Najjednoduchšiu vec, ktorú môžete urobiť pre symbolickú podporu šetrnejšieho prístupu k životnému prostrediu a klíme, je zhasnúť v sobotu 28. 3. od 20.30 do 21.30 hodín svetlo.

Ide o happening prepájajúci obce, firmy a jedincov, ktorí berú vážne svoje záväzky voči životnému prostrediu, najmä chápu závažnosť prebiehajúcich zmien klímy.

Prebieha symbolickým hodinovým zhasnutím svetiel, či už verejného osvetlenia, nasvietenia pamiatky, štítu firmy, alebo vlastnej obývačky.

Tento jednoduchý, ale pritom viditeľný čin, zhasnutie svetla je signálom pre verejných činiteľov, že je potrebné venovať viac pozornosti ochrane životného prostredia, najmä ochrane klímy. Nejde len o šetrenie energiou, ale o dlhodobo udržateľné zdroje.

Akcia zároveň slúži ako možnosť prezentácie záväzkov a cieľov v oblasti životného prostredia. Každý z nás už niečo robí, každý z nás môže urobiť viac. Využite príležitosť Hodiny Zeme k prezentácii toho, čo už robíte a čo plánujete do blízkej budúcnosti. Staňte sa inšpiráciou pre ostatných, nechajte sa inšpirovať.

Pozitívna vlna tmy tak postupne obehne celú planétu, začne na Fidži a skončí o deň neskôr na ostrove Samoa.

Pošlite preto tento jedinečný odkaz priateľom a známym. Prispjete tak k tejto výzve.