Prvé stretnútie partnerských miest a regiónov Slovenska a Ruska: Samospráva je múdrejšia ako politici – Chce spolupracovať

Prvé stretnútie partnerských miest a regiónov Slovenska a Ruska: Samospráva je múdrejšia ako politici – Chce spolupracovať

V priestoroch spoločnosti Aircraft v Bratislave sa uskutočnlo historicky prvé stretnútie partnerských miest a regiónov Slovenska a Ruska. Zástupcovia samospráv dvoch krajín a niektorých štátnych inštitúcií rokovali o spolupráci.

V stredu, 8. júna, sa uskutočnila konferencia, na ktorej sa prezentovali slovenské a ruské regiony a mestá. Zároveň zástupcovia samospráv rokovali o spolupráci a vyhľadávali si mestá a regiony, s ktorými mienili nadviazať partnerské vzťahy. Organizátormi tohto podujatia boli: Medzinárodná asociácia „Družobné mestá“, /Rusko/, Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike, Rada federácie Ruska a ZMOS – Združenie miest a obcí Slovenska.

V úvodnej časti konferencie si domáci účastníci a hostia zo zahraničia vypočuli príhovor predsedu ZMOSu Michala Sýkoru, ktorý hovoril o význame spolupráce samospráv dvoch krajín aj v súčasnej napäťej medzinárodnej situácii.

Veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike Alexej Fedotov poukázal na to, že kvôli sankciam sa skomplikovali vzťahy Slovenska a Ruska v oblasti hospodárstva, avšak aktívne sa rozvíjajú v oblasti kultúry, športu, turistiky a pod. Prízvukoval, že aj spolupráca slovenských a ruských regiónov v tomto období môže byť veľmi úspešná a prospešná pre obidve strany. Zdôraznil, že samospráva je múdrejšia ako politici: na rozdiel od nich chce spolupracovať. Uviedol aj príklady úspešnej spolupráce slovenských a ruských regiónov a miest – Krasnojarsk a Žilina, Prešovský kraj a Vologodská oblasť. Porozprával o ponukách ruských regiónov, ktoré mienia nadviazať so slovenskými regiónmi partnerské vzťahy.

Predseda Parlamentného výboru pre vedu, mládež a šport Ľubomír Petrák porozprával o parlamentnej skupine priateľstva s Ruskom, ktorá vznikla pred 5 rokmi a mala iba 5 členov a v súčasnosti jej členmi sú 23 poslanca Národnej rady SR. Prízvukoval, že po takmer dvojročnom „ochladení“ zasa sa zintenzívňujú slovensko-ruské vzťahy vo viacerých oblastiach vrátane hospodárskej – a to aj napriek sankciám.

Vedúci delegácie Rady federácie Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie Vjačeslav Timčenko prečítal pozdravný list predsedníčky Rady federácie Ruska Valentiny Matvienkovej účastníkom tohto fóra a porozprával o možnostiach úspešnej spolupráce medzi regiónmi Slovenska a Ruska.

Predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš hovoril o histórii vzťahov medzi Ruskom a Slovenskom, o spolupráci regiónov a o konkrétnych príkladoch spolupráce Trnavského kraja s ruskými partnermi – hlavne v oblasti energetiky. Podrobnejšie sa zastavil na spolupráci s ruskými kolegami z Leningradskej oblasti i spolupráci v oblasti jadrovej energetiky.

Výkonný viceprezident Medzinárodnej asociácie partnerských miest Sergej Paramonov zdôraznil význam tohto prvého stretnutia slovenských a ruských regiónov a porozprával, ako by sa dalo nadviazať dobré partnerské vzťahy medzi slovenskými a ruskými regiónmi a mestami. Prezradil, že druhé podobné stretnutie regiónov sa uskutoční v Rusku v r. 2018.

Generálny riaditeľ sekcie zahraničnoobchodnej politiky a európskych záležitostí Ministerstva hospodárstva SR Pavol Lančarič poukázal na negatívny vplyv hospodárskych sankcií na obchodnú bilanciu medzi Slovenskom a Ruskom, ktorá poklesla o 30 percent. Zdôraznil, že celkovo obchodné aktivity medzi Ruskom a EÚ sa znížili o viac ako tretinu. Vyjadril nádej, že situácia sa predsa bude zlepšovať – hlavne po nedávnej návšteve Slovenska ruského ministra hospodárstva Uľukajeva a po tom, čo sa Slovensko stane predsedníckou krajinou EÚ.

