Socializmus vystriedalo zbedačovanie. Miloš Jakeš: Havel je americký výtvor, a preto má v Kongrese bronzový portrét.

Miloš Jakeš: Mýtus Václava Havla je dielom propagandy.

Posledný generálny tajomník KSČ má 93 rokov, ale vyzerá na 70. Do Bratislavy prišiel vlakom sám, bez sprievodu, lebo ako hovorí, stále mu slúžia nohy a pamäť. Novembrovú revolúciu aj nasledujúce roky divokého kapitalizmu prežil bez ujmy, aj keď v Prahe mnohí na neho a jeho rodinu dodnes ukazujú prstom. Miloš Jakeš nezmenil vo svojich názoroch ani čiarku a má na čo spomínať.

Pripomíname si 26. výročie Novembra ‘89. Čo podľa vás za prevratom stálo – ŠtB, KGB, disidenti, alebo to bol spontánny prejav nespokojnej verejnosti?

Nikde okrem Prahy sa nič zásadné nedialo. V Prahe sa aktivizovali ľudia predovšetkým z kultúrno-politickej oblasti, a títo udávali celej akcii tón. Chceli zmenu, ale tú by sami nedosiahli, a preto museli využiť komunistickú stranu, v ktorej prišlo k zosadeniu vedenia. Následne v spolupráci so Sovietskym zväzom vykonali prevrat.

Neraz ste sa vyjadrili, že pamätné udalosti 17. novembra 1989 zinscenovali v spolupráci s KGB funkcionári ŠtB, ktorí sa chceli zbaviť vedenia ÚV KSČ na čele s vami. Pritom sa spomína úloha istého funkcionára strany Rudolfa Hegenbarta a generála Alojza Lorenca. Vieme, akú funkciu zastával Lorenc, ale kto bol Hegenbart?

Hegenbart bol v ÚV KSČ vedúci oddelenia obrany a bezpečnosti. Mal plán, ako s pomocou viacerých ľudí zvrhnúť vedenie ÚV KSČ na pripravovanom plenárnom zasadaní v decembri 1989. Malo sa to stať za masovej podpory občanov, ktorí by sa zhromaždili okolo Hradu a žiadali odstúpenie vedenia.

Tento plán sa však v decembri 1989 neuskutočnil, lebo prišlo k udalostiam 17. novembra. Nastala zmena v plánovaní prevratu?

Bolo rozhodnuté, že spustiť protestnú akciu bude lepšie 17. novembra na Medzinárodný deň študentstva, keď sa chystal v Prahe veľký študentský sprievod. Išlo o to, aby boli čo najväčšie masy ľudí v uliciach. V tento deň potom zorganizovali na Národnej triede zrážku študentov s políciou, a tým vlastne vytvorili vhodné podmienky na zvrhnutie vedenia ÚV KSČ.

Podmienky pre novembrovú revolúciu ne-vytvoril teda Václav Havel ani disidenti. Prečo je potom Havel v Česku strojcom Novembra ‘89 a takmer uctievanou modlou?

Kým bude vládnuť nenažratosť a sebecká túžba po zisku, trpieť budú tí, ktorí zisk vytvárajú.

Mýtus Václava Havla je dielom propagandy, nie dielom reality. Vyrobili ho tí, čo na prevrate poriadne zbohatli – majú na to dosť peňazí, veď nie náhodou financuje Havlovu knižnicu istý miliardár. Pozrite sa na premenovanie pražského letiska na Letisko Václava Havla! Aké spojenie mal s ním Havel, ako sa oň zaslúžil, vari ho vybudoval? Dokonca vraj za každý vzlet a pristátie, keď sa oznamuje, že lietadlo opúšťa alebo pristáva na Letisku Václava Havla, chcela pani Havlová vyberať peniaze, tak ako chcela 15-tisíc za každú lavičku s jeho menom.

Havel je po Churchillovi, Wallenbergovi a Kossuthovi štvrtým Európanom, ktorý má bustu v americkom Kongrese. Nechcela náhodou pani Havlová peniaze aj za prezentáciu tohto sochárskeho diela?

To naozaj neviem. Viem len to, že Havel je americký výtvor, a preto má v Kongrese bronzový portrét.

Akú úlohu podľa vás zohrala pri presadzovaní Václava Havla za prezidenta jeho pravá ruka Pavel Tigrid, dôstojník CIA?

