Projekt EUROMED: Roky plánovaná islamizácia Európy.

Projekt EUROMED: Roky plánovaná islamizácia Európy.

Myslíte si, že súčasná imigrantská vlna je čosi súčasného, čo vzniklo spontánne, len na základe súčasnej situácie v Afrike a na Blízkom východe, čo nemá korene v minulosti? Mýlite sa.

Pred rokmi bol v tichosti zahájený proces známy pod skratkou EUROMED (Euro-Mediterranean Partnership) či skôr barcelonský proces, ktorý v sebe okrem posilňovania kultúrneho, ekonomického a politického partnerstva medzi členskými štátmi EÚ a stredomorskými susedmi, ukrýva doplnenie počtu obyvateľov starého kontinentu metódou presídľovania.

Zmyslom projektu, ktorý sa pôvodne vyvinul z dohody o voľnom obchode medzi EÚ a krajinami v oblasti Stredozemného mora (EU – MEFTA) je posilnenie spolupráce v oblasti správy cielenej migrácie medzi partnerskými štátmi. Okrem štátov Európskej únie sem patrí Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Sýria, Maroko, Tunisko a Palestína. Deklarovanými cieľmi sú propagácia možnosti legálnej migrácie, vysvetľovanie výhod migrácie vzhľadom k trvalo udržateľnému rozvoju, boj proti nelegálnemu obchodu a ilegálnej migrácii. Za projektom stojí Európska komisia a DG Eurpe Aid, ktoré ho aj financujú.

Program počíta s prisťahovaním 56 miliónov moslimov do krajín dvadsaťsedmičky medzi rokmi 2010 – 2050. K tejto číslici dospel štatistický úrad EÚ Eurostat. Predbežný odhad 56 miliónov či dokonca 80 miliónov migrantov, ako uvádza Salim Murad z New york University in Prague, má vyrovnať demografický úbytok v celej Európe.

Projekt EUROMED je vedený na ministerskej úrovni a medzi odborníkmi, ktorí majú za úlohu spracovať zákonné predpisy a nariadenia v oblastiach migrácie. Projekt je zatiaľ v stave príprav a zároveň aj odkladu na rok 2012. V masmédiách sa o ňom prakticky nehovorí, na internete sa mu venujú poväčšinou weby s kritickým pohľadom na islamský fundamentalizmus, džihád aj zákon šaría.

Už v súčasnosti aj napriek odkladu spustenia projektu EUROMED – existujú európske mestá a štáty, kde je EUROMED takmer realitou. A je potrebné zdôrazniť, že sa praktické skúsenosti spomínaných lokalít diametrálne rozchádzajú s očakávanými cieľmi.

Je vôbec v záujme súčasných Slovákov a Čechov, poťažmo Európanov, podporovať tento projekt? Aké sú pozitíva a negatíva? Má Slovenská a Česká republika možnosť odmietnuť podieľanie sa na jeho realizácii – tj. byť dobrovoľným alebo nedobrovoľným príjemcom tisícov prisťahovalcov z moslimských krajín?

Pre začiatok je nutné zhodnotiť možné pozitíva a negatíva EUROMED projektu. Údajnými pozitívami tohto projektu sú podpora dôchodkového systému, posilnenie väzieb medzi národmi a kultúrami okolo stredozemného mora a v neposlednom rade eliminácia ilegálnej migrácie.

Ako už bolo povedané vyššie, negatíva sa prejavujú už v súčasnosti, ešte pred oficiálnym spustením projektu. Jedná sa najmä o národnostnú a kultúrnu intoleranciu sprevádzanú pouličnými nepokojmi, ale ide aj o nechuť prisťahovalcov rešpektovať zákony a zvyklosti hostiteľskej krajiny – pozri zákony niektorých európskych krajín o zákaze zakrývania tváre burkou, zákaz týkajúci sa žien a ich šatiek.

V našich zemepisných šírkach sa so znepokojením sledujú aj najrôznejšie iniciatívy moslimských menšín, ktoré prichádzajú so snahou budovania modlitební a mešít.

