Zatajovanie informácii je súčasťou manipulácie s verejnou mienkou.

Zatajovanie informácii je súčasťou manipulácie s verejnou mienkou.

Jedna z najúčinnejšie fungujúcich manipulácii verejnou mienkou je zatajenie informácií. Diváci spoznajú len ťažko, že informácie nedostali. Nevidia biele či začiernené miesta, ktoré bývali kedysi v cenzúrovaných novinách. Miesto chýbajúcich informácii dostanú prídel správ o ničom, ktoré zamestnajú a odvedú ich pozornosť. O malichernostiach, o žabomyších ťahaniciach, o celebrite, ktorú nikto nepozná, o hrošíkovi, čo dostal nádchu …

zdroj: novarepublika.cz

Desať najdôležitejších spôsobov manipulácie s verejnosťou podľa Noama Chomského

Desať najdôležitejších spôsobov manipulácie s verejnosťou podľa Noama Chomského

Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácny kritik bohatej elity ( sám židovského pôvodu ), ktorá vládne Spojeným štátom, zostavil zoznam desiatich najbežnejších stratégií využívaných médiami k tomu, ako manipulovať s ľuďmi v USA. V minulosti naše médiá vytvorili alebo zničili sociálne hnutia, ospravedlňovali vojny, zmierňovali finančnú krízu, a povzbudzovali alebo ničili niektoré ďalšie ideologické prúdy.

Chomsky zostavil zoznam desiatich nástrojov manipulácie médií. V podstate, povzbudzujú hlúposť, podporujú pocit viny, vytvárajú rozptyľovanie pozornosti alebo vykonštruujú umelé problémy a potom ich magicky vyriešia. Tieto najdôležitejšie techniky sú tu :

Stratégia odvádzania pozornosti

Základným elementom sociálnej kontroly je stratégia rozptyľovania verejnej pozornosti od dôležitých otázok a zmien riadených našimi politickými a ekonomickými elitami za použitia techník zaplavujúce verejnosť nepretržitým odvádzaním pozornosti a bezvýznamnými informáciami.

Stratégia rozptyľovania pozornosti je tiež podstatná na odstránenie verejného záujmu o základné vedomosti vedy, ekonómie, psychológie, neurobiológie a kybernetiky, ale tiež ufologie. Táto technika tiež presmerováva pozornosť verejnosti od našich skutočných sociálnych problémov s dôrazom na záležitosti, ktoré nemajú žiadnu reálnu dôležitosť. Touto ideou je udržiavať verejnosť stále zamestnanou a neposkytnúť žiadny čas premýšľať o najdôležitejších princípoch a o jadre faktu skrývajúcim sa za našimi sociálnymi problémami.

Vytvorenie problému nasledované ponukou na riešenie

Táto metóda v podstate zdôrazňuje symptómy, zatiaľ čo skrýva zásadné kauzy. Napríklad poukazuje na násilie v mestách alebo na podrobnosti krvavých útokov, bez toho, aby vyšetrovala príčiny týchto problémov. Vytvára a manipuluje aj s krízami, ktoré sa týkajú ekonomiky alebo násilia, aby povzbudila verejnosť prijať nevyhnutné zlo v podobe obmedzenia občianskych práv alebo postupného znižovania verejných služieb.

Postupná stratégia

To v podstate znamená postupne zavádzať deštruktívne sociálnu politiku, ktorá by bola neakceptovateľná, keby bola na verejnosť uvalená náhle. To je to, čo bolo počas 80-tych a 90-tych rokov zavedené v rámci nových sociálno – ekonomických podmienok na radikálnej pravici. Patria medzi ne privatizácie, neistota, flexibilita, masívna nezamestnanosť, zníženie kúpnej sily miezd a záruk na obstojný príjem. Všetky tieto zmeny by vyvolali všeobecnú vzburu, keby boli použité naraz.

