Bývalý spolupracovník so západnými rozviedkami: Vidíme, že zákerná totalita maskujúca sa do hávu tolerancie a ľudských vraj „práv“ nám nebezpečne zoviera krk.

Žijeme v dobe, od ktorej sme si kedysi sľubovali veľmi veľa. Túžili sme po slobode, po ľudskejšom živote, túžili sme si vydýchnuť z jarma komunizmu. Postupom času sme sa ale presvedčili, že naše nádeje nesmerovali k tým správnym udalostiam, ani k tým správnym ľuďom. Netušili sme ani v najväčšom sne, že éra, ktorá sa pred nami z nedazdajky otvorila, nemá nič spoločné s pravdou, slobodou a vôbec so spravodlivosťou, či slušnosťou.

Pre mňa je to tým smutnejšie, že som sa svojou trochou tiež podieľal na páde komunizmu a to v spolupráci so západnými rozviedkami, ktorým ale nešlo o našu slobodu, ako sme sa mýlne domnievali.

Dnes, keď sú nám veci jasné, vidíme, že zákerná totalita maskujúca sa do hávu tolerancie a ľudských vraj „práv“ nám nebezpečne zoviera krk.

Video:

zdroj: gloria.tv

Čierna budúcnosť Slovenska: Namiesto podpory vedy budujeme policajný štát, najhorší z V4!

Čierna budúcnosť Slovenska: Namiesto podpory vedy budujeme policajný štát, najhorší z V4!

BRATISLAVA – Jednoduchý fakt, ktorý porovnáva počty policajtov a vedcov na Slovensku s inými európskymi štátmi, ukazuje smutnú pravdu. Na Slovensku viac záleží na posilňovaní ozbrojených zložiek, ako na podpore vedy. Sme v tom najhorší z celej strednej Európy.

Slovenská vláda v minulom roku zložkám ministerstva vnútra zaobstarala nové autá, nepriestreľné vesty, nové a kvalitnejšie oblečenie, prilby a laboratórnu techniku. Podpora ozbrojených zložiek je teda nepopierateľná. Tŕňom v oku verejnosti bol najmä nákup zbraní.

„Ministerstvo vnútra dokončilo tender na najväčšie prezbrojenie bezpečnostných zložiek na Slovensku. Vysúťažené ceny zbraní bez príslušenstva sú od 265 do 290 eur bez DPH. Za tie isté zbrane bez príslušenstva v obchodoch zaplatíte v priemere od 384 eur do 453 eur bez DPH, teda o viac ako 30 percent viac,“ obhajuje sa rezort voči obvineniam, že išlo o predražený nákup. Odborná verejnosť ale tvrdí, že problémom je hlavne budovanie policajného štátu.

Slovensko má najviac policajtov zo všetkých krajín V4, ešte aj Rusko, ktoré je známe svojím dlhodobým pozitívnym prístupom k posilňovaniu ozbrojených zložiek, sa snaží o väčšiu podporu vedy, ako kompetentní na Slovensku. Slovenské mozgy odchádzajú do zahraničia, ktoré im dokáže poskytnúť adekvátne vzdelanie, ale aj následnú životnú úroveň.

Tento laxný prístup k vede však nepripravuje Slovensko na ekonomiku budúcnosti, práve naopak. „Pri porovnaní má (Slovensko) viac policajtov na 1 mil. obyvateľov v Európe len Rusko a Bulharsko, Španielsko, Cyprus, Grécko, Turecko a Srbsko. Tieto krajiny majú väčšinou interný alebo regionálny problém/krízu,“ upozorňuje ekonóm Róbert Auxt vo svojom blogu Denníka N.

