Občania vyzývajú: Stretneme sa na Hodžovom námestí s následným presunom na Šafárikovo námestie v Bratislave okolo 14:00 hod.
Ostro protestujeme proti vyjadreniam niektorých médií, že sme extrémisti a máme za cieľ násilie.

Na Hodžovom námestí v Bratislave prebieha nepretržitý, úradne nahlásený, protest proti fungovaniu štátnych orgánov v Slovenskej republike po roku 1989. Protest prebieha na základe článku 32 Ústavy SR právo na odpor. Politický systém sa zmenil na boj mocenských a finančných skupín. Občan je na poslednom mieste.

Ľudia sa uchyľujú k samovraždám, bezdomovci zomierajú na uliciach, dôchodcovia sú v stave chudoby, stredná vrstva sa vytráca a je cielene ničená. Tento trend treba zastaviť.

22.11.2013 po cca hodine zhromaždenia, od 15hod., bolo zhromaždenie prerušené a rozhorčení občania slobodne vyšli do ulíc Bratislavy, bez úmyslu páchať násilie s cieľom upozorniť širokú verejnosť, že stav spoločnosti je nutné zmeniť. 24 rokov po revolúcii sa stretávame s podobnými prejavmi represívnych zložiek, ako tomu bolo vtedy.

Občania sa slobodne rozhodli vstúpiť na akademickú pôdu Právnickej fakulty Univerzity Komenského s cieľom získať názor odborníkov, kapacít na stav práva v tomto štáte. Opäť bez akéhokoľvek násilia. Máme za to, že tzv. vyhrážanie sa vrátnikovi fakulty bolo umelo vytvorené. Akademická pôda je nedotknuteľná, napriek tomu tam prišlo k zásahu policajných zložiek bez výzvy na opustenie priestoru, čo dokladuje to, že policajti bránili komukoľvek sa dostať von z budovy Univerzity. Preto žiadame, aby bola vyvodená zodpovednosť voči veliteľovi zásahu za zneužitie právomoci verejného činiteľa. Kam sme sa to dostali, aby policajné zložky udierali ženy a zatýkali ľudí, bez udania dôvodu.

Ďalej žiadame odvolanie riaditeľa RTVS Václava Miku, pretože televízia si neplní úlohu verejnoprávneho a necenzúrovaného média. Neinformuje a keď informuje tak nepravdivo a manipulatívne o spoločenských udalostiach. Komerčné televízie, aj keď mierne manipulatívne, ale informujú viac, ako verejnoprávna RTVS, ktorú si občania platia zo svojich daní.

Naďalej žiadame necenzúrovanú reláciu v priamom prenose minimálne raz do týždňa na tému: „Spoločenská situácia na Slovensku a vízia do budúcnosti“, za účasti odbornej obce.

Policajná brutalita na akademickej pôde – Univerzita Komenského 22.11.2013 Bratislava:

Bezbranní občania, ktorí neútočili na policajtov boli brutálnym spôsobom násilne pozatýkaní:
[clear]

[clear]
[post_list posts_per_page=“2″ columns_num=“2″ post_ids=“917,921″ thumbnail_align=“left_float“ thumbnail_width=“120″ thumbnail_height=“60″ datas_to_show=“title, preview, read_more“ excerpt_length=“100″ link_type=“link“ paging_animation=“cards“ /]
[clear]