Nevídané: Životné poistky za pár centov zahltili úrady – Keby náhodou ..

Nevídané: Životné poistky za pár centov zahltili úrady – Keby náhodou ..

Ak cestujete niekam do zahraničia, väčšinou sa necháte poistiť, keby náhodou sa Vám niečo stalo, aby Vás to draho nevyšlo. Nevídaná situácia sa udiala v januári na celom Slovensku a viac ako 14-tisíc mužov sa poistilo.

Proti čomu sa muži poistili ?

Ak premiér v štáte verejne vyhlási, že na 70% hrozí vojnový konflikt veľkých rozmerov, mali by túto informáciu brať občania vážne. 70%-né riziko je dosť veľké na to, aby sa občania, ktorí vojnu nechcú, zákonne poistili, ako sa hovorí: keby náhodou ..
[clear]

Takouto poistkou je vyhlásenie o Odoprení výkonu mimoriadnej služby, čítať viac >>

[clear]

Po zverejnení informácie 11.1.2015 poslalo na okresné úrady do konca januára viac ako 14-tisíc mužov vyhlásenia, ako poistku, keby náhodou ..

Sme si istí, že občania žiadného štátu na svete nechcú napadnúť Slovensko. Ak by sme urobili anketu v okolitých štátoch, napríklad na Ukrajine, v Maďarsku, Poľsku, Nemecku, ale aj v napríklad v Rusku a Amerike, nenájdete žiadne obyvateľstvo, ktoré by chcelo napadnúť Slovensko.

Čo z toho vyplýva ?

Ako funguje systém dezinformácii a aký postoj zaujali veľké média:

1. Po zverejnení dôležitej informácii občanom, okamžite na náš článok reagovalo Ministerstvo obrany, ktoré opatrne deklarovalo, že sa šíria internetom dezinformácie.
2. Následne sa tejto informácii od Ministerstva chytili niektoré média: napr.: topky.sk, aktuality.sk, noviny.sk, ktoré si dovolili ešte pritvrdiť a zverejniť klamlivé články, ktoré Vám prinášame:
[col3]

Ministerstvo nedefinuje, čoho sa dezinformácia týka!
Pozrite stanovisko:


[/col3][col3]

TOPKY zasa tvrdia, že máte poslednú šancu odmietnuť ísť bojovať.
Takúto vetu v našom článku nenájdete!


[/col3][col3]

AKTUALITY.sk zasa použili anglický výraz HOAX (výmysel), ktorý Ministerstvo nikde neuviedlo


[/col3]
[clear]
[col3]

noviny.sk tiež vo svojom článku klamú, že „Internetom sa šíri nepravdivá správa o odopretí vojenskej služby“

[/col3][col23]

Uvedené média spáchali obrovské zlo na občanoch, pretože sa zúčastnili propagácie nepravdy, ktorá vedie ľudstvo do vojnového konfliktu a nie do mierového riešenia!

[/col23]

Prečo navádzajú média občanov, aby vyhlásenia stiahli ?

Ako uvádza denník Pravda, vedúci oddelenia obrany štátu na Okresnom úrade v Trenčíne René Klimoszek si ohľadom posielania vyhlásení myslí, že takýto trend je nebezpečný, počas vojny sa totiž s týmito mužmi ráta. „Keď nám vypadne také kvantum ľudí, ktorí nechcú ísť bojovať, obranyschopnosť štátu je ohrozená,“ dodal Klimoszek.
[clear]
Tu hovorí prezident Zväzu vojakov Tomáš Švec názor za občanov:

„Myslím si, že ak by došlo k bezprostrednému ohrozeniu, muži by svoje rozhodnutie prehodnotili. Chceli by ochrániť svoju rodinu, blízkych a krajinu. Ale ak by mali bojovať za niečo, čomu neveria, v čom nevidia zmysel, bolo by ťažšie ich motivovať,“ poznamenal Tomáš Švec, prezident Zväzu vojakov.

