V Nemecku sa začínajú zhmotňovať ďalšie čierne mory občanov znepokojených a zneistených masami migrantov, ktorí sa teraz valia do krajiny. Kvôli stále zúfalejšiemu nedostatku priestorov pre ubytovanie utečencov sa už nejakú dobu zvažuje tiež zabavovanie súkromného majetku na tieto účely.

Ako prvá sa k tomuto kroku zrejme odhodlá spolková krajina Hamburg. Aby utečenci nemuseli s blížiacou sa zimou prípadne nocovať v stanoch, chce mesto zabavovať prázdne firemné (podnikateľské) nehnuteľnosti. Aj proti vôli ich vlastníkov.

Hamburský parlament pravdepodobne schváli nový zákon o zhabaní súkromných nehnuteľností.Úrady proti nim budú môcť zasiahnuť už v októbri. Je na to treba len schválenie nového zákona, ktorý pripravila tamojšia vláda sociálnych demokratov (SPD) a Zelených.

Zemský parlament (Bürgerschaft) novú legislatívu takmer určite požehná.

Zemský minister spravodlivosti Till Steffen (Zelení) predpokladá, že sa tak stane už v októbri a že nový zákon bude zatiaľ časovo obmedzený do konca marca 2017.

Tiež súčasná legislatíva umožňuje hamburgským úradom podľa policajného práva a zákona o poriadkových úradoch zhabať súkromné ​​priestory, ale je to dosť komplikované. Deje sa tak v zásade len vtedy, keď je ohrozená bezpečnosť a poriadok. Úrady musia preukázať v každom jednotlivom prípade proporcionalitu takéhoto kroku – navyše ide o zdĺhavejší proces.

To sa má teraz v Hamburgu ako v prvej zo šestnástich spolkových krajín zmeniť. Úrady budú môcť vyhliadnuté nehnuteľnosti priamo siahnuť.

Migranti sa v Nemecku učia jazdiť na bicykli. Predpokladom k takzvanému zabezpečeniu budov a pozemkov je, že nie sú využívané. Vedľa toho sa podľa doterajších údajov musí preukázať, že v príjmových a následných zariadeniach už nie je dostatok miesta pre tých, ktorí tam hľadajú ochranu.

Podľa oznámenia tamojšieho ministerstva vnútra prichádza teraz do Hamburgu každý deň okolo štyroch stoviek migrantov. V prípade, že mesto nejakú nehnuteľnosť privátnemu vlastníkovi zabaví, je povinné ho „primerane“ odškodniť.

Hamburský minister spravodlivosti Steffen zdôrazňuje, že ide o firemné priestory a nehnuteľnosti, nie o byty. Tu je ale nutné pripomenúť, že už sa z radov nemeckých politikov objavili aj požiadavky na zabavenie momentálne prázdnych súkromných bytov.

Podobný krok ako Hamburg zvažujú teraz tiež spolkovej krajiny Berlín a Brandenbursko. Tiež tam by politici radi zabavovali nehnuteľnosti aj napriek nesúhlasu vlastníka.

Už spomínaná existujúca legislatíva zaručuje, že majiteľ o zhabanú nehnuteľnosť nepríde. Na ako dlho nad ňou ale stratí kontrolu, nad tým nemá moc. Zákon nestanovuje žiadne termíny, hovorí len o „prechodnom využívaní“.

Volanie po zabavovaní nehnuteľnosti začalo z úst niektorých miestnych politikov zaznievať hlasnejšie už tento rok v lete. Obecné úrady po celom Nemecku zhabali tento rok už niekoľko budov. Išlo napríklad o firemnú budovu v Arnsberg a bývalý rodinný hotel v Olpe.

Rozruch medzi občanmi, ktorý sa ale médiá snažia skôr tlmiť, vyvolávajú už niekoľko mesiacov prípady, keď obce a mestá vypovedajú zo svojich bytov doterajších nájomcov, aby získali priestory pre utečencov.

zdroj: tyden.cz