Sergej Chelemendik: Maďarský majdan je ďalší krok k vojne v Európe – USA začínajú zamieňať vlády v strednej Európe

Sergej Chelemendik: Maďarský majdan je ďalší krok k vojne v Európe – USA začínajú zamieňať vlády v strednej Európe

Dejiny ľudstva hovoria o tom, že ak je nejakému kmeňu, národu alebo štátu naozaj zle, vtedy sa objavuje nový silný líder, vodca, ktorý situáciu mení, zachraňuje ju a vyvádza na novú cestu.

Niekedy sa takýto človek neobjaví a vtedy národ alebo štát hynú. Platí to aj o súčasných európskych národoch. Hoci existujú už dávno, prešli svojím prirodzeným historickým výberom, počas ktorého národy, v ktorých sa líder- záchranca neobjavil včas, vymizli, pretože neobstáli v konkurencii.

Už sme si zvykli na to, že súčasní európski politici nie sú ničím iným než poslušnými, poníženými objektmi vôle Spojených štátov amerických. Tí s trochu hrubším jazykom hovoria o nich ako o bábkach, figúrkach. Pekných ako Angela Merkelová, odvážnych ako François Hollande. Zatiaľ to väčšinou platí, ale už nie všade.

Na tomto pozadí fenomén maďarského lídra Viktora Orbána čoraz väčšmi presahuje rámec vlastného maďarského kontextu, a zasluhuje si sústredenú a dobroprajnú pozornosť.

Čo robí Viktor Orbán

Systematicky a úspešne mení situáciu v prospech maďarského národa, ktorému v posledných rokoch bolo naozaj zle. Robí to rok po roku, krok po kroku.

Stúpil na chvost európskym monopolom a bankám, vyrúbal im dane, znížil Maďarom platby za energiu o štvrtinu, začal program dlhodobých investícií do maďarskej politiky, ktoré majú živiť a uživiť maďarský národ.

Teda prinútil bohatých kolonizátorov starej Európy – práve oni získali maďarskú ekonomiku vďaka privatizácii a eurointegrácii – aby prevetrali svoje peňaženky , napriek ich nespokojnému reptaniu.

Orbán sa vydal úplne opačnou cestou, akú ukazoval Brusel. Cestou silného štátu, ktorý uskutočňuje svoj suverénny kurz a chráni svoje národné záujmy. Ako prvý v strednej Európe sa vymanil z dusiaceho područia koloniálnej závislosti.

Za partnera a spojenca si vybral Rusko a Putina, čím sa pre USA a Brusel stal niečo ako stelesnenie diabla a vytvoril pre nich reálnu hrozbu, že jeho príklad môžu nasledovať aj ostatní a môže to byť rýchlo.

Orbán najrozhodnejšie zo všetkých podporil projekt Južného potoka, otvoril pre Maďarsko možnosti veľkých investícií z Ruska. Uzavrel dohodu o budovaní nových blokov atómovej elektrárne Paks, začal pripravovať program dopravných koridorov z východu na západ prechádzajúcich cez Maďarsko – prakticky sňal z maďarského hrdla ekonomickú slučku a okamžite sa stal pre Ameriku úhlavným nepriateľom.

Prečo to Viktor Orbán robí

To je azda tá najdôležitejšia a najzaujímavejšia otázka. Prvá odpoveď leží na povrchu – lebo je to silný, sebaistý líder, politik, tvorivo mysliaci muž, ktorý rozumnejšie, prezieravejšie než jeho európski kolegovia uvidel cestu zo slepej uličky eurointegrácie, cestu do novej budúcnosti.

Dôležité je pochopiť, že Orbán nielen uvidel cestu, ale vydal sa po nej, uvedomujúc si, že cesta späť viac neexistuje.

Druhá odpoveď sa dá hľadať a nájsť v historickom kóde maďarského národa. Je to národ charizmatický, ktorý ustavične zápasí a pre Európu je unikátny svojím osudom a úrovňou životaschopnosti.