A ak sa bavíme o možnosti, že by Slovenská a Česká republika eventuálne odmietla podieľať sa na realizácii tohto projektu? V Lisabonskej zmluve sú obsiahnuté mechanizmy, ktoré umožnia Európskej únii na základe spoločnej imigračnej politiky a riadenia migračných tokov prerozdeľovať imigrantov medzi jednotlivé štáty EÚ. Ak by SR s niečím takým nesúhlasila, nemôže príliv imigrantov na svoje územie zablokovať, pretože už nemá právo veta.

Ľuďom bolo po niekoľko rokov vštepované, že multikulturismus je jednoducho ten „dobrý, dobrý, správny a politicky korektný“. Režisér van Gogh – podrezaný fanatickým moslimom povedal: „Multikulturismus je zdvorilé ustupovanie agresívnemu hosťovi, ktorý Vám prišiel obývať dom“. Nemecký autor Thilo Sarrazin vo svojej knihe islam kritizuje ako zdroj násilia a obviňuje islamských imigrantov z toho, že sa nechcú integrovať. Sarrazin hovorí: „Žiadne iné náboženstvo v Európe nemá také požiadavky, a žiadna iná imigrantská skupina nezávisí toľko na sociálnom systéme, a žiadna nie je tak spojená s kriminalitou“. Názory na islamizáciu sú skutočne rozdielne. Proste jedni tlieskajú a druhí zúria, veľa sa tiež medzi našincami hovorí o tom, že Európa už dávno nie je kresťanská. To všetko sa deje aj cez tragickú skúsenosť Spojených štátov Amerických z 11. septembra 2001, keď bojovníci sa Al Káidy rozhodli zničiť budovy Word Trade Centre v New Yorku (pravda o WTC).  Týmto dátumom je odštartovaná neuveriteľná kopa bezpečnostných opatrení, prehliadok, scanov kabeliek či iných príručných batožín, jednoducho vyjadrené „bezpečnostné šikanovanie“, ktoré sa dotýka každého a nielen európskeho jednotlivca. Aj tieto udalosti a mnoho podobných, ktoré sa odvtedy udiali, ovplyvnili vnímanie a prijímanie moslimských obyvateľov ešte stále väčšinovým obyvateľstvom Európy.

Historicky to však nie je prvýkrát, kedy sa Európa cíti ohrozená, boli to v minulosti aj mohamedáni, kto európsky kontinent okupoval. Je však potrebné si zdôrazniť, že obyčajne sa národy zomkli, keď sa cítili v úzkych, obhajovali svoje územia, tradície, ženy a deti. A následne svoje tradície opäť oživili. Európska únia, aj napriek varovaniu jedného z najväčších euroskeptikov v dejinách EÚ Václava Klausa, už zrejme rezignovala na udržiavanie tradičného života na starom kontinente, vzdala tiež boj o tradičné náboženstvo, hodnoty, spôsob života – vlastne o akúkoľvek neislamskú existenciu. Naozaj je za tým všetkým len dlhodobý úbytok európskej populácie?

So smutnou realitou úbytku obyvateľstva sa potýka aj SLovenská a Česká republika. Naša populačná krivka je „živená,“ rovnako ako v iných štátoch Európskej únie, najmä deťmi imigrantov. Cudzincov teraz v ČR žije cez 410 000 a legálne ich ich tam pracuje necelých 300 000. Štatistiky uvádzajú, že napríklad v prvom polroku 2010 išlo na konto migrácie až 90 percent celkového prírastku obyvateľov ČR, kedy sa zo zahraničia prisťahovalo o skoro 51,4 tisíce ľudí viac, než sa vysťahovalo. Počet obyvateľov Českej republiky stúpol medziročne o 65 tisíc na terajších viac ako 10 miliónov, čo výrazne ovplyvnili práve prisťahovalci zo zahraničia.

Nevyhnutnou podmienkou pre udržanie funkčnosti súčasného dôchodkového systému je predpoklad, že všetci prisťahovalci budú pracovať a platiť dane. S tým, že myšlienka je to pekná, ale k realite má ďaleko sa teraz stretávajú napríklad Francúzsko a Veľká Británia. Tie majú v súčasnosti na svojich územiach celkom asi desať miliónov moslimov. Očakávaného ekonomického prínosu sa však nedočkali. Imigranti nielenže nič Európe neprispievajú, snáď len s výnimkou Turkov v SRN, ale naopak zvyšujú počas recesie jej nezamestnanosť aj náklady vynakladané sociálnym záchytným systémom oboch štátov. Starý kontinent však nie je ústretový len povoľovaním prisťahovalectva vyznávačom islamu.

