Zlé hospodárenie našich volených zástupcov: Zadlžovanie Slovenskej republiky je plánované.

Zlé hospodárenie našich volených zástupcov: Zadlžovanie Slovenskej republiky je plánované.

O nízkej životnej úrovni bežných občanov na Slovensku vedeli naši politici roky dopredu! Prinášame logické dôkazy. Systematické zadlžovanie Slovenskej republiky bolo zámerne plánované. Dnes už s istotou vieme konštatovať, prečo to tak je. Bola vytvorená skupina megabohatých ľudí s cieľom ovládať politikov v štáte. Svedčia o tom megakauzy, ktoré počas obdobia zadlžovania politici vyťahovali a naďalej vyťahujú na povrch v súboji o štátnu moc, ktorá paradoxne patrí občanom.

Všetky doterajšie rozpočty Slovenskej republiky okrem prvého v roku 1993 boli naplánované so schodkom, to znamená, že politici si na to požičali a zaĺžili tak občanov Slovenska bez toho, aby sa ich na to spýtali demokratickým spôsobom – referendom.

Refrendum bolo takisto zámerne občanom znefunkčnené. Logickým dôkazom je fakt, že politikov môže prísť zvoliť iba 1 občan, avšak pokiaľ občania chcú využiť svoju štátnu moc a zvolať v akejkoľvek vážnej veci referendum, musia pozbierať 350 000 podpisov a to ešte nie je isté, či bude referendum platné. Občanom pre istotu naši zvolení zástupcovia zatiahli ešte ručnú brzdu a to tak, že referenda sa musí zúčastniť viac ako 50% oprávnených voličov. Takto majú občania vykonávať svoju štátnu moc ?

Ako naši zvolení zástupcovia v minulosti hospodárili ?

Zdroj údajov Rozpočtový rok Plánovaný schodok v €
zadĺženie pôžičkami
Predstavitelia
Zbierka zákonov č. 14/1993 1993 0 Gašparovič, Mečiar
Zbierka zákonov č. 325/1993 1994 – 464 714 864 Kováč, Gašparovič, Mečiar
Zbierka zákonov č. 58/1995 1995 – 697 072 296 Kováč, Gašparovič, Mečiar
Zbierka zákonov č. 304/1995 1996 – 896 235 810 Kováč, Gašparovič, Mečiar
Zbierka zákonov č. 386/1996 1997 – 1 224 855 606 Kováč, Gašparovič, Mečiar
Zbierka zákonov č. 375/1997 1998 – 165 969 594 Kováč, Gašparovič, Mečiar
Zbierka zákonov č. 63/1999 1999 – 497 908 783 Migaš, Dzurinda
Zbierka zákonov č. 372/1999 2000 – 597 490 540 Schuster, Migaš, Dzurinda
Zbierka zákonov č. 472/2000 2001 – 1 234 643 995 Schuster, Migaš, Dzurinda
Zbierka zákonov č. 586/2001 2002 – 1 261 368 917 Schuster, Migaš, Dzurinda
Zbierka zákonov č. 750/2002 2003 – 1 860 095 930 Schuster, Hrušovský, Dzurinda
Zbierka zákonov č. 598/2003 2004 – 2 605 556 662 Schuster, Hrušovský, Dzurinda
Zbierka zákonov č. 740/2004 2005 – 2 042 219 345 Gašparovič, Hrušovský, Dzurinda
Zbierka zákonov č. 655/2005 2006 – 1 907 591 449 Gašparovič, Hrušovský, Dzurinda
Zbierka zákonov č. 681/2006 2007 – 1 274 181 770 Gašparovič, Paška, Fico
Zbierka zákonov č. 608/2007 2008 – 1 061 584 678 Gašparovič, Paška, Fico
Zbierka zákonov č. 596/2008 2009 – 1 009 422 000 Gašparovič, Paška, Fico
Zbierka zákonov č. 497/2009 2010 – 3 746 006 009 Gašparovič, Paška, Fico
Zbierka zákonov č. 498/2010 2011 – 3 809 939 000 Gašparovič, Sulík, Radičová
Zbierka zákonov č. 511/2011 2012 – 3 675 259 865 Gašparovič, Hrušovský, Radičová
Zbierka zákonov č. 438/2012 2013 – 3 085 308 530 Gašparovič, Paška, Fico
Zbierka zákonov č. 473/2013 2014 – 3 283 605 595 Gašparovič, Paška, Fico
Zbierka zákonov č. 385/2014 2015 – 2 983 636 637 Kiska, Pellegrini, Fico

 zdroj údajov: niejetotak.sk

Pozrime sa na tabuľku očami hospodára

1. Slovensko spolu s Českou republikou bolo pred revolúciou 1989 sebestačnou krajinou. Vyrábali sme si takmer všetko. Nezamestnanosť neexistovala, byť zamestnaným bolo povinné.