Stratégia podriaďovania

Ďalší spôsob, ako získať súhlas verejnosti s nepopulárnymi opatreniami, je, predstaviť ich ako “ bolestné, ale nevyhnutné “ s cieľom získať verejné pochopenie pre ich budúce uplatnenie. Je to podobné ako postupná stratégia. Je ľahšie prijať budúce obete namiesto okamžitej porážky na prvom mieste, pretože účinok nie je citeľný hneď.

Neskôr sa verejnosti odporučí uveriť, že “ všetko bude lepšie zajtra „. To poskytne verejnosti viac času na to zvyknúť si na myšlienku nevýhodných zmien a na ich prijatie s rezignáciou až príde čas. Táto stratégia bola veľmi obľúbená v Sovietskom zväze – napríklad v ich päťročniciach.

Zaobchádzanie s verejnosťou ako s dieťaťom

Mnoho reklám a propagandy využíva detské reči a intonácie detí, ako by divák alebo poslucháč bol malé dieťa alebo mentálne zaostalý. Pravidlo je také, že ak s ľuďmi zaobchádzate ako by boli 12 ročné deti alebo ešte mladšie, majú sklon reagovať bez kritiky, tak ako to robia deti.

Povzbudenie emocionálnych reakcií miesto tých reflexívnych

Toto je klasická technika pre obídenie racionálnej analýzy a kritické úvahy. To tiež otvára dvere nevedomia, kam sa implantujú plány, priania, strachy, úzkosti, nutkanie a požadované iracionálne správanie.

Bombardovanie verejnosti maličkosťami k udržaniu ich ignorácie

Je dôležité prinútiť ľudí k neschopnosti rozumieť technológiám a metódam používaných na ich zotročenie. Kvalita vzdelania poskytovaná nižším sociálnym vrstvám je úmyselne udržiavaná pomerne nízka a mizerná, ako je to len možné, aby mohli byť manipulované ako ovce.

Podporovanie verejnosti – byť šťastný s priemernosťou

To zahŕňa podporovanie verejnosti, aby uverila tomu, že je v móde byť hlúpy, vulgárny a nevzdelaný, keď je každý nabádaný k tomu, aby uveril, že práve toto sú charakteristiky podstatné pre múdrosť dosahovanú vekom.

Podpora viny a vlastnej viny

Jedná sa o mimoriadne zvrátenú stratégiu. Týka sa to neustáleho nadávania ľuďom za ich vlastné nešťastie, kvôli zlyhaniu ich inteligencie, ich schopností alebo ich snáh tak, aby neskúmali štrukturálne chyby sociálneho a ekonomického systému, ktorý ich zotročuje.

Jeden z najzvrátenejšej kontrolujúcich mýtov americkej spoločnosti je, že keď budeš nepretržite pracovať a dosť dlho, potom budeš úspešný a zbohatneš. To sa občas niektorým ľuďom skutočne stane a ich úspech je médiami široko oznamovaný verejnosti. Párkrát sa to stane, všetkým z nás je potom ustavične pripomínané, že keď tamtí ľudia dokázali toto, potom ty môžeš tiež.

Avšak, keď budeš usilovne pracovať a nezbohatneš, potom je však problém, že si nepracoval dostatočne tvrdo alebo si nebol dostatočne šikovný a skončil si ako babrák. Takže nezáleží na tom, čo ťa stretne, mýtus zostáva nedotknutý a Amerika zostane krajinou príležitostí a najväčšou krajinou na svete.

Spoznať individuálne ľudí lepšie, než oni poznajú sami seba

Za posledných 50 rokov vedecký pokrok vygeneroval rastúcu priepasť medzi tým, čo verejnosť vie a medzi vedomosťami dominantných elít. Vďaka biológie, neurobiológie a aplikovanej psychológie „systém“ získal vyspelé vedomosti fyzickej a psychologickej povahy ľudí. Tieto vedomostí sa cynicky využívajú k manipulácii s verejnosťou, ako keby to bolo stádo oviec.

24.12. 2011, Noam Chomsky