Kým vo Fínsku pracuje takmer 7200 vedcov a len 1430 príslušníkov polície, na Slovensku pri porovnateľnom počte obyvateľov máme o 3000 policajtov viac. Vedcov však v týchto končinách ostalo len o trochu viac ako 2700. Viac policajtov majú Rusi, a to 5460, podporujú však aj vedu, aj keď nie až natoľko ako Fíni – komunitu ruských vedcov tvorí 3070 ľudí. Aj českých policajtov je menej ako na Slovensku, konkrétne 3850, zatiaľ čo vo vedeckej sfére sa pohybuje 3250 kvalifikovaných pracovníkov.

Odborníci z Oxfordu už pred tromi rokmi predpovedali, že niektoré hospodárske odvetvia vďaka automatizácii a digitalizácii postupne vymrú, jediným spôsobom, ako si zachovať hodnotu na pracovnom trhu, je stať sa expertom vo svojej oblasti. Podpora školstva na Slovensku je ale minimálna, preto je možné, že nezamestnanosť bude v najbližších rokoch stúpať.

zdroj: topky.sk

Totalita za dobro versus Totalita za zlo: Ktorú by ste brali?

Totalita za dobro versus Totalita za zlo: Ktorú by ste brali?

Prečo občania nedokážu mať štátnu moc vo svojich rukách, ako deklaruje ústava SR?

Po revolúcii v r. 1989 bola vyhlásená Demokracia. Všetky zákony začínajúc ústavou SR tak boli pochopiteľne postupne prispôsobované demokratickým princípom. Občania sa domnievali, že ide o skutočnú slobodu a demokraciu.

Boli však tvrdo oklamaní! Ako? .. čítajte nižšie.

Počas revolúcie 1989 nastrčené osoby argumentovali tvrdou totalitou Komunistickej strany, cenzúrou a neslobodou. Áno, mali pravdu, ale nepovedali, že to, čo je dobré pre občanov, bude zrušené! Tieto argumenty stačili na to, aby média strhli celý národ k vopred dôsledne pripravenému prevratu, ktorým priniesli tzv. demokraciu a slobodu, ale ktorým zároveň zničili obrovské hodnoty fungujúceho a sebestačného štátu.

Zlo, ktoré v totalitnom systéme do roku 1989 bolo, tvorilo len malý zlomok dobra, ktoré pre občanov bolo zabezpečené. Hovoríme o tom, že Československo bolo ekonomicky aj hospodársky sebestačné, neexistovala nezamestnanosť, neexistovalo bezdomovectvo, mali sme zadarmo zdravotníctvo, boli sme štát, v ktorom občanom patrilo: nerastné bohatstvo a základné zdroje energie; základný lesný fond, vodné toky a prírodné liečivé zdroje; prostriedky priemyselnej výroby, hromadnej dopravy a spojov; peňažné a poisťovacie ústavy; rozhlas, televízia a film, ďalej tiež najdôležitejšie spoločenská zariadenia, ako zariadenia zdravotnícke, školy a vedecké ústavy. Mali sme výrobné podniky vo všetkých oblastiach priemyslu a boli sme sebestační v potravinárstve aj poľnohospodárstve.

Revolúcia 1989 bol iba prechod od jedného (socialistického) totalitného systému k druhému (kapitalistickému systému) s tým rozdielom, že totalitný systém do r. 1989 bol pre bežných občanov (robotnícku triedu) ďaleko ústretovejší, ako je totalitný kapitalistický systém k bežným občanom (robotníkom) ústretový dnes.

Prečo politici to malé zlo, ktoré sme tu mali nezničili a to obrovské dobro neponechali?

Nastúpila malá a veľká privatizácia, nástroj na rozobratie dobra a zbohatnutie hŕstky osôb, ktorá bude ovládať ďaľší politický vývoj. Ako zámienka pre tento najväčší zločin v histórii Československa bola občanom propagovaná lepšia budúcnosť v podobe prosperujúcich štátov, ako napr. Švajčiarsko. Došlo však k najväčšej lúpeži na majetku občanov v histórii Československa a teraz aj Slovenska. Sebestačnú krajinu politici premenili na krajinu závislú na zahraničných ale aj niektorých pár slovenských podnikateľoch. Nastúpil tvrdý kapitalizmus, v ktorom zhruba 350 000 občanov nemôže mať prácu (má jednoducho smolu), v ktorom desaťtisíce občanov býva na ulici, v ktorom sa denne páchajú samovraždy so zúfalstva.

