Povolávací rozkaz – Kto by odmietol nastúpiť do vojny, hrozil by mu pobyt za mrežami.

Povolávací rozkaz – Kto by odmietol nastúpiť do vojny, hrozil by mu pobyt za mrežami.

Na Slovensku hrozí, že na 70% muži vo veku od 18 do 55 rokov dostanú povolávacie rozkazy nastúpiť do vojny!

Vychádzame z vyjadrenia premiéra Slovenskej republiky Róberta Fica, ktorý tvrdí, že na Na Ukrajine na 70% hrozí vojenský konflikt.

V tak vážnej situácii sú média ticho! Čo teda urobia občania Slovenska v prípade, ak konflikt nastane?

Odporúčame masovo sa spojiť. Ako?

[widget_area name=“Proti vojne“]

Zdieľajte a pošlite svojim známym

Položme si otázky:

Chcú ísť Slováci bojovať a zabíjať Slovanov ? NIE, URČITE NECHCÚ!
Aký by mali mať na to dôvod ? ŽIADNY! pretože obyvatelia žiadneho štátu na svete nás nechcú ani nepotrebujú napadnúť.

Sme presvedčený a s istotou tvrdíme, že obyvatelia akéhokoľvek štátu na svete nechcú ísť bojovať, vraždiť a zapájať sa do vojen. V referendách by to bežní občania potvrdili všade na svete.

Iba bohatí oligarchovia túžia mať moc vo svojich rukách a diktovať celej planéte to, čo oni určia.

Povolávací rozkaz:

Kedy musí muž nastúpiť na brannú povinnosť:

[list icon=“check“ icon_color=“#961881″]

 • Keď 1. januára v kalendárnom roku dovŕši 19 rokov.
 • Keď má trvalý pobyt na Slovensku.
 • Keď nadobudol štátne občianstvo 1. januára v roku, v ktorom dovŕši 19 rokov.

[/list]

Odvedení by boli:

[list icon=“check“ icon_color=“#961881″]

 • Muži vo veku od 19 do 45 rokov. Platí to pre mužov vojakov 1. alebo 2. stupňa v zálohe.
 • Muži vo veku od 19 do 55 rokov. Platí to pre mužov, ktorí odišli do zálohy s minimálnou hodnosťou slobodník.
 • Aj muži, ktorí neabsolvovali základnú vojenskú službu. Tí by najskôr museli absolvovať odvod. Potom by museli prejsť komplexným výcvikom.

[/list]

Kedy nemusí muž nastúpiť na brannú povinnosť:

[list icon=“check“ icon_color=“#961881″]

 • Keď sa stal nespôsobilým vykonávať mimoriadnu službu na základe právoplatného rozhodnutia vydaného územnou vojenskou správou.
 • Keď prestal byť občanom SR.
 • Keď skončil trvalý pobyt na SR.
 • Keď by mal ťažké zdravotné postihnutie.
 • Keď by bol pozbavený právnych úkonov.
 • Keď by zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

[/list]
Kto by odmietol nastúpiť na brannú povinnosť, hrozil by mu pobyt za mrežami.
[br]