Sú to známe veci: Tigrid s Havlom vystrnadili Alexandra Dubčeka ako prípadného kandidáta na prezidenta. Podviedli ho. Prezidentom sa musel stať Václav Havel.

Ako hodnotíte fakt, že Havla zvolili za prvého ponovembrového prezidenta komunisti, ktorí mali vo Federálnom zhromaždení väčšinu?

Michail Gorbačov telefonoval Ladislavovi Adamcovi, vtedajšiemu predsedovi strany, aby komunisti jeho voľbu podporili. A tak ho zvolili.

Prečo to vlastne Gorbačov robil? Bolo to pokračovanie jeho perestrojky?

Súčasťou Gorbačovovej prestavby, demokratizácie a glasnosti bolo úsilie o vytvorenie tzv. európskeho domu, čo znamenalo, že Európa sa má spojiť, aby sa skončil rozkol medzi Východom a Západom. Rusko sa ocitlo v problémoch – bol tam hospodársky chaos a pád životnej úrovne a pre to, aby sa skončila izolácia krajiny, bol Gorbačov ochotný robiť veľké ústupky Západu. Dokonca jeden z jeho poradcov Šachnazarov vyhlásil, že za európsky dom sú ochotní zrieknuť sa socializmu.

Ak by neprišlo k prevratu, čo by nastalo? Vykonávali by sa nejaké vylepšenia sociálneho či ekonomického systému?

Už pred vojnou bola ČSR priemyselne vyspelá krajina s rozvinutou kultúrou, vzdelaním a priemyslom. Keby nebolo Novembra ‘89, bol by zvolaný zjazd strany, na ktorom mali byť prijaté tri dokumenty: návrh novej ústavy, kde už nebola zakotvená vedúca úloha komunistickej strany a marxizmus a leninizmus ako prioritná ideológia. Druhým dokumentom mal byť program päťročnice s výhľadom na ďalších dvadsať rokov a napokon mali byť prerokované stanovy strany, ktoré by zaviedli pravidlo maximálne dvoch volebných období v jednej funkcii.

Podporovali ste tieto návrhy?

Áno, boli to naše návrhy.

Prišla však zmena, nastúpil nový trhový systém. Čo tento systém po vyše štvrťstoročí priniesol?

Ožobráčil krajinu a predal ju Západu. Zisky podnikov, ktoré vytvárajú naši ľudia, idú na Západ, bojujeme s obrovskými problémami v zdravotníctve a školstve, dnes máme státisíce nezamestnaných.

Ľudia si však môžu slobodne voliť strany.

Ale čo tieto strany zmenili? Nič, všetko je zničené, nič nie je naše. Ešte stále žijeme z toho, čo vytvoril socializmus, a nedá sa to ani porovnať s tým, čo bolo vytvorené od prevratu po súčasnosť.

Nielen Karl Marx, ale aj súčasní špičkoví ekonómovia hovoria, že globálny kapitalizmus je v kŕči. Zvíťazil podľa vás kapitalizmus definitívne alebo nastane zmena?

Kapitalizmu predĺžil život pád socializmu. Dôsledkom sú vojny, revolúcie, nepokoje a státisíce mŕtvych. Zmena režimu znamenala pre Západ obrovskú stimuláciu. Otvoril sa im priestor, kde žilo 500 miliónov ľudí, priestor surovinovo i energeticky veľmi bohatý. USA využili tento moment a urobili ďalšie kroky k ovládnutiu sveta. To, čo riešime dnes, napríklad migráciu, je dôsledkom porážky socializmu.

Myslíte si, že sa niekedy skončí prehlbovanie rozdielov medzi chudobnými a bohatými?

Určite. Základom je, aby sa výrobné prostriedky vrátili opäť do rúk ľuďom. Zdroje za socializmu boli koncentrované a rozdeľované tak, aby neprichádzalo k zbedačovaniu, čo v súčasnosti pre trhový mechanizmus nejde. Kým bude vládnuť nenažratosť a sebecká túžba po zisku, trpieť budú tí, ktorí zisk vytvárajú.

Pred pár týždňami prechádzali konvoje NATO cez územie ČR a SR. Čo si myslíte o týchto akciách?

NATO slúži USA, oni v ňom rozhodujú a my beháme po svete bojujúc za ich záujmy.

