Média sú najsilnejšími nástrojmi, ktoré ovládajú vplyvné finančné skupiny a ktoré ovplyvňujú myslenie väčšiny občanov. Nie je potrebné ani klamať, stačí ak sa pravda skrýva alebo ohýba tak, aby občania dostali do povedomia myslenie, ktoré vyhovuje finančným skupinám a ich sluhom, čiže našim voleným zástupcom.

V susednej Českej republike potvrdil túto neobjektívnosť televízii samotný prezident Miloš Zeman.

Myslíte, že u nás je to inak ?