Muži, ktorí odopreli výkon mimoriadnej služby, ešte môžu svoje rozhodnutie prehodnotiť a vyhlásenie zobrať späť. Druhýkrát sa však na ich žiadosť o odopretie mimoriadnej služby prihliadať nebude, píše denník Pravda.

Takže opakujeme a pýtame sa všetkých mužov na Slovensku:

Sme si istí, že občania žiadného štátu na svete nechcú napadnúť Slovensko. Ak by sme urobili anketu v okolitých štátoch, napríklad na Ukrajine, v Maďarsku, Poľsku, Nemecku, ale aj v napríklad v Rusku a Amerike, nenájdete žiadne obyvateľstvo, ktoré by chcelo napadnúť Slovensko.

Ak svetové mocnosti (nie občania) vyvolajú vojnu v záujme zmocnenia sa bohatstva, išli by ste do takejto vojny bojovať ?

Loading ... Loading ...

[clear]

Povolávací rozkaz – Kto by odmietol nastúpiť do vojny, hrozil by mu pobyt za mrežami.

Povolávací rozkaz – Kto by odmietol nastúpiť do vojny, hrozil by mu pobyt za mrežami.

Na Slovensku hrozí, že na 70% muži vo veku od 18 do 55 rokov dostanú povolávacie rozkazy nastúpiť do vojny!

Vychádzame z vyjadrenia premiéra Slovenskej republiky Róberta Fica, ktorý tvrdí, že na Na Ukrajine na 70% hrozí vojenský konflikt.

V tak vážnej situácii sú média ticho! Čo teda urobia občania Slovenska v prípade, ak konflikt nastane?

Odporúčame masovo sa spojiť. Ako?

[widget_area name=“Proti vojne“]

Zdieľajte a pošlite svojim známym

Položme si otázky:

Chcú ísť Slováci bojovať a zabíjať Slovanov ? NIE, URČITE NECHCÚ!
Aký by mali mať na to dôvod ? ŽIADNY! pretože obyvatelia žiadneho štátu na svete nás nechcú ani nepotrebujú napadnúť.

Sme presvedčený a s istotou tvrdíme, že obyvatelia akéhokoľvek štátu na svete nechcú ísť bojovať, vraždiť a zapájať sa do vojen. V referendách by to bežní občania potvrdili všade na svete.

Iba bohatí oligarchovia túžia mať moc vo svojich rukách a diktovať celej planéte to, čo oni určia.

Povolávací rozkaz:

Kedy musí muž nastúpiť na brannú povinnosť:

[list icon=“check“ icon_color=“#961881″]

 • Keď 1. januára v kalendárnom roku dovŕši 19 rokov.
 • Keď má trvalý pobyt na Slovensku.
 • Keď nadobudol štátne občianstvo 1. januára v roku, v ktorom dovŕši 19 rokov.

[/list]

Odvedení by boli:

[list icon=“check“ icon_color=“#961881″]

 • Muži vo veku od 19 do 45 rokov. Platí to pre mužov vojakov 1. alebo 2. stupňa v zálohe.
 • Muži vo veku od 19 do 55 rokov. Platí to pre mužov, ktorí odišli do zálohy s minimálnou hodnosťou slobodník.
 • Aj muži, ktorí neabsolvovali základnú vojenskú službu. Tí by najskôr museli absolvovať odvod. Potom by museli prejsť komplexným výcvikom.

[/list]

Kedy nemusí muž nastúpiť na brannú povinnosť:

[list icon=“check“ icon_color=“#961881″]

 • Keď sa stal nespôsobilým vykonávať mimoriadnu službu na základe právoplatného rozhodnutia vydaného územnou vojenskou správou.
 • Keď prestal byť občanom SR.
 • Keď skončil trvalý pobyt na SR.
 • Keď by mal ťažké zdravotné postihnutie.
 • Keď by bol pozbavený právnych úkonov.
 • Keď by zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

[/list]
Kto by odmietol nastúpiť na brannú povinnosť, hrozil by mu pobyt za mrežami.
[br]