Občiansky tribunál

Občiansky tribunál

My, občania Slovenskej republiky, vychádzajúc z morálnych hodnôt a všeobecnej vôle ľudu ustanoviť právny a legitímny stav v štáte, v zmysle zaviesť spravodlivý poriadok a prispieť k všeobecnému blahu a šťastiu celého národa potvrdzujeme vznik

Občianskeho tribunálu

ako tribunálu rozumu, nástroja pre ustanovenie, vykonávanie a dodržiavanie prirodzeného práva a spravodlivosti v štáte.

Občiansky tribunál sa stáva dočasným, jediným ústavodarným, zákonodarným, výkonným a súdnym orgánom počas stavu ústavnej núdze. Zákonodarný orgán rozhoduje na princípe väčšiny. Občiansky tribunál umožňuje prostredníctvom vrodeného práva vyvodiť ústavnoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť verejných činiteľov za zločiny proti základom republiky a trestným činom proti ľudskosti, spáchaných na nevinnom a bezbrannom obyvateľstve.

Občania sa nechali zviesť zdaním samostatnosti, práva a slobody za pomoci skorumpovaných médií. Až vtedy, keď sa na základe lúpeží majetku obyvateľov a štátu a znižovania životnej úrovne na hranicu chudoby presvedčili, že ide o vlastizradu a genocídu slovenského národa, začali povstanie proti neľudskému režimu.

Ustanovujeme retroaktívnu objektívnu zodpovednosť za spáchané zločiny verejných činiteľov, s možnosťou uplatnenia retribučného práva, ktoré sa vzťahuje na všetkých verejných činiteľov a funkcionárov. Spravodlivosť bude vykonávať Špecializovaný legitímny trestný súd.

Moc v štáte je vlastníctvo občanov a nemôžu si ju privlastniť politické strany a hnutia.

Pri budovaní novej spoločnosti sa opierame o Memorandum slovenského občana.

Občiansky tribunál
[clear]