Som zásadne proti. NATO slúži USA, oni v ňom rozhodujú a my beháme po svete bojujúc za ich záujmy.

Oficiálne vraj pomáhame budovať demokraciu.

Ale čo je to za demokraciu, keď má stámilióny mŕtvych? Je to obyčajný boj za to, aby pri vesle ostali tí bohatí.

Čo si myslíte o aktivitách NATO na Ukrajine a o snahe USA priblížiť sa k Rusku?

To je túžba USA zlikvidovať Rusko ako mocnosť.

Podarí sa im to?

Nepodarí. Sú tu aj iné sily, Čína, India, štáty na iných kontinentoch, ktoré sú v pohybe, a do pohybu treba dostať aj Európu. Jedným zo zásadných krokov, ktorý by sa mal presadzovať, je zrušenie NATO, pretože USA prostredníctvom NATO ovládajú Európu.

SR a ČR sú už niekoľko rokov v EÚ. Považujete toto zoskupenie za správne?

Myslím, že takéto zoskupenie by malo existovať, ale obsah spolupráce by mal byť úplne iný. Problém vidím v tom, že EÚ je pod vplyvom USA.

Dá sa zmeniť vzťah EÚ k USA?

Určite áno. Ak Európa vezme rozum do hrsti a povie, že viac nebude slúžiť USA a bojovať za ich záujmy, ale chce žiť v mieri, chce sa rozvíjať, riešiť ekologické problémy a ďalšie veci týkajúce sa ľudí.

Veríte že kapitalizmus padne a nahradí ho iné zriadenie, povedzme socializmus?

Kapitalizmus pretrvá dovtedy, kým sa nezlomí monopol USA, kým sa naplno neobnoví činnosť OSN a nezmenia sa pomery v Rade bezpečnosti OSN, ktorá bola zriadená preto, aby zabránila vojne. Ako vidíme, nefunguje to správne, pretože právo veta využívajú predovšetkým USA. O dôsledkoch, ktoré sú spojené s pádom socializmu a zasahovaním USA do európskych záležitostí, by som chcel napísať knihu.

zdroj: extraplus.sk

Miloš jakeš: kapitalizmus a nenažratosť sa raz skončí.

Miloš jakeš: kapitalizmus a nenažratosť sa raz skončí.

Miloš Jakeš patril k osobnostiam Novembra 89, akurát z tej opačnej strany. Odpovedá na otázky dotýkajúce sa bývalého Československa, Novembra 89, ale aj otázku fungovania socializmu, príčinám pádu bývalého režimu, čo by sa stalo keby neprišiel November 89. Hovorí aj o tom, že do prevratu bola zapojená ŠtB i KGB. Nebišiel ani tému kapitalizmu, NATO a ovládnutie sveta USA.

zdroj: youtube.com

Miloš Jakeš natvrdo: November zinscenovala ŠtB. Žiadni disidenti, Havlovci, Vondrovci na tom nemajú zásluhu, tí len prevzali moc.

Miloš Jakeš natvrdo: November zinscenovala ŠtB. Žiadni disidenti, Havlovci, Vondrovci na tom nemajú zásluhu, tí len prevzali moc.

V roku 1989 bol Miloš Jakeš generálnym tajomníkom KSČ, ale do udalostí novembrového prevratu príliš nezasiahol. Zato podľa neho zasahovali iní komunisti, ktorým sa ich puč proti vedeniu nakoniec vymkol ak moci sa dostala skupina disidentov, ktorí do tej doby len za západné peniaze tárali. Aj to povedal vo veľkom rozhovore pre magazín Reflex.

November 1989 bol podľa Jakeša skôr súhrou náhod, kedy sa skupine komunistov zvrtol puč proti vedeniu strany. „Menovite to boli generál Alojz Lorenc (vtedajší šéf ŠtB – pozn.red.) A Rudolf Hegenbart. Lenže sa im to vymklo. Chamtivosť po moci otvorila cestu k štátnemu prevratu, „myslí si dnes Jakeš.

Okrem toho vraj v strane bol rad „kohútov“, ktorí túžili byť generálnym tajomníkom. Ladislav Adamec, Miroslav Štěpán, takisto Lubomír Štrougal, ktorý sa vraj nikdy nezmieril s tým, že sa v roku 1987 dostal do čela strany Jakeš a nie on.

