Vojenský analytik Martin Koller vo svojom komentári uvádza, že mu súčasné dianie v Európe pripomína rok 1939. Len s tým rozdielom, že úlohu nacistického Nemecka má dnes vraj Turecko a miesto sudetských a iných Nemcov destabilizujúcich niektoré európske krajiny je tu početnejšia moslimská komunita. Z tohto hľadiska sa obáva najhoršieho. V komentári tiež detailne popisuje, ako fungujú systémy protiraketovej obrany a ako málo efektívne podľa neho v skutočnosti sú.

Je potrebné vychádzať z niekoľkých základných úvah. Každé konanie má minimálne dvoch vyjednávačov. V politike a obchode nedá veriť nikomu. Možno len opakovať, že vývoj v Európe pripomína rok 1939. Len miesto nacistického Nemecka je tu Turecko a miesto takzvaných sudetských a iných Nemcov destabilizujúcich kedysi niektoré krajiny Európy tu sú početnejšie a menej civilizované moslimské komunity. Dohody s Tureckom možno prirovnať k hanebnej, ba zločinnej mníchovskej dohode nacistického vydierača s demokratickými zbabelcami a zradcami. Práve mníchovská dohoda postavená na zbabelosti a zrade pomohla vytvoriť základ k rozpútaniu druhej svetovej vojny a holokaustu. Erdogan je v pozícii Hitlera a Merkelová v pozícii Chamberlaina. Vedenie väčšiny údajne demokratických krajín v Európe všemožne potláča slobody občanov a snažia sa zamerať ich nepriateľstvo proti Rusku rovnako ako koncom tridsiatych rokov. Tretia svetová vojna klope na dvere!

Erdogan môže robiť len to, čo mu druhá strana dovolí. Keby nemal ako partnerov vystrašených úbožiakov z EÚ vedenej Merkelovou a podporu z USA a Saudskej Arábie, dávno by niekam zaliezol. Zásadnou otázkou je, prečo európske záujmy zastáva voči Turecku evidentne neschopná bývalá socialistická politická pracovníčka? Taká poplašená ženština čoby reprezentant Európy musí byť nielen Erdoganovi, ale všetkým veriacim moslimom doslova na smiech. Rovnako ako zženštení socialistickí a kresťanskí kastráti, ktorí vedia v Bruseli iba bláboliť o ľudských právach.

Ďalším tureckým tromfom v pokri o budúcnosť Európy je islamská armáda, o ktorej naše médiá samozrejme mlčia rovnako ako všemožní bezpečnostní experti a turkologovia vystupujúci v ČT. Vedenie EÚ rovnako ako mnohí národní politici zaryto odmietajú plniť svoje zákonom dané povinnosti vo vzťahu k občianskej väčšine – počnúc pravdivými informáciami a právom na sebaobranu. Tým sú vzorom v porušovaní zákonov, čo vedie k rozvratu a rastúcemu napätiu v spoločnosti. Snahou o umlčanie vlasteneckých kritikov problém ešte posilňujú a nahrávajú nepriateľovi.

Bojovníckej mediálnej propagande, ktorá má nasmerovať nepriateľstvo občianskej väčšiny proti Rusku verí čoraz menej Európanov. Rusko nemá k napadnutiu Európy akýkoľvek dôvod ani dostatočný vojenský potenciál. Stále viac Európanov si uvedomuje reálne ohrozenie zo strany Turecka a USA. NATO sa ukázalo z hľadiska obrany pred islamskou inváziou z Turecka a Líbye ako zbytočná a nefunkčná organizácia. Európa sa musí brániť sama, ak bude však politické vedenie schopné a ochotné plniť svoje povinnosti.

Ak nie, malo by byť vymenené na základe presadenia referenda ako hlavného prostriedku vlády občianskej väčšiny a presadenia jej životných záujmov. Z tohto hľadiska možno reálne počítať s odchodom národných štátov z EÚ, ktorého sa desia hlavne početní byrokrati v Bruseli, a preto klamú a strašia občanov svojich krajín. Ekonomické dopady odchodu by pre nás boli ďaleko menšie, než akými sa nás snažia zastrašovať. Iste, Nemecko by sa bez svojich východných kolónií s energetickými zdrojmi a lacnými pracovnými silami – modernými otrokmi – ekonomicky zrútilo. Keby sme odpojili naše elektrárne od nemeckého systému, môžu v Nemecku vyraziť v mercedesoch a bavorákoch na nákup ekologických petrolejok. Otázkou je zmysluplnosť existencie súčasnej EÚ, ktorá nie je ochotná brániť ani svoje hranice pred islamskou inváziou, nieto vytvárať slobodný a spravodlivý politický systém pre občiansku väčšinu.