Aká je realita a čo ďalej?

  1. V článku 2 ústavy SR je napísané: Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. Občanom bol však politikmi v praxi podsunutý iba model vykonávania štátnej moci prostredníctvom svojich volených zástupcov.
  2. Volebný systém bol síce nastavený slobodne tak, že občania si môžu voliť  politické strany a politikov slobodne vo voľbách, avšak tu je práve paradox, o ktorom sa v médiách nedozviete. Občanom sú agentúrami a kľúčovými médiami podsunuté politické strany a hnutia, z ktorých si môžu vo voľbách vybrať. Vždy to doteraz boli politické strany a hnutia, za ktorými boli a sú sponzori s peniazmi, nie bežní občania. Bežní občania sú dnes totiž radi, že vôbec prežijú.
  3. Kľúčové média ako najsilnejší a rozhodujúci nástroj propagácie sú ovládané politicky v prospech vybraných politických strán. V spolupráci s agentúrami, ktoré pravidelne vytvárajú prieskumy typu: „Ak by sa voľby konali teraz, do parlamentu by sa dostali ..“  plnia podľa vopred určeného scénara svoju dôležitú úlohu v celom volebnom procese. Viete aká drahá a účinná je reklama v televíziách? Preferované politické strany a hnutia ju takto dostávajú zadarmo! Takže ak nie ste na listine agentúr, pravidelne prezentovanej v médiách, nemáte momentálne šancu uspieť. 
  4. Hra na opozíciu a koalíciu. Tento nezmyselný model a spôsob riadenia štátu je ďaľšou súčasťou scénara a plne vyhovuje práve našim voleným zástupcom. Len si skúste predstaviť, že by ste Vašu firmu riadili takýmto spôsobom. Samozrejme v procese tejto politickej hry zohrávajú najdôležitejšiu úlohu média. Kauzy, ktoré sa pravidelne v médiách objavujú slúžia na upútanie pozornosti na riešenie dôsledkov, za ktoré získavajú politické body práve ich riešitelia. Všimnite si, že nikdy neriešia príčinu. Je to paradox, ale toto politické divadlo si platia samotní občania. 
  5. Finančná pyramída od vrchu až dole. Na peniazoch dnes funguje všetko. Máte peniaze, máte všetko, nemáte peniaze, máte smolu. Systém riadenia štátnej infraštruktúry je postavený na sile peňazí a sile kľúčových médii. Ten, kto má v rukách peniaze a vie ovládať média, vyhráva.
  6. Aká je realita? Štátna moc je v rukách našich volených zástupcov, nie v rukách občanov, ako by podľa ústavy SR mala byť. Naši zvolení zástupcovia používajú demokraticky napísané zákony tak, ako vyhovuje im, nie občanom. Toto je realita a občania s tým momentálne nevedia nič urobiť. Všetkým je jasné, že naši zvolení zástupcovia by mali spolupracovať a riadiť štát v prospech občanov. Bohužiaľ to tak nie je.
  7. Čo ďalej? Bežní občania veľa na výber nemajú. Občania sú iba voliči, nič viac. Môžu ísť slobodne voliť, výsledkom čoho je zvolenie agentúrami propagovaných politických strán a ich plnšie kasy z daní občanov. Občania sa môžu tiež pokúsiť založiť si politickú stranu alebo hnutie, nemajú však na to peniaze, nevedia sa dostať na listinu agentúr a urobiť si tak zadarmo miliónové reklamy, aby uspeli. Občania majú síce v zákonoch demokraciu a slobodu, nevedia ju však v praxi plnohodnotne uplatniť. Majú jednoducho zatiahnutú ručnú brzdu. Môžu si slobodne písať, môžu sa slobodne vyjadrovať, nikto ich však z našich zvolených zástupcov neberie vážne. A preto jediná cesta, ako niečo zmeniť je ako hovorí Prof. Ing. Peter Staněk, CSc v závere videa:

Je tu však ešte jedna možnosť: Chce to jediné .. Spojiť sa .. nič iného.