„November zinscenovala ŠtB. Žiadni disidenti – Havlovci, Vondrovci na tom nemajú zásluhu, tí len prevzali moc. A rovnako sa museli opierať o komunistov. Bez Čalfy by neboli schopní nadiktovať ani jedno vládne uznesenie, „máva rukou. Čalfa sa podľa neho dal celý do ich služieb, dokonca brutálne zastrašoval poslancov, aby zvolili Havla prezidentom.

Pred novembrom vraj komunisti opozícii, reprezentovanej Chartou 77, neprikladali veľký význam. „To bolo tisíc šesťsto ľudí, ktorých základňou bol zahraničný rozhlas,“ spomína. „U nás žiadna reálna opozícia nebola, to boli takí táraji, ktorí sa nechali živiť zo západných peňazí, schádzali sa a robili šum za pomoci cudzieho rozhlasu,“ dodáva Jakeš. Význam odmieta prikladať aj skupine ekonómov z Prognostického ústavu. „Dokonale si preštudovali kapitalizmus, druhí houby vedeli, a potom tu s tými svojimi múdrymi boli ako králi. To oni po novembri nastoľovali kapitalizmus so všetkými jeho krásami, „pripomína.

Československých komunistov podľa neho zradil Gorbačov, a jeho spojkou v Československu mal byť pravdepodobne Miroslav Štěpán, ktorý v posledných mesiacoch pred novembrom robil viacmenej vlastnú politiku. „Gorbačov si možno ani neuvedomuje, čo s perestrojkou rozpútal. Nastolil rozkladný systém, „rozčuľuje sa dnes bývalý generálny tajomník.

Nebolo to vraj prvýkrát, keď sami komunisti prispeli k rozkladu systému. „Píšem teraz knižku o povojnovom vývoji, a je potrebné si priznať, že obrovskú ranu komunistickému hnutiu zasadil Chruščov odhalením Stalina. Na dvadsiatom zjazde priviedol na svet antistalinismus, revizionizmus, „hovorí dnes Jakeš.

Podľa neho také slová špinili prácu miliónov ľudí a slúžili nepriateľovi. Podobne sa vraj pozeral aj na procesy päťdesiatych rokov u nás. Ľudia, ktorí stáli pred súdom, podľa neho chceli obnovovať kapitalizmus. „Z Horákovej sa dnes robí hrdina, ale ona sa skutočne tešila na príchod americkej armády a robila všetko pre to, aby tu vznikla základňa, ktorá by ju vítala“.

On sám v tej dobe pôsobil v regióne a spomína, ako každý deň, vrátane víkendov, prehováral ľudí k vstupu do JRD. Občas to vraj muselo ísť aj „po zlom“, aby bola splnená úloha zabezpečenia výživy ľudu. „Keď niekto nesplnil dodávky a pri prehliadke sa u neho našlo päťdesiat metrákov pšenice, tak išiel do väzenia,“ pripúšťa. „Všetci ale nakoniec ocenili, že sú v JRD. Začali žiť, mohli ísť na dovolenku, prestali byť otrokmi svojho hospodárstva, „vykladá.

Prezradil napríklad aj to, že vo vedení strany si skutočne všetci dôsledne tykali a oslovovali sa „súdruh“, ale inak sa medzi nimi priateľstvo nepestovalo. Len raz vraj doma navštívil chorého Gustáva Husáka, ktorý bol veľký štátnicky formát. Spomínal aj na Leonida Brežneva, ktorý bol vraj veľmi emotívny, a keď na jeseň 1968 na stretnutí s československou delegáciou hovoril o tom, ako mu Československo leží na srdci, nefalšovane sa vraj rozplakal.

O ľuďoch z roku 1968 sa vyjadril skôr pohŕdavo – Dubček a Smrkovský podľa neho boli ovládaní tlačou, zatiaľ čo František Kriegel bol „taký protestný človek“. Normalizácia, ktorá ich éru vystriedala, bola podľa neho najväčším vzopätím nášho národného hospodárstva v dejinách. „Prišli ľudia, ktorí tomu rozumeli a robili to poctivo.“

Komunizmus toho vraj ľuďom veľa dal. „Po februári sa znárodňovalo, ale potom sa to vyrovnalo,“ myslí si bývalý generání tajomník. Podľa neho bola v myšlienke komunizmu úplne zásadná spravodlivosť, bez ktorej nie je ani sloboda.

zdroj: parlamentnilisty.cz