Nemalá finančná podpora poskytovaná moslimským krajinám je snáď ešte významnejšou počinou potvrdzujúca nadštandardné vzťahy Európy s moslimským svetom. Finančnou podporou krajín vyznávajúcich islam sa zaoberá rad medzinárodných konferencií. Jednou takou bola aj konferencia v Paríži, počas ktorej získali Palestínčania od západných krajín prísľub darov vo výške až 7,4 miliardy dolárov, ktoré by mali byť použité na realizáciu sna palestínskej samosprávy o palestínsky štát. Prekvapením už ani nie je, že najviac peňazí venovala Európska únia – 650 miliónov dolárov. Nasledujú Spojené štáty s 555 miliónmi dolárov a v neposlednom rade Saudská Arábia. Konferencie v Paríži sa zúčastnili zástupcovia 68 štátov a 20 svetových organizácií.

Treťou najväčšou moslimskou krajinou v EÚ je Nemecko, ktorá si moslimov doslova rozmaznáva, ich má na svojom území už viac ako tri milióny. Pre 120-tisícovú komunitu moslimov teraz v nemeckom Kolíne nad Rýnom vzniká jedna z nejväčších mešit. Už čoskoro nebudú turisti obdivovať len kolínsku katedrálu, ale aj minarety, ktoré v Ehrenfeld postaví Turecko-islamská únia (Ditib). Projekt bude stáť okolo 20 miliónov eur a zaplatia ho príspevky 800 združení patriacich k Ditib. Rozhodnutie podporili nemeckí sociálni demokrati, zelení, liberáli a ľavica. Kupola modernej stavby má dosahovať 35 metrov a po stranách vyrastú dva 55 metrov vysoké minarety. V EÚ je momentálne priemerná pôrodnosť belošských mamičiek 1,3 dieťaťa na matku. Podľa prieskumu by to však muselo byť minimálne 2,1. Pri hodnotách nižších, nemožno udržať populáciu a nastáva vymieranie národa. Žiadna kultúra na svete neprežila, ak nemala pôrodnosť nad 1,9 dieťaťa na matku.

Za všetkým ale nie sú iba rodičky, ale tiež islámská imigrácia, ktorá od roku 1990 tvorí asi 90 percent všetkého európskeho prisťahovalectva. Súmrak tradičných náboženstiev a kultúr v Európe padá na rad európskych krajín. Jednou z nich je Francúzsko, u ktorej sa odhaduje prechod na islam za necelých štyridsať rokov, rovnaký osud čaká aj Veľkú Britániu, kde už je cez tisíc mešít, niektoré prestavané z kostolov. V Holandsku bude mať islam väčšinu už za pätnásť rokov a ešte skôr budú ruskú armádu tvoriť z takmer polovice moslimovia. Len Nemecko vraj vydrží s prechodom na islam až do roku 2050. Otázkou zostáva, ako dlho môže trvať, než sa v Slovenskej a Českej republike úplne pokojnou cestou dostanú do parlamentu zástupcovia moslimov, než začnú mať väčšinu, a kedy naše ženy začnú nosiť šatku?

Za 20 rokov má byť v Európe aj vďaka programu EUROMED počet moslimov viac ako 104 miliónov. Libijský vodca Muahamar Kadáfi v roku 2008 vyhlásil: „Prečo umierať za islam? Nepotrebujeme už teroristov ani samovražedných atentátnikov. Cez 50 miliónov moslimov v Európe ju sami zmenia za pár desiatok rokov na islamský kontinent … „A off rekord potom vyhlásil:“ utlčieme vás vagínami našich žien „.

Podľa štúdie americkej Brookings Institution moslimská pôrodnosť trojnásobne presahuje pôrodnosť nemoslimských Európanov, a tak sa do roku 2015 moslimské spoločenstvo rozrastie na dvojnásobok, zatiaľ čo nemoslimská komunita sa o tri a pol percenta zmenší. Podľa inej americkej štúdie v roku 2050 bude moslimského vyznania asi pätina Európanov, a alebo aj polovica, najmä ak sa stane členom EÚ Turecko.

