Traja dánski sudcovia sledovali video pádu WTC a vyjadrili svoj šok k daným udalostiam.

„Mali sme príležitosť predstaviť video pádu Budovy 7 WTC v súdnej sieni a práve v tento moment som videl údiv medzi tromi sudcami. Vtedy som pochopil, že nikto z nich to nikdy predtým nevidel.“

Video bolo pustené pri súdnom pojednávaní v Eastern High Court v Kodani kvôli obžalobe novinára Sørena K. Villemoese pre urážku na cti Nielsa Harrita, a to pretože ho nazval „bláznom“ kvôli jeho popisu pádu budovy.

Na mieste bolo treba rozhodnúť, či toto bolo hanlivé, alebo nie, a prítomnosť dôkazu, že budova nespadla kvôli požiaru, bola kľúčová.

Video sa počas procesu púšťalo trikrát.

Harrit zdôraznil, že pád Budovy 7 nebol ani najskôr zahrnutý do oficiálnej správy o 11. septembri, ale stal sa súčasťou vyšetrovania až o niekoľko rokov neskôr. Pustením videa chcel dosiahnuť to, aby sudcovia pochopili jeho konanie a stanovisko, ktoré k tejto udalosti vyjadril.

Prikladáme ešte video, kde je jasne vidieť riadenú demoláciu budovy.

zdroj: ac24.cz