, že dobrovoľníci, ktorí podstúpili tréning Hofovou metódou, vykazovali menšie množstvo aj menej intenzívne prejavy podobné chrípke ako tí, ktorí tréning nepodstúpili.

Vedecký denník PNAS, v ktorom bola štúdia publikovaná, uvádza:

Trénovaní jedinci produkovali menej proteínov spájaných so zápalmi a väčšie množstvo interleukínu-10, teda proteínu, čo proti zápalom bojuje.

Doteraz sa predpokladalo, že ako autonómny nervový systém, tak vrodený imunitný systém nemôžu byť ovplyvňované vôľou.

Súčasná štúdia však demonštrovala, že vykonávaním praktík naučených počas krátkodobého tréningového programu, môžu byť tieto dva systémy naozaj ovládané vôľou.

Ortodoxní neurobiológovia a imunológovia boli skeptickí. Mysleli si, že štúdia zameraná na skúmanie interakcií medzi nervovým a imunitným systémom je oblasť „nachádzajúca sa niekde v tieni“.

„Táto štúdia je dobrým príkladom poukazujúcim na uvedenú súvislosť“, hovorí Guiseppe Matarese, imunológ na Univerzite v talianskom Salerne, ktorý nebol priamo na štúdiu zainteresovaný.

Austrálski vedci tiež potvrdzujú prepojenie vedomia a imunity

A dokonca nejde o prvú vedeckú štúdiu poukazujúcu na kontrolu imunitného systému myslou a silou vlastnej vôle. Ďalší, kto na to prišiel boli austrálski vedci. Ako súčasť experimentu sa niekoľko zdravých dobrovoľníkov rozhodlo vstreknúť si do rúk histamín – substanciu, ktorá hrá prvoradú úlohu u väčšiny alergií.

Experiment bol konštruovaný tak, aby sa u nich vytvorila ilúzia, že látka bola vstreknutá do falošnej gumovej ruky, pričom reálna injekcia išla do druhej ruky. Po experimente bola zaznamenávaná intenzita alergickej reakcie v oboch rukách a porovnaná s kontrolnou skupinou, u ktorej nebola vyvolaná spomenutá ilúzia.

Výsledok?

Výskumníci zistili, že reakcia bola oveľa silnejšia vo falošnej ruke, o ktorej si dobrovoľníci mysleli, že bol do nej histamín vstreknutý.

Profesor Lorimer Moseley, ktorý experiment viedol, k tomu dodáva:

Takéto zistenie je zvlášť relevantné pre imunitný systém, pretože jeho primárnou úlohou je rozlíšiť seba sama od „nie seba“.

Podobné výsledky posilňujú argument, že mozog vykonáva určitú kontrolnú funkciu nad špecifickými časťami tela podľa toho, ako silno je „vlastný“.

Poučenie

Obe štúdie ukazujú, na koľko spôsobov dokáže byť imunitný systém ovládaný vedomím. To znamená, že vaše myšlienky, presvedčenia a nálada dokážu ovplyvniť vaše telo na fyzickej úrovni. Ak si to uvedomíte, dokážete sa naučiť kontrolovať svoju myseľ, a tým aj imunitný systém a zdravie.

Zamerajte sa na svetlé stránky života, predstavte si seba samého ako šťastného a zdravého, meditujte každý deň a čoskoro spozorujete pozitívne zmeny nielen na svojom zdraví, ale v celom vašom živote.

Video o mužovi, ktorý myslou dokáže robiť neuveriteľné veci

V nasledujúcom videu spoznáte muža z Holandska, ktorý pomocou tréningu mysle získal úžasnú kontrolu nad svojím telom. Dokáže napríklad ovládať svoj imunitný systém či odolávať extrémnemu chladu

Video

zdroj: panobcan.cz