Na YouTube sa objavili tajné nahrávky Mikuláša Dzurindu, z ktorých je evidentne zrejmé, že rozhovory nie sú normálnou pracovnou záležitosťou, ktorú by riešili v prospech občanov. Spôsob komunikácie jednoznačne spochybňuje riešenie pracovných povinností, vyplývajúcich z ich štátnych funkcií.
Ako sa ukázalo v praxi, sľub, ktorí členovia skladajú do rúk prezidentovi pri ich vymenovaní, nenesie žiadnu vážnosť, ani zodpovednosť.

Sľub je iba formálna fráza:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme občanov. Budem zachovávať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“
[clear]

[clear]
Nahrávka Róberta Fica potvrdzuje praktiky financovania strany.
[clear]

[clear]