Za čo vlastne berú kráľovské platy desaťtisíce povaľačov v Bruseli a okolí? Na to by sme mali myslieť vo voľbách!

Na potlačenie agresívnych chúťok Turecka by stačilo okamžité zastavenie ekonomickej spolupráce s ním, teda sankcie za islamskú inváziu. Namiesto ekonomicky stratových nenávistných sankcií proti Rusku, ktoré chránia Rusov na Kryme pred ukrajinským terorom a ožebračováním, sankcie proti reálnemu tureckému nepriateľovi ohrozujúcemu Európu. Pritom úplne anulovať všetky rokovania na tému pridruženia Turecka k EÚ, o nejakom voľnom pohybe osôb nehovoriac.

Turecko od prvopočiatku malo a stále má prostriedky migrácii v plnom rozsahu zabrániť. Je to jeho povinnosťou aj ako člena NATO. Turecko sa zachovalo a stále chová voči EÚ ako nepriateľ, a navyše vytvára islamskú armádu so Saudskou Arábiou, ktorá dlhodobo podporuje islamský terorizmus. Prepojenie Turecka s Európou by znamenalo prepojenie Saudskej Arábie s Európou so všetkými dôsledkami. Na to by sme nemali zabúdať vo voľbách!

Zásadnou otázkou je efektívna obrana pozemnej a námornej hranice EÚ vrátane použitia zbraní proti islamskej invázii. Pokiaľ bude agentúra FRONTEX slúžiť ako cestovná agentúra Ilegálov z Afriky do Európy, bude treba ju rozpustiť a vedúcich pracovníkov povolať k trestnej zodpovednosti. Nejedná sa predsa o žiadnych utečencov, ale väčšinou organizovaných ekonomických nelegálnych migrantov a čiastočne aj teroristov zameraných predovšetkým na zneužívanie európskeho sociálneho systému. Jednoznačne porušujú zákony EÚ a na jej územie by nemali byť vpustení.

Treba sa zbaviť rôznych medzinárodných dohôd, ktoré sa ukázali ako nezodpovedajúce bezpečnostnej realite, nefunkčné a doslova nebezpečné pre obyvateľov Európy, predovšetkým Dublinského dohovoru, Lisabonskej zmluvy a programu Euro Med. Slúžia iba k riadenej likvidácii európskej populácie, rozkrádaniu výsledkov jeho práce a obohacovaniu rôznych záujmových skupín a neziskoviek rozhadzovaním peňazí platených neefektívne jednotlivými štátmi do bezodnej pokladnice EÚ. Humanitárne programy má vo svete zabezpečovať OSN, nie občania EÚ a americké NATO.

Ďalej je potrebné z EÚ odstrániť a poslať domov a to aj s použitím násilia a odobratím už získaného občianstva hlásateľov a priaznivcov agresívnych foriem islamu, neochotných sa integrovať do civilizovanej európskej spoločnosti, a všetky sociálne parazity, ktorí mnohokrát celý život nepracovali a neplatili dane, hoci si užívajú výsledkov práce druhých. Štáty pôvodu, ktoré sú väčšinou ekonomicky závislé na EÚ, k prevzatiu ekonomických parazitov a rôznych kriminálnikov bezohľadne prinútiť. Jedná sa predovšetkým o tých, ktorí nie sú ochotní žiť civilizovaným spôsobom podľa európskych zákonov a praxou osvedčených pravidiel a dokonca sa snažia presadzovať v Európe právo šaría nezlučiteľné s európskym právom.

Protiraketový štít USA v Európe a reakcie naň

Protiraketový štít sa v Európe buduje od začiatku výroby rakiet schopných niesť jadrové hlavice. Projekt striedal projekt, dohoda dohodu, ale v praxi sa moc nezískalo. Protiraketová obrana sa budovala, demontovala a výrobcovia bohatli. Každý protiraketový systém tvoria radary, ktoré sú schopné detekovať odpálenie a sledovať trasu letu rakety, prípadne rakiet. Druhým základným článkom je raketový systém, ktorý má rakety či ich diely zničiť. Prieskum dopĺňajú špionážne družice. Iné systémy, predovšetkým laserové, sú na úrovni prototypov a majú nejasnú účinnosť na strategickej úrovni.

Niektoré typy moderných raketových systémov, ktorými disponuje Rusko, majú viac jadrových hlavíc. Ako rakety, tak kontajnery s hlavicami a v niektorých prípadoch aj jednotlivé hlavice môžu manévrovať, čo znižuje pravdepodobnosť ich zásahu. Kontajner s hlavicami, prípadne jednotlivé hlavice sa od nosnej rakety oddeľujú už v prvej fáze letu. Tvoria veľmi malý a ťažko zasiahnuteľný cieľ. Aj v prípade nepriameho zásahu nemusí dôjsť k zničeniu hlavice a tá bude pokračovať v lete, len na kratšiu vzdialenosť. Vplyv bude úplne nevypočítateľný. Navyše možno predpokladať použitie falošných hlavíc, ktoré zaplnia ako ciele oblohu a zahltia protiraketovú obranu, ktorá disponuje iba limitovaným počtom rakiet, ktoré možno odpáliť naraz.