Neznáme tajomné kočovné kmene odkiaľsi z horných tokov rieky Kama, náhle sa objaviace v srdci Európy – Maďari s pomocou magického vtáka Turula sa sformovali na európsky národ, ktorý sa stal údernou vojenskou silou Habsburskej ríše – Rakúsko-Uhorska. Národ, ktorý v Európe po stáročia trpeli „starousadlíci“ z nutnosti, pretože práve Maďari, spolu s balkánskymi Slovanmi sa stali akousi clonou na ceste prenikania Turkov do Európy – silnou clonou – a v istom zmysle zopakovali hrdinský čin ruskej civilizácie, ktorá na seba zobrala nárazy tatársko-mongolských nájazdov a zachránila tak Európu takmer pred tisíc rokmi.

Európa síce na znak vďačnosti za tento čin sa snažila a doteraz sa snaží Rusko zničiť, hoci opäť bude musieť znášať nájazdy pred ktorými tie zo strany Tatárskych Mongolov vyznievajú ako nevinné detské huncútstvo. Žiaľ, história je krutá dáma a vďačnosť je jej cudzia. Dejiny uznávajú iba silu.

Maďari sú národ, ktorý prijal európsky spôsob života, so svojimi kráľmi, svojou aristokraciou. Tento národ si svoju štátnosť vydobyl v nekonečných vojnách, a súčasne si zachoval svoj jazyk a kultúru na takej úrovni, o akej mnohí európski „starousadlíci“ môžu iba snívať.

Dôležité je zdôrazniť: v Európe po svetových vojnách a studenej vojne vzniklo veľa štátov, ktorým ich štátnosť akoby spadla z neba, a preto si ju nevážia a nerozumejú jej. Sú to pobaltské štáty, bývalé Československo, väčšina nových balkánskych štátov a Ukrajina, ktorej štátnosť sa prakticky skončila. Maďarsko sa na ich pozadí výrazne vyníma.

Jeho historický kód – húževnatý zápas o existenciu národa a za suverénny štát, práve on je dôvodom vzniku fenoménu Orbána.

USA začínajú zamieňať vlády v strednej Európe

Udalosťou, po ktorej nasledoval zo zámoria povel „chyť ho“, bola pozícia Maďarska vo vzťahu k Južnému potoku, kvôli ktorému maďarský parlament dokonca prijal osobitný zákon, čo mimochodom Južný potok nezachránilo, lebo Bulhari vášnivých rusofilov jediným kopancom prinútili zlikvidovať projekt, ktorý Európe dával možnosť dýchať trochu slobodnejšie. Vzápätí nasledoval podpis dohody o budovaní atómovej elektrárne Paks spolu s Ruskom.

Pripomeniem, že Nečasova vláda v Čechách, ktorá sa pokúsila o niečo podobné s elektrárňou Temelín, bola narýchlo demontovaná pomocou dosť špinavého palácového prevratu. Podobným spôsobom začínajú demontovať Orbána, ktorý si to veľmi dobre uvedomuje.

Orbán ako prvý v EÚ v pozícii hlavy štátu, nie ako opozičný politik, ale postava s najvyššou mocou povedal pravdu, ktorú v Európe všetci poznajú, ale ticho mlčia.

USA začínajú zamieňať vlády v strednej Európe. USA tu pripravujú štátne prevraty majdanovou technológiou, ktorá uvrhla susednú Ukrajinu do pekla občianskej vojny. USA zaťahujú do vojny celú Európu. A nakoniec, pre USA to najstrašnejšie – Maďarsko musí zostať bokom od tejto vojny. Práve to bola posledná kvapka: akože tak, azda Maďari do vojny nepôjdu, a kto potom pôjde? Bulhari a Slováci? Historický význam týchto slov nemožno preceniť. Boli to slová, ktoré menia svet, slová-činy.

Maďarský majdan je ďalší krok k vojne v Európe

Všimnime si, že tesne pred Vianocami sa v Európe priam roztrhlo vrece s majdanmi. Súčasne sa začali majdany v Čechách, na Slovensku a v Maďarsku, masové nepokoje sa prevalili aj v iných krajinách, počínajúc Gréckom a Talianskom, až po Brusel a Nemecko, a to, že to ako majdan zatiaľ nevyzerá, nemení nič na ich podstate a pôvode.

Maďarský majdan je však špecifický. Orbán si dovolil to, čo si zatiaľ nedovolil nikto, a preto sa rozhodlo exemplárne ho zvrhnúť. Aby si iní netrúfli na niečo podobné. Mimochodom, heslá a požiadavky sú štandardné.

