Prečo nie je dodržaný článok 2. ústavy SR ? : Štátna moc pochádza od občanov, …

Prečo nie je dodržaný článok 2. ústavy SR ? : Štátna moc pochádza od občanov, …

Článok 2 ústavy SR hovorí jasne:
(1) Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.

Prečo to teda nie je tak ?

Po revolúcii 1989 boli občania oklamaní politikmi ovládanými finančnými skupinami. Hlavnú úlohu v tomto procese zohrali a stále zohrávajú najsilnejšie média.
Zákony boli prispôsobované celé roky tak, aby moc nemali v rukách občania, ale občanmi zvolení politici. Považujeme preto článok 2. ústavy za jeho preukázateľné dlhoročné porušovanie.

OBČANIA NEVYKONÁVAJÚ SVOJU MOC, čo dokazuje táto podrobnejšia analýza článku 2 ústavy:

Analýza članku 2 ústavy SR:

Štátna moc pochádza od občanov, …………..
– Ukázalo sa, že táto demokratická veta absolútne nefunguje v praxi. Moc nemajú v rukách občania, ale politici ovládaní finančnými skupinami. To je fakt, o tom myslím nemusíme diskutovať.
Dôkaz: Ak by mali moc v rukách občania, mali by v rukách aj dostatočné nástroje (elektronické referendum, petície a pod.), prostredníctvom ktorých by svoju moc mohli kedykoľvek uplatňovať.
[divider color=“#D493FF“ width=“1″ type=“dashed“ /]
…………., ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov ………….
– Občania si síce zvolia svojich zástupcov politikov, aby riadili štát v zmysle zákona „Štátna moc pochádza od občanov“, v praxi to však vôbec nefunguje, politici nevykonávajú požiadavky väčšiny občanov. Občania nemajú nástroje, aby svoju moc bezproblémovo presadzovali. Politici im takéto nástroje svojvoľne v zákonoch utlmili a nedovolia občanom tak plnohodnotne a efektívne vykonávať svoju moc „prostredníctvom svojich volených zástupcov“
[divider color=“#D493FF“ width=“1″ type=“dashed“ /]
……… alebo priamo.
– Podľa ústavy občania môžu vykonávať svoju moc PRIAMO. Vzhľadom k tomu, vykonávanie svojej moci cez volených zástupcov – POLITIKOV sa ukázalo ako doslova katastrofálne, je potrebné zmeniť vykonávania moci občanov na PRIAME avšak tiež prostredníctvom svojich volených zástupcov.

AKO TO NAPRAVIŤ? EXISTUJÚ RIEŠENIA:

1. Prostredníctvom čipového občianského preukazu, ktorý je už v platnosti zaviesť „ELEKTRONICKÉ REFERENDUM“ a „PETÍCIE“ ako HLAVNÝ NÁSTROJ NA VYKONÁVANIE MOCI OBČANMI.
[divider color=“#D493FF“ width=“1″ type=“dashed“ /]
2. Systém vládnutia politických strán „Koalícia a opozícia“ je nezmysel nastolený akože v „demokratických štátoch“ pod zámienkou akože súťaženia a akejsi oponentúri. Je predsa jasné, že akékoľvek riadenie prosperujúcej firmy nie je možné takýmto spôsobom vykonávať, prečo teda občania dovolia riadiť štát takýmto spôsobom?  Občania by si mali voliť svojich zástupcov na riadenie štátu, ktorí budú vzájomne spolupracovať a riadne vykonávať svoju prácu v prospech občanov.
[divider color=“#D493FF“ width=“1″ type=“dashed“ /]
3. Mala by byť zavedená osobná a trestnoprávna zodpovednosť zvolených zástupcov, ktorí vykonávajú moc občanov podľa ústavy za disponovanie so štátnymi peniazmi a štátnym majetkom.
[clear]

ZDIEĽAJTE A POSIEĽAJTE ZNÁMYM.

Chcete, aby podľa článku 2 ústavy SR mali moc v rukách občania a nie politici?

Loading ... Loading ...

[clear]