Protiraketovým systémom viac či menej efektívnym disponujú USA a Rusko. Snažia sa o neho EÚ (Meads) a Čína. Rôzne kvalitné podsystémy vyvinul Izrael v spolupráci s USA. Účinnosť súčasnej americkej protiraketovej obrany možno odhadnúť medzi 20 až 30 percentami. To znamená, že 70 až 80 percent rakiet či hlavíc preletí. Stačí len odpáliť ich väčší počet. Niektoré segmenty protiraketovej obrany, predovšetkým americký námorný systém Aegis majú navyše malý dosah a rakety protivníka ho preletia.

Rozmiestnenie systému protiraketovej obrany zásadným spôsobom zvýhodňuje USA z hľadiska útoku na Rusko. Zo strategického hľadiska sa javí ako útočný faktor či faktor zvyšujúci pravdepodobnosť úspešného útoku. Výrazne totiž skracuje reakčné časy ruskej obrany a možnosť vedenia včasného protiúderu v prípade napadnutia americkými raketovými a leteckými útočnými systémami.

Bez ohľadu na doteraz nízku efektivitu tlačí americká protiraketová obrana Rusko k zavádzaniu nákladných raketových systémov, ktoré takouto „obranou“ ľahšie preniknú. Znižuje predovšetkým pravdepodobnosť zasiahnutia územia USA, a tým zvyšuje pravdepodobnosť strát v Európe, predovšetkým východnej, odkiaľ budú operovať americké vojská. Jedná sa predovšetkým o územie Ukrajiny a Poľska, čo americkej stratégii nepáli. Tam totiž budú padať aj zostrelené jadrové hlavice. Zodpovedá to starej americkej doktríne meča a štítu, kedy USA mali viesť jadrové údery proti (vtedy) ZSSR a Európa inkasovať sovietský protiúder.

Ak sa v rámci prvého stretu podarí vyradiť hlavné sledovacie radary v Poľsku, Rumunsku a Turecku, poklesne efektivita obrany Európy ešte podstatne nižšie. Radar v Turecku je vlastne z hľadiska obrany Európy zbytočný, stačí sa pozrieť na mapu. Radary pritom tvoria pomerne veľký a málo odolný cieľ. Možno ich zničiť aj útokom pešieho družstva, takže nie je potrebné ani leteckého, či raketového úderu. Ich životnosť je možné v prípade vojny s Ruskom odhadovať nanajvýš na desiatky minút. Protiraketový systém bude potom schopný pôsobiť iba lokálne s obmedzenou účinnosťou.

Takisto odpaľovacie zariadenia, radarové a riadiace stanovisko amerického protiraketového mobilného systému, ktorý vychádza z protileteckého systému Patriot majú minimálnu odolnosť z hľadiska vzdušného i pozemného útoku. S trochou nadsadenia možno konštatovať, že stačí vyradiť generátor, ktorý systém zásobuje elektrickou energiou. Americký protiraketový systém je z hľadiska bezpečnosti Európy iba veľká ilúzia a je výhodný len pre počiatočnú fázu amerického útoku na Rusko.

Ohrozenie humanitárnych pracovníkov na Lesbosu vrátane Chovanca

Ďalší doklad toho, že ideologicky podmienená a zhora nakomandovaná humanita nie je humanitou, ale bezpečnostným hazardom. Zúfalé utajovanie reality islamskej invázie a snaha o umlčanie kritiky sú stále menej účinné. Je dobré, že minister vnútra osobne spoznal realitu. Môže o nej porozprávať partajním kolegom Sobotkovi, Dienstbierovi a ich islamizačnej partii. Takzvaní utečenci sa bijú medzi sebou ako zver a napádajú v bezpečnej krajine svojho ochrancu – ukážka islamského multikulturalizmu a multietnicismu v praxi. Namiesto radosti nad tým, že si zachránili životy, prekypujú agresivitou a požiadavkami a nielen v Grécku. Vo Francúzsku je to podobné, pričom dokonca aj podľa členky firmy ÁNO predstavujú vyše 90% osadenstva v tábore v Calais mladí muži! Prakticky všetci sú moslimovia. Integrácia, ktorú rovnako nikto nepotrebuje, zlyháva už na svojom počiatku. Niet čo dodať. Prax je kritériom pravdy.