2. Spustili sa reformy, ktoré akože stáli obrovské miliardy. Prečo ? keď sme boli sebestační. Stačilo doviezť nové výrobné linky do slovenských fabrík a mali by sme vytúžené Švajčiarsko, na ktoré občanov naši volení zástupcovia navnadili.

3. Tie obrovské miliardy v tabuľke sa kde podeli ? .. keď životná úroveň bežných občanov je hlboko pod európskym priemerom ?

4. Kde je nezávislý (teda občiansky) Najvyšší kontrólny úrad ? .. prečo nekontroluje hospodárenie a efektivitu, keď to má priamo v zákone stanovené?

Ako teda hospodária naši zvolení zástupcovia ? … pýtame sa občanov:

Ako hospodária naši zvolení zástupcovia s verejnými financiami a majetkom štátu ?

Loading ... Loading ...
Keď pacient nemá peniaze, má smolu. Čo je pravou príčinou takéhoto stavu ?

Keď pacient nemá peniaze, má smolu. Čo je pravou príčinou takéhoto stavu ?

Občania nemajú pod kontrolou čerpanie financií, ktoré povinne odvádzajú do zdravotných poisťovní. Zdôrazňujeme, že Najvyšší kontrólny úrad ma podľa zákona kontrolovať aj hospodárenie a efektívnosť vynaložených prostriedkov.
[br]
Najvyšší kontrólny úrad je nefunkčný – Čítať viac >>
[clear]

[clear]
Zdravotníctvo funguje neefektívne, hovorí Lekár Peter Lipták. Faktom ale je, že ľudia tie peniaze už raz zaplatili vo forme odvodov, je teda v poriadku, že si lekár pýta tie peniaze znova ? formou úplatku ? pýta sa redaktorka.

V tomto prípade je to v poriadku, lebo oni síce zaplatili, ale tie peniaze k tomu lekárovi nedorazili, hovorí Peter Lipták.

A čo s tým má ten pacient ?

No pacient má to, že to sú jeho peniaze. Čiže keď to nezačne ten pacient kontrolovať a nezačne sa starať o to, kam idú jeho peniaze, tak jednoducho ten systém sa nikdy nenapraví.

Podstatou článku je poukázať na skutočnú príčinu katastrofálneho stavu v zdravotníctve, nie na konanie lekára Petra Liptáka, ktorý otvorene hovorí, ako je to v skutočnosti v praxi.

Prečo je na Slovensku nízka životná úroveň ? .. pre Občanov je Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKU) nefunkčný!

Prečo je na Slovensku nízka životná úroveň ? .. pre Občanov je Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKU) nefunkčný!

Zlé hospodárenie s verejnými financiami je jedným z dôvodov nízkej životnej úrovne občanov Slovenska.

Peňazí je dosť! Občiansky (nezávislý) Najvyšší kontrólny úrad Slovenskej republiky však už vyše 20 rokov neplní pre občanov svoju skutočnú funkciu.

Prečo? .. nekontroluje špatné hospodárenie s verejnými finančnými prostriedkami!

Podľa zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade § 3 „Úrad vykonáva kontrolu z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.“
[clear]

ZDIEĽAJ NA FACEBOOKU

Pojmy

Pojem „rozkrádanie“ verejných financií nebudeme používať, pretože nie je možné občanmi zákonne dokázať v súčasnom politickom systéme ich rozkrádanie.
Dovolíme si však použiť pojem „Zákonné rozkrádanie„, ktoré tiež ale nebudeme zámerne používať.
Správny pojem, ktorý budeme ďalej používať je „Zlé hospodárenie s verejnými financiami„. Presne podľa zákona, presne to, čo má úrad kontrolovať „.. kontrolu z hľadiska hospodárnosti, ..“

Zlé hospodárenie s verejnými financiami

Na zlé hospodárenie našich zvolených zástupcov s verejnými financiami môžu občania smelo poukazovať každým dňom. Je dostatok dôkazov o zlých rozhodnutiach, na aký účel budú vynaložené verejné financie. Už samotný štátny rozpočet nie je zostavovaný a schvaľovaný hospodárne a efektívne! Na tomto vyjadrení trváme a sme ochotní zorganizovať verejnú celospoločenskú diskusiu vo verejnoprávnej televízii za okrúhlym stolom.

Výňatky zo zákona

ZDIEĽAJ NA FACEBOOKU