[clear]

Konanie politikov očividne smeruje k prípravám na vyvolanie vojnového konfliktu medzi USA a Ruskom na území Európy včetne Slovenska.

Dôkazy sú jasné:

  1. Na Slovensku bolo zriadené tzv. VELIACE CENTRUM NATO, právomoci nad osudom slovenských občanov tak oficiálne prevzali z vojenského hľadiska USA.
  2. Koordinovaná infiltrácia teroristov do Európy pomocou utečeneckej krízy prebieha v plnom prúde. O relatívnej bezpečnosti si môžu dovoliť hovoriť iba štáty s uzavretými hranicami.
  3. Prebieha očividná americká podpora tzv. Islamistov a silná mediálna propagácia ich násilia s cieľom podporovať vyvolávanie nepokojov a v konečnom hľadisku občianskych vojen.
  4. Výzvou za mier s riešením zaslanou slovenskej vláde sa naši politici zatiaľ bohužiaľ nezaoberajú VIAC TU >>

Čo zásadné by mali vedieť mladíci, ktorí sú verbovaní na dobrovoľnú vojenskú prípravu v r. 2016?

  1. Podmienkou prijatia do dobrovoľnej vojenskej prípravy je, že ku dňu prijatia do dobrovoľnej vojenskej prípravy nie je evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mimoriadnej služby.
  2. Ak občan poslal vyhlásenie, že nechce ísť do boja a stiahne ho späť, znovu ho už poslať nikdy nemôže.

Ako sa dá vyhnúť povolávaciemu rozkazu ísť do priameho boja zabíjať ľudí?

Iba v mesiaci január, najbižší je január 2016, môžu občania odoslať tlačivo „Vyhlásenie o odoprení výkonu mimoriadnej služby.“
[clear]
[widget_area name=“Odopretie“]
[clear]

Vyhlásenie môžete poštou doporučene zaslať na príslušný okresný úrad vo vašom kraji. Vyhlásenia je potrebné zasielať v januári na tieto príslušné úrady, Odbor krízového riadenia:

[list icon=“check“ icon_color=“red“]

[/list]
Doklad o odoslaní vyhlásenia si starostlivo odložte.

Zákonným dôvodom odopretia výkonu mimoriadnej služby je aj skutočnosť, že nedokážete násilne zabiť človeka za žiadnych podmienok, čo by bolo v prípade vojny alebo vojnového stavu pri výkone mimoriadnej služby nevyhnutné.

V januári 2015 bolo odoslaných podľa informácii z okresných úradov okolo 14 tisíc vyhlásení. viac >>

POŠLITE VAŠIM RODINNÝM PRÍSLUŠNÍKOM A ZNÁMYM.