Migračné trasy potom, čo sa uzatvára Rakúsko. Pôjdu cez Slovensko a cez nás?

Opäť som sa pozrel do mapy a stále nechápem, prečo tak nerobia aj druhí? Neustále omieľanie tejto možnosti postráda logiku. Nemôžem sa zbaviť dojmu, že všemožne mediálni bezpečnostní experti a analytici, ktorí v živote analýzu ani nevideli a nezdvihli zadok z kresla pri internete, sa takisto neobťažovali ani pozrieť na mapu Európy. Od balkánskej a talianskej trasy oddeľujú naše územie Slovinsko, Maďarsko, Slovensko a Rakúsko. Všetky tieto krajiny už chráni, alebo sú schopné účinne brániť svoje hranice pred väčším náporom Ilegálov.

Nemožno samozrejme vylúčiť prienik desiatok či stoviek osôb. Tie však môžeme buď poslať bez zdržiavania do Nemecka, kam smerujú, alebo ich bez meškania zatknúť a uvrhnúť do väzby v súlade s platnými zákonmi. Prichádzajú z bezpečných európskych krajín, takže sa nejedná o akýchsi utečencov, ale ilegálov vedome porušujúcich zákon, a to organizovane. Ide o organizovaný zločin! Na základe toho by mali byť ako bezpečnostné riziko držaní bez možnosti voľného pohybu a v najkratšom možnom termíne poslaní domov, a to aj násilím. Neustále vedomé a zámerné porušovanie platných zákonov EÚ i členských krajín pod pláštikom humanity je veľmi zlým príkladom pre občanov v celej EÚ. Zákony musia platiť pre všetkých, alebo pre nikoho!

Časť slovenských hraníc dobre chráni divoký Dunaj, východnú hranicu zase hory. Pochybujem, že Rakúsko by si nechalo nadiktovať ďalších migrantov, nálada občianskej väčšiny je tam pred výbuchom. Svedčia o tom prezidentské voľby. Rakúsky sociálny systém je podstatne štedrejší než náš, takže prečo by ilegálovia tiahli k nám? Maďarský prezident Orbán má z tohto hľadiska neotrasiteľnú podporu občianskej väčšiny a proislamský prezident Kiska na Slovensku nie je ani vidieť.

Ilegálovia k nám môžu reálne prenikať vo väčšom množstve iba z Nemecka. K tomu sa však nemajú, pretože v našej asociálnej krajine im pšenica parazitovania nekvitne, aj keď mnohí politici a neziskovkári by ich radi prilákali, aby mohli demonštrovať svoje slouhovstvo. Naopak nemecké hranice sú prakticky stále otvorené. Možno predpokladať, že ilegálovia sa pokúsia prenikať do Nemecka z Talianska cez Švajčiarsko, ak sa im to dovolí, ale skôr okľukou cez Francúzsko, ktorá doteraz prekypuje socialistickým multikulturalizmom. Ďalšou možnosťou je ťahanie Ilegálov cez Ukrajinu s pomocou tamojšej antinárodnej oligarchickej vlády. Ovšem bieloruské, poľské a slovenské hranice sú pre nich problém.

Pre našu republiku predstavuje najväčšie ohrozenie legalizácie ilegálov a ich násilné prideľovanie, prípadne súhlas našej vládnej reprezentácie s ich umiestňovaním na našom území. Ďalšou cestou je ubytovávanie legalizovaných ilegálov z Nemecka rôznymi kšeftármi na našom území s podporou proimigrantských politikov a neziskovkárov.

Dôležité je predovšetkým zabrániť pokusom o ich integráciu na našom území, a tým vytvoreniu početnej islamskej komunity slúžiacej ako základ islamského agresívneho salafismu, nátlakových akcií z hľadiska obliekania a stravovania proti európskemu štandardu a v neposlednom rade aj terorizmu. Ekonomické dôvody pre integráciu neexistujú, vlastných nezamestnaných máme dosť, stačí len ponúknuť im slušné platy a nehľadať lacných otrokov medzi tými, ktorí rovnako neprišli za prácou.

Rovnako je nutné zabrániť nezmyselným pokusom o rozmiestňovaní moslimov do menších aglomerácií, pretože sa rovnako v krátkej dobe spoja v mestách. Rozmiestňovanie nikdy nikde nefungovalo. Stačí sa pozrieť na Paríž alebo Londýn, kde sú celé cudzinecké štvrti. A nikto ich nenútil, aby sa tam ubytovávali. Problémy môžeme vyriešiť tak v krajských, tak v parlamentných voľbách odstránením politikov a strán podporujúcich otvorene či skryto islamizáciu.

zdroj: parlamentnilisty.cz