Pochod za mier je výzvou k uzavretiu mieru všetkých obyvateľov Jordánu, Palestíny, Izraela.

Chceme žiť spoločne v mieri:

zdroj: ac24.cz