Do rúk prezidentovi Slovenskej republiky Ivanovi Gašparovičovi adresovali aktivisti nasledovné ultimátum:
My slobodní občania Slovenskej Republiky na základe ústavy SR, ako zmluvného dokumentu medzi občanmi SR a zastupiteľskou politickou mocou, ktorá porušuje princípy právneho štátu: princíp obmedzenej vlády, princíp ústavnosti a zákonnosti, deľba a kontrola moci, garancia základných práv a slobôd, právna istota, vyhlasujeme ULTIMÁTUM prezidentovi SR, aby najneskôr do 17.11.2013 do 17.00 hod.
VIAC POZRI VÝZVU:
[clear]