V Európe nikoho neznepokojuje skutočnosť, že iba pred niekoľkými mesiacmi Orbán získal vo voľbách plnohodnotný mandát od voličov, aby krajinu viedol najbližšie štyri roky. Že je stopercentne legitímny podľa európskych všeobecne uznávaných pravidiel.

A tu odrazu, diktátor, korupčník, úbohé Maďarsko chce odviesť preč z Európy. Nevyzná sa v ekonomike, sociálne otázky nerieši, ozajstný zaťatý „bad guy“. Mimochodom, to isté sa zrazu deje aj so slovenským premiérom Robertom Ficom a s českým prezidentom Milošom Zemanom. Deje sa to súčasne, podľa rovnakého scenára a podľa rovnakej technológie.

Maďarský majdan musí byť názorný, musí zastrašiť celú Európu

Celkom stručne – cieľom je priviesť k moci poslušné americké bábky, teda cieľ je štandardný a banálny. Ak však uvážime charizmatické osobitosti maďarského národa, v Maďarsku sa to bude musieť urobiť neeurópsky surovo. Ak na Slovensku stačí zastrašiť vládu pomocou mdlých mítingov a drzých politických marginálov, v Maďarsku môže majdan pokojne prerásť do Spojenými štátmi obľúbeného ukrajinského formátu.

To znamená, že práve v Maďarsku budú urýchlene šľachtiť maďarskú odrodu „pravého sektoru“ a ideové vlajočky tu vôbec nie sú dôležité, či už budú fašistické, alebo nejaké iné.

Maďarský majdan musí byť názorný, aby zastrašil celú Európu, teda musí byť maximálne ukrajinizovaný v zmysle surovosti a krutosti. Vládu budú urýchlene kriminalizovať, čo sa už vlastne deje a ničomu nerozumejúcich Maďarov povedú k štátnemu prevratu, alebo, ak prevrat nevyjde, k malej občianskej vojne, výsledkom ktorej bude niečo podobné, čo sa v súčasnosti odohráva na Ukrajine.

Keď sa hovorí a píše, že na Ukrajine je vypestovaný fašizmus, je to isté zjednodušenie situácie. Vypestované sú sily, schopné začať a viesť teroristickú občiansku vojnu, nazýva sa hybridná, pod vonkajším vedením USA. Pre Ukrajinu sa ako najpohodlnejšia ukázala forma ukrajinského nacionalizmu, blízka nemeckému fašizmu. V iných krajinách sa nájdu iné ideologické matrice.

Ciele sú ale rovnaké – priviesť krajinu a národ do chaosu, najlepšie do krvavého, lebo pre USA je to najpohodlnejšie, tak sa im najlepšie pracuje, je to ich overená stratégia a taktika súčasne, čím sa otvorene chvália a nazývajú to doktrínou organizovaného chaosu.

Ak sa podarí Orbána v Maďarsku zvrhnúť, život tejto krajiny sa bude meniť tak rýchlo, že udivení Maďari nebudú stíhať krútiť hlavami. Tak ako to dnes nestíhajú Ukrajinci. Pretože Maďarom hneď nájdu veľa rôznych nepriateľov a prinútia ich s nimi bojovať. V priamom aj nepriamom zmysle tohto slova.

Je jasné, že prví na rane budú Rusi, potom môžu Maďarov štvať proti susedom – Srbom, Rumunom, Slovákov. Osobitne proti Rómom, ktorých je v Rumunsku vyše milióna. A čo potom EÚ a NATO, môže sa opýtať nie celkom informovaný čitateľ. Veľmi jednoducho, práve oni, EÚ a NATO budú štvať – proti susedom aj navzájom.

Ak neveríte, pozorne sa pozrite nielen na Ukrajinu, ale aj na Moldavsko, Rumunsko, Pobaltsko. Na bývalú Juhosláviu, kde poštvali všetkých navzájom, na nešťastné Bulharsko, kde teraz určite poštvú proti sebe Bulharov, Turkov a Rómov, po čom Bulharsko bude odsúdené na zánik. Všetkých proti všetkým štvú – nie je v tom nič nové, ani výnimočné, ale zápasiť s tým môžu iba silné a suverénne štáty. Také, akým sa môže stať Maďarsko, ak sa Orbán udrží pri moci.