Primátor mesta Volgograd, viceprezident Medzinárodnej asociácie družobných miest Andrej Kosolapov porozprával o činnosti tejto organizácie v Rusku a o tom, že Volgograd a britské mesto Coventry sa stali prvými mestami vo svete, ktoré uzatvorili partnerské vzťahy, ktoré pokračujú aj dodnes. Hovoril o priateľských vzťahoch Volgogradu s českou Ostravou, kde práve v týchto dňoch sa s koncertným turné nachádza volgogradský tanečný súbor Volžanočka. Porozprával o svojráznej misii pamäti, keď za spolupráci samospráv Volgogradu, Košíc a Ostravy sa podarilo zorganizovať cestu jednej ruskej ženy do Košíc, kde mohla navštíviť hrob svojho brata, ktorý tam padol v období druhej svetovej vojny, keď sa zúčastnil na oslobodení východnej metropoly Slovenska. Porozprával o Fóre priateľských miest, ktoré na jeseň tohto roka bude sa konať vo Volgograde.

Obchodná zástupkyňa Ruskej federácie v Slovenskej republike Jekaterina Beľakovová hovorila o činnosti ruského obchodného zastupiteľstva, o hospodárskej a investičnej spolupráci a, pochopiteľne, o negatívnom vplyve sankcií. Podčiarkla však, že po dvojročnej stagnácii dochádza k oživeniu hospodárskej spolupráce medzi Slovenskom a Ruskom a vyjadrila spokojnosť s tým, že slovenská vláda vystupuje za zastavenie sankčnej vojny.

Zástupca generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Peter Osvald venoval sa podobnej tematike, oboznámil prítomných s činnosťou SARIO a vyjadril presvedčenie, že sa obdobie sankčnej vojny končí a onedlho sa zasa zintenzívnia slovensko-ruské hospodárske vzťahy.

Zástupca Ruskej obchodno-priemyselnej komory v Rakúsku Georgij Nazarovov oboznámil účastníkov fóra s činnosťou komory a uviedol, že všetkých jej 182 filiálok po celom svete sa zaoberajú rozvojom hospodárskych vzťahov medzi Ruskom a zahraničnými partnermi.

Prezident Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry, prezident Európskej akadémie pre bezpečnosť a riešenie konfliktov Igor Bondarenko porozprával o činnosti spoločnosti AIRCRAFT, v priestoroch ktorej sa konalo samotné stretnutie zástupcov slovenskej a ruskej samosprávy, o význame spolupráce regiónov obidvoch krajín. Prezradil taktiež aj niektoré projekty, ktoré pripravuje Európsky fond slovanskej písomnosti a kultúry – medzinárodné výstavy, festivaly, kurzy ruštiny a pod.

Po krátkej „kávičkovej“ prestávke sa uskutočnila veľmi zaujímavá videoprezentácia niektorých regiónov Slovenská a Ruska: prezentácia Trnavského kraja, Leningradskej oblasti /prezentoval ju predseda výboru pre zahraničné vzťahy Leningradskej oblasti Andrej Minin/, Kirovskej oblasti /prezentoval ju podpredseda vlády Kirovskej oblasti Sergej Ščerčkov/.

Po obedňajšej prestávke vystúpil generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre cestovný ruch Igor Donoval, námestník ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Marek Moška a prorektor Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Vlastimil Vicen.

Krásne videoprezentácie svojich regiónov predstavili: primátor Chanty-Mansijsku Vasilij Filipenko, primátor mesta Jefremov Sergej Baltabajev, viceprimátor Krasnojarsku Andrej Ignatenko, ministerka športu Kirovskej oblasti Svetlana Medvedevová. Prítomných zaujala aj prezentácia Moskovskej štátnej oblastnej univerzity, o činnosti ktorej porozprával hlavný poradca rektora pre medzinárodné záležitosti Valerij Makarčenko.

Po skončení oficiálnej časti účastníci fóra diskutovali o konkrétnych možnostiach rozvoja partnerských vzťahov medzi slovenskými a ruskými regiónmi a mestami.

zdroj: nazorobcana.sk