Čo vlastne môže spôsobiť taká islamizácia z náboženského hľadiska?

Presadiť islamský zákon šaría je jednou z povinností každého moslima. Tento islamský zákonník je inšpirovaný Koránom a príkladom proroka Mohameda, ktorý sa oženil s šesťročnou Aish a od ich deviatich rokov s ňou súložil (sunna), nariadil ukameňovanie neverných žien, usekávánie končatín zlodejom, ustanovil podradnosti žien a nemoslimov. Moslimov v Európe pribúda a s nimi aj rozsudky podľa islamu …

zroj: narodnidemokracie.cz

Muž sa vo Viedni zastal manželky a dcéry. Zmlátila ho hliadka šaria.

Muž sa vo Viedni zastal manželky a dcéry. Zmlátila ho hliadka šaria.

Na niekoľko dní v nemocnici skončil štyridsaťjedenročný rakúšan Martin, ktorého zmlátila v rakúskom hlavnom meste samozvaná hliadka presadzujúca islamské právo šaría. Čím sa Martin previnil? Prišiel na pomoc svojej manželke a dcére, ktoré, pretože sú čečenského pôvodu, hliadka odvádzala z diskotéky domov!

Rakúske hlavné mesto sa mení na nepoznanie. Podľa denníka Daily Mail sa miestni obyvatelia do niektorých štvrtí boja chodiť. Aj v centre mesta sa objavujú samozvané hliadky presadzujúce islamské právo šaría. Podľa rakúskeho webu kurier.at na jednu takú narazila v piatok 26. februára Miroslava P., ktorá vzala svoju dcéru a jej kamarátky, všetky vo veku okolo 15 rokov, na diskotéku v komplexe Millennium City vo viedenskej štvrti Brigittenau.

K ženám prišla skupina štyroch mladých Čečencov, ktorým sa nepáčilo, že sú ženy ešte okolo jedenástej večer v bare. Dievčatám strážcovia islamského práva oznámili, že ich okamžite odprevadia domov. Jedna z dievčat sa obrátila so žiadosťou o pomoc na strážnu službu nákupného centra, ale tá im odmietla pomôcť.

Miroslava tak zavolala svojho manžela, 41 ročného rakúšana Martina P., ktorý ihneď svojej rodine pribehol na pomoc. Keď stretol ženu, dcéru a jej kamarátky v sprievode štyroch čečencov, spýtal sa mužov, čo majú za problém. Útočníci sa naňho vrhli. Zmlátili aj ďalšieho okoloidúceho, ktorý sa útok pokúšal zastaviť. Obaja napadnutí muži skončili v nemocnici.

„Mám dva a pol centimetrovú tržnú ranu hneď nad ľavým okom,“ povedal Martin P. listu Kurier. Obaja muži mali početné pomliaždeniny po celom tele.

Ostraha, ktorá predtým ženám odmietla pomôcť, zavolala políciu. Hoci sa na miesto zišlo sedem hliadok, útočníci utiekli. „Boli zjavne čečenci, ktorí sú v oblasti veľmi dobre známi, pretože sa snažia nútiť čečenským ženám dodržiavanie islamského práva,“ uviedol hovorca viedenských policajtov Christoph Pölzl.

Ďalší incident riešila viedenská polícia tento víkend. Skupina asi štyridsiatich afgancov napadla v centre mesta desať čečencov. Oba gangy sa mlátil drevenými a železnými tyčami a niektorí členovia vytiahli aj nože. Podľa britského denníka Daily Mail skončili dvaja muži v kritickom stave na jednotke intenzívnej starostlivosti jednej z viedenských nemocníc. Šesticu afgancov policajti zatkli, zvyšok utiekol.

zdroj: tn.nova.cz

Fotografia, ktorá vám vyrazí dych. A tí moslimovia na nej nie sú v Afrike, ale v Tepliciach, v parku.

Fotografia, ktorá vám vyrazí dych. A tí moslimovia na nej nie sú v Afrike, ale v Tepliciach, v parku.

Keď Tomio Okamura zobral psa a vyrazil do Teplíc, niektorí novinári netušili, o akú habaďúru sa zase jedná. Avšak musíme dať niekdajšiemu šéfovi Úsvitu za pravdu. To, čo sa deje na severe Čiech, sa inde v republike nevidí. Dokazuje to najmä séria fotografií, ktoré dnes ukážeme.

