Rusku na čele s prezidentom krajiny Vladimírom Putinom sa podarilo zmeniť existujúci svetový poriadok, v ktorom boli osamoteným lídrom USA a Západ. Súbežne s tým Rusko výrazne zmenilo svoj obraz k lepšiemu, píše The Financial Times

Podľa prestížneho amerického denníka, v rokoch 1990 – 2000 nebol obraz Ruska lichotivý. V očiach USA a Západu Rusko kleslo do úrovne regionálnej mocnosti. Obraz sa menil postupne až po nástupe Vladimíra Putina do funkcie prezidenta RF.

Sýrska kampaň totálne zmenila obraz Ruska. Ukázala ohromný vojenský potenciál hrdej a silnej krajiny, ktorá si je vedomá svojej sily a vnútornej prevahy. The Financial Times priamo píše: “Putinovi sa podarilo tesne sa priblížiť k tenkej červenej línii NATO, no napriek tomu ju s prehľadom neprekročil”.

The Financial Times takisto zhodnotil vnútorné ekonomické problémy Ruska, spôsobené sankciami zo strany USA a Západu. Napriek niektorým problémom, ktoré Rusko má kvôli sankciám, nepovažuje tento významný americký mienkotvorný denník za pravdepodobné, že by na základe sankcií Rusko zmenilo smerovanie svojej zahraničnej politiky.

Práve naopak, dopĺňa The Financial Times. Rusko má dostatok ambícií, zdrojov, financií a možností ako odolať svojím oponentom. Má aj dostatok spojencov, navyše napriek silnejúcemu protiruskému americkému tlaku a začínajúcej nervozite, Rusko si zachováva pokoj a pragmaticky vedie dialóg o širokom okruhu otázok súvisiacich s medzinárodnou situáciou.

Za obrovské diplomatické víťazstvo Ruska možno považovať riešenie problémov na Blízkom východe a v Malej Ázii, súvisiacich so sýrskou krízou. Nielenže už USA netrvajú na odvolaní Asada (všetci si pamätáme, ako bolo odstránenie Asada z čela Sýrie pred vstupom Ruska do vojenskej kampane v Sýrii americkou neustále sa opakujúcou mantrou), ale zrazu bez Moskvy nie je v tomto regióne možné dospieť k žiadnemu zmysluplnému politickému riešeniu existujúcich problémov.

O sile Ruska svedčí aj komentár hlavného veliteľa NATO v Európe generála Phillipa Breedlowa, ktorý konštatoval, že Vladimírovi Putinovi sa za päť rokov podarilo vytvoriť modernú a silnú armádu. Dovolím si tvrdiť, že hysterické protiruské reakcie niektorých politikov sú toho jasným dôkazom.

Ale ako hovorí známe príslovie “Psi vyjú, no mesiac svieti pokojne ďalej”. Bez Ruska to už proste nejde.

zdroj: hlavnespravy.sk