Majdan v Maďarsku sa plánuje ako ďalší krok smerom k výbuchu v Európe zvnútra. Pretože USA potrebujú vojnu v Európe, potrebujú ju ako vzduch a tak si túto vojnu pestujú, čičíkajú, a preto všetkých, ktorí sú proti vojne treba „vyčistiť“ a tých, ktorí sú za a pripravení viesť vlastné národy na jatky, treba pretláčať k moci a podporovať.

Existujú šance na vtiahnutie Maďarska do chaosu presne podľa ukrajinského vzoru

Všimol som si, že národy bývalého Rakúska-Uhorska a Európy sa všeobecne v súčasnosti vyznačujú vlastnosťou čudovať sa, keď na čudovanie nie je žiaden dôvod – ich surovú budúcnosť im pripravujú otvorene, verejne, ale Česi, Slováci a Maďari akoby odmietali veriť vlastným očiam. „To nie je možné. To nám nebudú schopní urobiť. Taká je obvyklá reakcia.

„Sme leniví a málo zvedaví“, povedal raz Puškin o Rusoch, ale ak by uvidel dnešných Európanov, adresoval by to najmä im. „Vojna, to je niekde tam v divokej Sýrii alebo na Ukrajine, u nás sú iba voľby, občianska spoločnosť a demokracia.“ Tak znie fatálny omyl Európy, za ktorý bude treba veľmi draho zaplatiť.

Prognózy maďarského majdanu sú znepokojujúce nielen pre Maďarsko. Existujú šance pohrúžiť Maďarsko do chaosu, konkrétne podľa ukrajinského vzoru, teda zóna surovej teroristickej vojny sa posunie do srdca Európy.

Niet pochybností o tom, že USA sa budú práve o to pokúšať, už len preto, že nevedia nič iné a toto vedia veľmi dobre, všetko je natrénované a odskúšané. Je teda Orbán odsúdený na to, aby sa stal novou obeťou tejto zlovestnej neodolateľnej technológie?

Nie. Orbán môže bojovať a zvíťaziť, nie nadarmo sa volá Viktor, nie nadarmo demonštranti v Budapešti naňho pokrikujú Viktator, zabúdajúc na to, koľko „diktátorov“ bolo v dejinách Európy a konkrétne v ich krajine. Orbán bude bojovať, pretože iná možnosť mu nezostáva. Otázkou je, ako to bude robiť a do akej miery bude jeho zápas úspešný.

Kto pomôže Maďarsku proti majdanu

Topiacemu nemôžete pomôcť, ak sám súhlasí s topením a nebojuje o svoju záchranu. Je to univerzálna axióma, na ktorú tí, čo sa topia, často zabúdajú. Či bude maďarský majdan úspešný, alebo nie, o tom rozhodne najmä správanie samotného Orbána. To, že mu vyhlásili mu vojnu, si nemusí uvedomovať, alebo nie úplne si to uvedomovať, iba čiastočne. Môže si to uvedomovať a hľadať cesty pre svoj odchod, čestnú kapituláciu alebo jednoducho pre útek.

Všetky tieto varianty sú skôr teoretické, prakticky osud bývalých priateľov a porazených nepriateľov USA nedávajú predpoklady pre takýto optimizmus. Preto správnejšie je vychádzať z toho, že Orbán bude zápasiť, dá sa mu a treba mu pomáhať.

Existuje taká zlovestná anglosaská tradícia: naplno využívať svojich priateľov, potom ich zmeniť na nepriateľov a neskôr popravovať – najlepšie obesením, pridržiavajúc bývalému priateľovi nohy, aby mohol pokojnejšie a pohodlnejšie visieť, aby chudák zbytočne nestrácal posledné sily.

Charakteristické je, že svojich bývalých priateľov naglosasi likvidujú nie z krvilačnosti, ktorá sa im nedá uprieť, ale jednoducho reflexívne. Bývalí priatelia zvyčajne príliš veľa vedia, načo im dávať možnosť, aby sa podelili sa so svetom o tieto poznatky, ak je jednoduchšie vešať ich.

Označenie naglosasi (prešmyčka anglosasi, naglosasi, naglyj po rusky – bezočivý, drzý, pozn.prekl. ) vzniklo náhodou, ako preklep autora a autorovi sa okamžite zapáčilo. Je to výstižný preklep.

