Prečo občania nedokážu mať štátnu moc vo svojich rukách, ako deklaruje ústava SR?

Po revolúcii v r. 1989 bola vyhlásená Demokracia. Všetky zákony začínajúc ústavou SR tak boli pochopiteľne postupne prispôsobované demokratickým princípom. Občania sa domnievali, že ide o skutočnú slobodu a demokraciu.

Boli však tvrdo oklamaní! Ako? .. čítajte nižšie.

Počas revolúcie 1989 nastrčené osoby argumentovali tvrdou totalitou Komunistickej strany, cenzúrou a neslobodou. Áno, mali pravdu, ale nepovedali, že to, čo je dobré pre občanov, bude zrušené! Tieto argumenty stačili na to, aby média strhli celý národ k vopred dôsledne pripravenému prevratu, ktorým priniesli tzv. demokraciu a slobodu, ale ktorým zároveň zničili obrovské hodnoty fungujúceho a sebestačného štátu.

Zlo, ktoré v totalitnom systéme do roku 1989 bolo, tvorilo len malý zlomok dobra, ktoré pre občanov bolo zabezpečené. Hovoríme o tom, že Československo bolo ekonomicky aj hospodársky sebestačné, neexistovala nezamestnanosť, neexistovalo bezdomovectvo, mali sme zadarmo zdravotníctvo, boli sme štát, v ktorom občanom patrilo: nerastné bohatstvo a základné zdroje energie; základný lesný fond, vodné toky a prírodné liečivé zdroje; prostriedky priemyselnej výroby, hromadnej dopravy a spojov; peňažné a poisťovacie ústavy; rozhlas, televízia a film, ďalej tiež najdôležitejšie spoločenská zariadenia, ako zariadenia zdravotnícke, školy a vedecké ústavy. Mali sme výrobné podniky vo všetkých oblastiach priemyslu a boli sme sebestační v potravinárstve aj poľnohospodárstve.

Revolúcia 1989 bol iba prechod od jedného (socialistického) totalitného systému k druhému (kapitalistickému systému) s tým rozdielom, že totalitný systém do r. 1989 bol pre bežných občanov (robotnícku triedu) ďaleko ústretovejší, ako je totalitný kapitalistický systém k bežným občanom (robotníkom) ústretový dnes.

Prečo politici to malé zlo, ktoré sme tu mali nezničili a to obrovské dobro neponechali?

Nastúpila malá a veľká privatizácia, nástroj na rozobratie dobra a zbohatnutie hŕstky osôb, ktorá bude ovládať ďaľší politický vývoj. Ako zámienka pre tento najväčší zločin v histórii Československa bola občanom propagovaná lepšia budúcnosť v podobe prosperujúcich štátov, ako napr. Švajčiarsko. Došlo však k najväčšej lúpeži na majetku občanov v histórii Československa a teraz aj Slovenska. Sebestačnú krajinu politici premenili na krajinu závislú na zahraničných ale aj niektorých pár slovenských podnikateľoch. Nastúpil tvrdý kapitalizmus, v ktorom zhruba 350 000 občanov nemôže mať prácu (má jednoducho smolu), v ktorom desaťtisíce občanov býva na ulici, v ktorom sa denne páchajú samovraždy so zúfalstva.

Aká je realita a čo ďalej?

  1. V článku 2 ústavy SR je napísané: Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. Občanom bol však politikmi v praxi podsunutý iba model vykonávania štátnej moci prostredníctvom svojich volených zástupcov.
  2. Volebný systém bol síce nastavený slobodne tak, že občania si môžu voliť  politické strany a politikov slobodne vo voľbách, avšak tu je práve paradox, o ktorom sa v médiách nedozviete. Občanom sú agentúrami a kľúčovými médiami podsunuté politické strany a hnutia, z ktorých si môžu vo voľbách vybrať. Vždy to doteraz boli politické strany a hnutia, za ktorými boli a sú sponzori s peniazmi, nie bežní občania. Bežní občania sú dnes totiž radi, že vôbec prežijú.
  3. Kľúčové média ako najsilnejší a rozhodujúci nástroj propagácie sú ovládané politicky v prospech vybraných politických strán. V spolupráci s agentúrami, ktoré pravidelne vytvárajú prieskumy typu: „Ak by sa voľby konali teraz, do parlamentu by sa dostali ..“  plnia podľa vopred určeného scénara svoju dôležitú úlohu v celom volebnom procese. Viete aká drahá a účinná je reklama v televíziách? Preferované politické strany a hnutia ju takto dostávajú zadarmo! Takže ak nie ste na listine agentúr, pravidelne prezentovanej v médiách, nemáte momentálne šancu uspieť. 
  4. Hra na opozíciu a koalíciu. Tento nezmyselný model a spôsob riadenia štátu je ďaľšou súčasťou scénara a plne vyhovuje práve našim voleným zástupcom. Len si skúste predstaviť, že by ste Vašu firmu riadili takýmto spôsobom. Samozrejme v procese tejto politickej hry zohrávajú najdôležitejšiu úlohu média. Kauzy, ktoré sa pravidelne v médiách objavujú slúžia na upútanie pozornosti na riešenie dôsledkov, za ktoré získavajú politické body práve ich riešitelia. Všimnite si, že nikdy neriešia príčinu. Je to paradox, ale toto politické divadlo si platia samotní občania. 
  5. Finančná pyramída od vrchu až dole. Na peniazoch dnes funguje všetko. Máte peniaze, máte všetko, nemáte peniaze, máte smolu. Systém riadenia štátnej infraštruktúry je postavený na sile peňazí a sile kľúčových médii. Ten, kto má v rukách peniaze a vie ovládať média, vyhráva.
  6. Aká je realita? Štátna moc je v rukách našich volených zástupcov, nie v rukách občanov, ako by podľa ústavy SR mala byť. Naši zvolení zástupcovia používajú demokraticky napísané zákony tak, ako vyhovuje im, nie občanom. Toto je realita a občania s tým momentálne nevedia nič urobiť. Všetkým je jasné, že naši zvolení zástupcovia by mali spolupracovať a riadiť štát v prospech občanov. Bohužiaľ to tak nie je.
  7. Čo ďalej? Bežní občania veľa na výber nemajú. Občania sú iba voliči, nič viac. Môžu ísť slobodne voliť, výsledkom čoho je zvolenie agentúrami propagovaných politických strán a ich plnšie kasy z daní občanov. Občania sa môžu tiež pokúsiť založiť si politickú stranu alebo hnutie, nemajú však na to peniaze, nevedia sa dostať na listinu agentúr a urobiť si tak zadarmo miliónové reklamy, aby uspeli. Občania majú síce v zákonoch demokraciu a slobodu, nevedia ju však v praxi plnohodnotne uplatniť. Majú jednoducho zatiahnutú ručnú brzdu. Môžu si slobodne písať, môžu sa slobodne vyjadrovať, nikto ich však z našich zvolených zástupcov neberie vážne. A preto jediná cesta, ako niečo zmeniť je ako hovorí Prof. Ing. Peter Staněk, CSc v závere videa:

Je tu však ešte jedna možnosť: Chce to jediné .. Spojiť sa .. nič iného.

Video: