Vážený Google používateľ,

Bol ste vybraný ako víťaz pre používanie služieb Google. Nájdeš v prílohe e-mailu s viacerými detailmi.

Gratulujeme,

Matt Brittin.
CEO Google UK.

© 2014 Google – Zmluvné podmienky a ochrana osobných údajov

Neodpovedajte na túto správu

PODVODNÁ SPRÁVA:

Dear Google User,
You have been selected as a winner for using Google services. Find attached email with more details.

Congratulations,

Matt Brittin.
CEO Google UK.

©2014 Google – Terms & Privacy