Prečo táto tradícia doteraz ostáva záhadou pre svet, je v skutočnosti ďalšia záhada. Veď robia to vždy a všade. Miloševič, Husajn, Kaddáfí, to sú iba posledné epizódy. Aj Janukovyča by určite obesili, alebo utýrali vo väzení v Haagu, ak by ho Rusko neprijalo. Orbánovi by veľmi pomohla podpora iných európskych politikov, ktorí by odsúdili majdan v Maďarsku a vysvetlili jeho dôsledky.
Nádej na východoeurópskych susedov je slabá a iluzórna. Oni sami si zmajdanizovaní a vystrašení.

Zato Staroeurópania môžu precitnúť, ak by sa im v tom pomohlo. Pomôcť im je prosté – Maďarsko už začína precitať a vidí, že zničená Ukrajina je jeho možná budúcnosť. Rakúšania, Nemci, Francúzi by tiež mali precitnúť a uvidieť v maďarskom majdane svoju budúcnosť. Teda neradovať sa z toho, že susedovi zločinci podpaľujú dom, ale pomáhať mu ho hasiť. Orbánovi môže a musí pomáhať Rusko a túto tému sa oplatí podrobnejšie preskúmať.

Orbánov obrat k Rusku bol nečakaný a podľa mňa bol súčasťou uvedomelej stratégie maďarského lídra. Nebola to improvizácia alebo niečo, čo bolo robené bez prípravy. Orbán zvážil všetky za a proti a vybral si svoju vlastnú cestu. Rovnako uvedomelá musí byť aj pomoc Ruska.

Na tomto mieste treba povedať trpkú pravdu: Rusko zaspalo majdan u seba priamo pod nosom, na Ukrajine, a bola to najväčšia strata ruskej politiky v posledných rokoch. Prečo zaspalo, je otázka na tých, ktorí zaspali.

Rusko sa možno spoliehalo na Janukovyča, Janukovyč sa zrejme spoliehal na Rusko a výsledkom toho Ukrajina prestala existovať. Víťazstvom ukrajinského euromajdanu sa začala vojna, začala sa nová kapitola svetových dejín, strašná a nebezpečná, najmä pre Rusko.

Situácia je podobná: ak Rusko zaspí aj európske majdany, jeho postavenie sa nielen zhorší, ale riziko, že Európu zatiahnu do vojny s Ruskom sa prudko zvýši. Preto sa európske majdany Ruska priamo dotýkajú.

Ako môže Rusko pomôcť Viktorovi Orbánovi

V prvom rade informačne. Udalosti v Maďarsku sa pred svetom taja a Rusko má veľké zdroje, aby prelomilo túto informačnú blokádu a informovalo Európu a svet o nebezpečenstve spojenom s maďarským majdanom.

Silné ruské médiá môžu a musia udalosti v Maďarsku podávať tak, aby to uvideli najmä Európania. Rusko môže pomôcť technologicky a takáto pomoc môže byť rozhodujúca. Lebo majdan, to je predovšetkým technológia, dosť prostá a už dobre známa. Jej podstata spočíva v tom, že pomocou médií a sociálnych sietí sa masy ľudí nakazia protestnými náladami, neskôr sa mobilizujú a vyvedú do ulíc s rôznymi páskami, kartičkami a plagátikmi.

To ešte nie je majdan, ale farebná revolúcia a v mnohých krajinách to stačí na to, aby sa zmenila vláda. A potom prichádza zlatý klinec programu – k protestujúcim sa pripájajú bojovníci, spravidla v maskách a práve oni generujú prevrat. Bojovníkom často pomáhajú snajperi, ktorých neskôr nikto nikde nenachádza. Taká je technológia a je rovnaká v Egypte a Sýrii až po Turecko, od Ukrajiny až po Moskvu. No výsledky sú, chvalabohu, rôzne.

V Rusku vznikajú a využívajú sa úspešné antimajdanské technológie a robí sa to tak rýchlo, že onedlho sa môže stať situácia, že ich Rusko začne využívať nielen doma, ale v celom svete.
Pretože Rusi sa učia rýchlo. Ešte preto, že americký monopol na technológiu štátnych prevratov odchádza do minulosti, tak ako do nej odišiel monopol na jadrové zbrane. Oni to vymysleli, oni to určite dostanú doma – pravda, tohto svetlého okamihu sa najskôr treba dožiť.