Video:

TV Nova má obrovský problém! Za šírenie nebezpečného klamstva sa teraz bude zodpovedať.

TV Nova má obrovský problém! Za šírenie nebezpečného klamstva sa teraz bude zodpovedať.

Škandalóznymi výrokmi v relácii „Črepiny“ na TV Nova sa bude zaoberať ruské ministerstvo zahraničia. Podnet podala redakcia AE News!

Dnes dopoludnia odovzdal náš spolupracovník redakcie AE News v Moskve ruskému ministerstvu zahraničia transkript (preložený do ruštiny) nedeľnej relácie Črepiny vysielaného v premiére 11. 10. 2015 na českej televíznej stanici Nova. Ako nás už včera večer do redakcie upozornila doslova záplava čitateľov AE News, v relácii TV Nova zazneli škandalózne informácie, ktoré môžu mať aj značný politický dopad na medzinárodnej úrovni. V relácii napr. zaznelo, že Vladimir Putin je diktátor, že občania Ruska nemajú veľa možností, ako ho zosadiť, pretože Rusko je diktatúra a keď sa jej vládca zblázni, je taká krajina hrozbou pre celý svet. Že je Vladimir Putin diktátor, to usudzuje reportér televízie Nova podľa toho, že podobizeň prezidenta Putina sa predáva v Rusku na suveníroch. Čo je potom prezident Barack Obama, ktorého suveníry zaplavujú pre zmenu v USA (a nielen tam) obchody s darčekovým tovarom? A čo taký Václav Havel?

V relácii „Črepiny“ je demokraticky zvolený prezident nazývaný diktátorom. Keď v roku 2008 zaútočilo Gruzínsko na dve autonómne oblasti na hraniciach s Ruskom, Abcházsko a Južné Osetsko, kde väčšinové ruské obyvateľstvo si odhlasovalo svojou samostatnosť ako odvetu v reakcii na zbližovanie sa gruzínskeho Tbilisi so Severoatlantickou alianciou a plán na privatizáciu ruských pozemkov a dole na územiach Južné Osetsko a Abcházsko, Rusko zasiahlo na ochranu svojich obyvateľov, ktorí volali o pomoc do Moskvy, keď gruzínske tanky a helikoptéry začali obsadzovať dôležité body, plynojemy, vodárne a bane a gruzínski vojaci začali etnické čistky s cieľom vyhnať ruských obyvateľov, aby sa etnické kvórum v oboch autonómnych oblastiach prevrátilo v prospech etnických Gruzíncov. Také čistky poznáme z 90. rokov z krajín bývalej Juhoslávie. Redaktori TV Nova zrejme nie.

Televízia Nova však v relácii označila udalosti z roku 2008 za agresiu, rovnako vraj ako v prípade Krymu. Televízia Nova zamlčuje, za akých okolností sa Krym od Ukrajiny, a treba dodať, že úplne demokraticky, odtrhol. Televízia Nova v relácii uviedla doslova poplašné informácie. Vladimir Putin vraj potláča opozíciu a že vraj nemôže odstúpiť z funkcie, pretože by skončil vo väzení a má strach. TV Nova hovorí asi o tej ruskej opozícii, ktorá je tvorená tými pár desiatkami pracovníkov z ruských neziskoviek, ktoré sponzoruje západ a USA, pretože v celom Rusku má Vladimír Putin podporu blízko k hranici 90%. Z toho dôvodu vraj ale „vtrhol do Sýrie“. Televízia Nova opäť klame, pretože o ruskú pomoc žiadal Moskvu priamo Bašár Asad, legitímne predstaviteľ Sýrie a sýrskej vlády, a to už od začiatku roku 2014, niekoľkokrát a opakovane. Rusko je jedinou krajinou, ktorá na území Sýrie operuje s mandátom sýrskej vlády. Žiadna iná krajina, vrátane USA, nemá mandát na vojenské operácie na území Sýrie.