Tomio Okamura minulý piatok okolo ôsmej hodiny večer dorazil do Šanovského parku v Tepliciach s vypožičaným psom. S plyšovým prišiel Teplický zastupiteľ Dominik Feri. Pripojili sa tak, avšak každý zvlášť, k demonštrativnému pochodu milovníkov štvornohých priateľov. Chceli tak dať arabským hosťom v kúpeľnom meste najavo, k čomu tunajší park slúži a že sa z neho nenechajú len tak vyhnať.

[clear]

K piknikovaniu s odhadzovaním odpadkov a uzurpátorstvo len pre arabskú klientelu teplických kúpeľov totiž tento centrálny park, z ktorého boli miestni postupne plne vytlačení, podľa ich mienky nie je. To sú čriepky z toho, na čo si tunajší obyvatelia smerom k moslimskej komunite sťažujú už dlhú dobu.

Čo im tiež hlava neberie, sú výdavky na takzvaného „multikultúrneho koordinátora“. „Radnica naň dala pol milióna. Má nám to tu vysvetľovať, dáva do obchodov a reštaurácií brožúrky. To je teda pekne vágna náplň, „uviedla jedna z miestnych.

KrajskeListy.cz odvtedy získali hneď niekoľko poznatkov. Prvé, tajné a neoveriteľné informácie, zneli, že práve v tejto teplickej oblasti dochádza k častému predaju drog. Druhá, na ktorej nás upozornili čitatelia, sa týkala skutočnej podstaty veci. V momente, kedy park navštívili novinári a politici, väčšina Arabov zmizla. Ako to ale vyzerá, keď tam médiá a volení zastupitelia nie sú, o tom sa môžete presvedčiť práve teraz.

[clear]

zdroj: krajskelisty.cz

Hrôza v Moskve: moslimka s odrezanou hlavou dieťaťa v ruke vyhrážala, že sa odpáli.

Hrôza v Moskve: moslimka s odrezanou hlavou dieťaťa v ruke vyhrážala, že sa odpáli.

Panika v Moskve! Na severozápade mesta došlo k otrasnému činu. Policajti tu zadržali zahalenú ženu, ktorá sa prechádzala ulicami s odrezanou hlavou dieťaťa v ruke. Malé dievčatko predtým brutálne zavraždila.

Moslimka podľa ruských médií vykrikovala „Alláhu akbar“ (Alah je veľký) a vyhrážala, že sa vyhodí do povetria. Na videu zverejnenom na internete žena vykrikuje: „Som teroristka.“ Policajti stanicu metra ihneď uzavreli a ženu zadržali.

Ruské médiá uvádzajú, že policajti krátko predtým našli pri hasení požiaru v byte na severe Moskvy telo dieťaťa bez hlavy. Podľa agentúry Interfax išlo zhruba o troj- až štvorročné dieťa. Páchateľkou mala byť žena zo Strednej Ázie vo veku približne 38 rokov, ktorú si rodičia najali na stráženie. Podľa policajtov si žena počkala, až rodičia odídu so starším dieťaťom von a potom mladšiu zabila a byt zapálila.

Podľa serveru LifeNews bola hlavička malého dievčatka identifikovaná ako Nasťa M. Dievčatko vraj bolo brutálne zavraždené. Server uviedol, že žena po vražde odišla na metro, ale cestou ju zastavil policajt a chcel ju legitimovať. V tom okamihu vraj vytiahla z tašky hlavu a začala vykrikovať, že dieťa zabila. Zadržaná bola asi poldruha kilometra od vyhoreného bytu.

LifeNews uviedol, že zadržaná žena je Gulchekhra Bobokulova z Uzbekistanu. Vraždu vraj spáchala, pretože ju zradil manžel. Žena ale nevysvetlila, ako s ním súvisí malé dievčatko. Podľa policajných zdrojov serveru Interfax bola páchateľka pod vplyvom drog.

Po policajnom zásahu bola internovaná na moskovskej psychiatrickej klinike. Pokiaľ ju súd uzná za príčetnú, hrozí jej až doživotie. Matka zavraždeného dievčatka sa po čine zrútila a musela byť hospitalizovaná.

zdroj: blesk.cz