Technologicky sa majdan dá zastaviť a úspechy v odvrátení majdanov v Rusku, Turecku, Sýrii, Honkongu, Latinskej Amerike a v poslednom čase aj v niektorých arabských štátoch to potvrdzujú.

Majdan nie je taký strašný, ako ho vykresľujú. Stačí narušiť hlavné prvky tejto technológie – tiež technologicky s účasťou špecialistov.

Teda zabrániť mobilizácii protestujúcich prostredníctvom médií a sociálnych sietí a neutralizovať bojovníkov, snajperov, spravidla ide o žoldnierov, ktorí menia farebnú revolúciu na vojenský prevrat. Proti ich médiám nasadiť vlastné médiá, proti ich sociálnej sieti – vlastné siete, proti bojovníkom a snajperom – vlastnú aktívnu políciu, ktorá si plní svoju povinnosť a nie je riadená zvonku.

Dá sa to urobiť konkrétne v Maďarsku? Zatiaľ sa ešte dá.

zdroj: chelemendik.sk

Toto už je ale poriadny prúser! Nastal očakávaný zlom v utečeneckej kríze! Presne tejto situácie sme sa obávali.

Toto už je ale poriadny prúser! Nastal očakávaný zlom v utečeneckej kríze! Presne tejto situácie sme sa obávali.

Maďarsko nemá kam odsunúť vyhostených migrantov, pretože susedné Srbsko ich odmieta prijať! Ako informoval denník Népszabadság, súdom vyhostení cudzinci, ktorí ilegálne vstúpili na územie Maďarska, nie je kam poslať. Srbsko ich jednoducho nechce. Od 15. septembra, kedy bola maďarsko-srbská zelená hranica uzavretá zábranami, neprevzali Srbi jedinú osobu.

V Maďarsku sa teda v súčasnosti nachádzajú stovky vyhostených utečencov, ktorí však nemajú kam ísť. Maďarský súd ich uznal vinnými z ilegálneho prekročenia zábran a vyhostil ich, ale to je tak všetko, čo mohol urobiť. Ak sa nič nestane a Srbsko ich neprijme, nemôžu sa, ani keby čisto náhodou chceli, do svojich domovov vrátiť. A tak sa budú zrejme poflakovať po Maďarsku len tak.

A to je presne tá situácia z ktorej majú naši občania, ale aj niektorí politici obavy. Možný scenár načrtol včera český prezident Zeman. Jeho prognóza je založená na predpoklade, že skôr alebo neskôr budú uzavreté hranice medzi Rakúskom a Nemeckom. V tomto okamihu sa SR aj ČR stane tranzitnou krajinou pri prechode do Nemecka. Naivní ľudia hovoria, že sa nič nestane. Ale Nemecko už povedalo, že bude vracať ekonomických migrantov, ktorí výrazne prevažujú. A kam ich bude vracať? Do krajiny, odkiaľ prišli, teda do Českej republiky. Zrazu zistíme, že tu máme pol milióna utečencov, ktorí sú úplne neasimilovatelní. Podľa prezidenta títo ľudia môžu predstavovať potenciálne nebezpečenstvo, pretože medzi nimi môžu byť aj ľudia v službách Islamského štátu.

„Nie je vylúčené, že sa jedná o organizovanú invázii. Utečenci neprichádzajú len z krajín, kde sa bojuje, ale aj z Abánie, Kosova, Senegalu, Eritrey a ďalších krajín. Sú skvele organizovaní, pretože existujú tisíce, možno desaťtisíce prevádzačov. Toto sa pri spontánnej akcii nestane. To sa stane, keď sa to organizuje skvelým spôsobom. Nemožno vylúčiť, že ak by nápor utečencov presiahol určitú kritickú hranicu, mohol by Európe spôsobiť ťažkosti v podobe rozvratu ekonomickej, sociálnej, ale aj politickej štruktúry, „vykreslil varovný scenár český prezident.

A dodajme, že Miloš Zeman bol vždy veľmi slušný prognostik. V našom vlastnom záujme však pevne dúfame, že sa tentoraz mýli.

zdroj: instory.cz

Takúto fintu vymysleli Maďari, aby sa zbavili utečencov

Profesorka z Princetonskej univerzity Kim Lane Scheppelová sa na serveri Politico.eu zamýšľa nad tým, prečo Maďarsko stavia plot proti utečencom na hraniciach so Srbskom, keď je jeho južná hranica oveľa dlhšia. Podľa jej názoru sa tak chce vyhnúť plneniu dohôd z Dublinu.

