Dobré správy pre Slovensko. Dobré by boli, ak by sa naozaj dobre hospodárilo. Paradoxom je, že podľa platných slovenských zákonov je možné aj zlé hospodárenie legalizovať.

portál topky.sk píše:

Mýtus z dobrých správ zbúraný: Eurofondy zadarmo? Kravina, ktorú odhalia tieto čísla!

BRATISLAVA – Obed zadarmo neexistuje. Ani z eurofondov. Slovensko zaplavili reklamy, ktoré hlásia, že vďaka eurofondom naša krajina rastie. Peniaze z Bruselu však nerastú na stromoch. Aj keď si možno veľa ľudí myslí, že tieto peniaze k nám prichádzajú zadarmo, opak je pravdou.

„Prvou lekciou ekonómie je, že neexistuje niečo ako obed zadarmo. Prvou lekciou politiky je ignorovať prvú lekciu ekonómie,“ píše ekonomický analytik Róbert Chovanculiak z inštitútu INESS. Diváci, ktorí sa potešili, že od Európskej únie dostávame niečo zadarmo, by mali spozornieť. Faktom je, že na každé euro, ktoré príde z Bruselu, musia Slováci niečo prispieť.

Za rok 2015 sme dostali z eurofondov 17,4 miliardy eur. Slovensko na oplátku odviedlo do EÚ 7,5 miliardy eur. Ďalšími 4,3 miliardami prispelí tí, ktorí o dotáciu žiadali. Celkovo sme sa tak na 1 euro, ktoré prišlo na Slovensko, zložili 68 centami. „Od roku 2004 do roku 2015 sme tak na každé vyčerpané 1 euro z eurofondov museli vynaložiť 68 centov, pričom 43 centov odišlo do bruselského rozpočtu (a potom sa nám v EU fondoch vrátilo), a 25 centov ostalo v cene projektov na Slovensku,“ tvrdí ekonóm.

[clear]

Eurofondy tak nie sú ani zďaleka obedom zdarma. K tomu treba pripočítať plýtvanie a korupciu, ktoré z toho plynú. Na toto treba myslieť hlavne počas reklám s názvom „dobré správy“, ktoré bežia v televíziách.

Dobré správy za peniaze daňových poplatníkov

Na spotoch sa zo začiatku objaví malý chlapec alebo dievča, ktoré oznámi radostnú správu, že vďaka eurofondom Slovensko rástlo. Postupne ho vystrieda o niekoľko rokov staršia osoba až nakoniec výborné správy zahlási dospelák. Spoty končia slovami: „Vďaka eurofondom sme vyrástli. Až 80 percent verejných investícií tvoria prostriedky z EÚ. Vďaka nim sa Slovensko mení na vyspelú a modernú krajinu.“

[clear]

Štvrtého decembra minulého roku podpísal Úrad vlády za 2,1 milióna eur reklamné zmluvy s viacerými médiami. Do Markízy išlo najviac, až takmer 600 tisíc eur. Do televízie JOJ putovalo 540 tisíc eur, do TA3 takmer 411 tisíc. Na eurofondovej reklame so štátom zarobili aj rádiá Fun (300 tisíc), Expres (takmer 121 tisíc) a Vlna, Anténa Rock či Jemné melódie (spolu 168 tisíc).

zdroj: topky.sk

Čo je však príčinou zlého hospodárenia?

Najvyšší kontrólny úrad si neplní svoju povinnosť vyplývajúcu zo zákona.

1. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky je nezávislým štátnym orgánom, ktorý kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom štátu, územnej samosprávy a s finančnými prostriedkami Európskej únie.

NKÚ SR je podľa ústavy SR nezávislý orgán kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami, ktorý je vo svojej kontrolnej činnosti viazaný len zákonom. Jeho činnosť vychádza z Limskej deklarácie Smerníc o zásadách nezávislej kontroly, ktorá bola prijatá na IX. Kongrese medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií. Tento dokument obsahuje východiskové filozofické axiómy kontroly vôbec a princípy fungovania najvyšších kontrolných inštitúcií zúčastnených štátov.

Podľa nich je kontrola považovaná za jednu z najdôležitejších podmienok správneho a efektívneho nakladania s verejnými prostriedkami. Preto, aby najvyššia kontrolná inštitúcia štátu mohla plniť svoje základné poslanie, t.j. napomáhaniu správnemu a efektívnemu hospodáreniu s verejnými prostriedkami a aby mohla svoju kontrolnú činnosť vykonávať objektívne a účinne, musí byť vo svojej činnosti nezávislá.

Tieto základné požiadavky kladené na činnosť najvyšších kontrolných inštitúcií štátu sú preto zaručené aj ústavou SR.

Čítať viac >>

Prečo na túto príčinu zlého hospodárenia nepoukáže žiadny poslanec v NRSR? Je to zámer, alebo neschopnosť?