V relácii zaznela poplašná správa, že Rusko chystá vojnu s NATO. V relácii zaznieva dokonca aj plánovaný model, obsadenie jednej dediny v Pobaltí. V relácii zaznieva potom informácia, že velenie NATO schválilo vybudovanie veliteľských predsunutých centier NATO na Slovensku a v Maďarsku, čo v divákovi dokresľuje ilúziu, že sa naozaj chystá vojna. V podaní televízie Nova vyznievajú informácie ako príprava na vojnu s Ruskom, resp. príprava na chystanú ruskú agresiu proti NATO. Na záver relácie je dokonca Vladimir Putin obvinený z vraždy opozičného politika Borisa Nemcova.

Z celého programu vyplýva, že Vladimir Putin je diktátor, vrah a blázon, ktorý utláča ruskú opozíciu a chystá vojnu proti NATO. Rusko je potom vykresľované ako diktatúra na základe akýchsi suvenírov. V relácii zazneli poplašné správy veľmi vážneho charakteru.

Z tohto dôvodu sa obrátila redakcia AE News na ruské ministerstvo zahraničia, ktoré prisľúbilo, že odvysielanú reláciu na TV Nova posúdi. Americká spoločnosť Time Warner, ktorá ovláda spoločnosť CME, ktorý je majiteľom TV Nova, by sa totiž mohla v Rusku zodpovedať podľa ruského mediálneho zákona z trestného činu aktivít proti Ruskej federácii, ohováranie, konšpirácie a z trestného činu nepriateľského aktu. Vzhľadom k tomu, že Time Warner má v ruských súkromných rozhlasových, televíznych a káblových spoločnostiach podiely, mohlo by Rusko pristúpiť k uvaleniu sankcií proti skupine Time Warner v Rusku za to, aké informácie o Rusku vysiela jej dcérska spoločnosť TV Nova v ČR.

Naša redakcia zaslala transkript relácii tiež vedenie spoločnosti Time Warner do USA a čakáme na reakciu, rovnako ako na vyjadrenie ruského ministerstva zahraničia. Je úplne neprípustné, aby mediálne stanice formátu TV Nova, ktorá je súčasťou amerického nadnárodného holdingu, rozširovala zaujaté, lživé, ale predovšetkým poplašné správy o Ruskej federácii, ktoré znepokojujú občanov nielen v SR, ale aj na Slovensku kde je stanica tiež súčasťou ponuky televíznych operátorov. Týmto by chcela redakcia AE News požiadať občanov v SR, aby podali sami za seba taktiež podnet k Rade pre rozhlasové a televízne vysielanie pre šírenie xenofóbie zo strany TV Nova (proti Rusku), ohovárania hlavy cudzieho štátu a šírenie poplašnej správy o hroziacej vojne s Ruskom.

Ak získame akékoľvek nové informácie, reakcie, odozvy, alebo vyhlásenie, budeme ich tu publikovať. TV Nova svojou reláciou prekročila mantinel propagandistickej únosnosti a za tento krok sa musí stanica zodpovedať, predovšetkým svojim divákom, občanom ČR a SR a v neposlednom rade akcionárom Time Warner.

-VK- Šéfredaktor AE News, zdroj: aeronet.cz

Pomôžte šíriť túto pravdivú informáciu. Pravda musí zvíťaziť.