Plot iba na hraniciach so Srbskom tak prinúti podľa Scheppelové utečencov, aby hranice prekračovali smerom z Chorvátska a Rumunska, ktoré sú členskými štátmi EÚ, ale Srbsko nie. „A o to presne ide. V rámci dublinského systému nesie zodpovednosť za utečencov prvej krajiny EÚ, na ktorej pôdu vstúpi. Musí potom spracovať ich žiadosť o azyl. Ak teda do Maďarska vstúpi z Chorvátska či Rumunska, Maďarsko je z obliga, „konštatuje americká profesorka, podľa ktorej sa síce v rámci týchto pravidiel zaobchádza s utečencami humánne, ale sú tu aj značné nevýhody. „Kritici právom upozorňujú na to, že všetky bremeno tak leží na najchudobnejších juhoeurópskych štátoch.

„Príslušný stáť tak musí v priebehu vybavovania žiadosti o azyl utečencom zabezpečiť primerané ubytovanie, lekársku starostlivosť a stravu. Dospelým jedincom potom musí byť umožnené zaradiť sa do pracovného procesu a maloletým do škôl, „vysvetľuje Scheppelová a poukazuje na rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý zamietol ďalšie vrátenie utečencov späť do Grécka čoby vstupnej krajiny EÚ. „Maďarská vláda sa tak snažia tejto záťaži vyhnúť. V jej počínanie je však tiež niečo veľmi cynického a krutého. Strana Fidesz premiéra Orbána mala v apríli podporu iba 21% a nebezpečne sa jej priblížil krajne pravicový Jobbik. Preto si premiér vypožičal nápad vystavať na hranici plot od vodcu Jobbiku, „píše Scheppelová.

„Premiér tak jeho výstavbou získal možnosť vyhnúť sa plneniu pravidiel zakotvených v zmluve z Dublinu. Zároveň však vzal vietor z plachiet konkurenčnému Jobbiku. Jeho júnové vystúpenie s podtitulom Maďarsko Maďarom navyše znelo ľúbezne v ušiach sympatyzantů z radov krajnej pravice, „uvádza americká profesorka a pripomína, že plot by mal byť dokončený do konca augusta a za povinnej účasti časti nezamestnaných. „Plot stavia väzni a nezamestnaní, ktorí za svoju prácu dostávajú menej peňazí, než by tomu bolo v prípade klasických zamestnancov. Istá krutosť je zrejmá aj vo vzťahu k samotným utečencom. Plot nemôže byť postavený tak rýchlo, takže niektoré jeho časti budú tvoriť ostnaté drôty, „píše Scheppelová.

V tomto roku podľa údajov maďarskej vlády požiadalo o azyl v krajine 110 000 utečencov. „Plot môže zabrániť tomu, aby muselo Maďarsko plniť záväzky vyplývajúce z dublinského systému. Čo sa ale stane tým, ktorí sú už vo vnútri? Podľa nového zákona, ktorý platí od 1. augusta, je možné väčšinu žiadosti z tvz. bezpečných krajín odmietnuť. Avšak už teraz je Maďarsko krajín, kde je prakticky nemožné získať azyl. V roku 2014 zamietlo Maďarsko plných 91% žiadostí o azyl, pritom v EÚ to bolo v priemere len 66%. Podľa nového zákona sa tak číslo 91% ešte navýši, „upozorňuje Scheppelová. V maďarskom parlamente sa navyše prerokúva zákon, podľa ktorého bude možné umiestniť ilegálne utečencov do väzenia. „Pritom dohoda z Dublinu niečo také zakazuje,“ glosuje americká profesorka.

Stratégiu maďarskej vlády považuje za nebezpečný precedens, ako sa vyhnúť plneniu záväzkov dohody z Dublinu. „Tiež to ukazuje, že by sa mali mať vlády na pozore pred krajne pravicovými stranami, ktoré sa snažia migračné krízu využiť vo svoj prospech. Ak Európska únia proti krokom maďarskej vlády nič nepodnikne, bude to znamenať veľmi zlý signál, „uzatvára Scheppelová.

zdroj: parlamentnilisty.cz