Desiatky hektárov Pečnianskeho lesa ukradli priamo pod oknami parlamentu

Desiatky hektárov Pečnianskeho lesa ukradli priamo pod oknami parlamentu

Pečniansky les je vzácne územie na nábreží Dunaja. Zatiaľ. Nedávno totiž súd potvrdil prevod pozemkov pod lesom na neznáme občianske združenie Človek a strom, za ktorým údajne stojí developerská skupina. Aktivisti i poslanci vyzývajú Lesy SR na podanie odvolania.

V roku 2008 sa cez Pozemkový fond podarilo neznámemu OZ Človek a les vymeniť územie Pečnianskeho lesa zvláštnym spôsobom.

Biotop európskeho významu v hlavnom meste bol vymenený za les na slovensko- maďarskom pomedzí v Šiatorskej Bukovinke.

„Považujem za potrebné, aby sme sa vyjadrili k škandalóznym prevodom dvadsaťštyri hektárov Pečnianskeho lesa na brehu Dunaja medzi mostmi SNP a Lafranconi do rúk neznámeho občianskeho združenie Človek a strom,“ uviedol Oliver Kríž, poslanec MiZ Petržalka.

Súdny proces pokračuje už niekoľko rokov. Zámenu pozemkov z roku 2008 pred pár dňami odobril Okresný súd Bratislava II. zatiaľ neprávoplatným rozsudkom.

„Petržalčania by nemali prísť o toto vzácne územie,“ uviedol Oliver Kríž. Momentálne sa čaká na podanie odvolania Štátnych Lesov voči rozhodnutiu súdu. Elena Pätoprstá, poslankyňa MiZ Petržalka na rokovaní uviedla, že za občianskym združením Človek a les sa skrýva developerská skupina, ktorá disponuje prostriedkami na právne služby.
Pečniansky les patrí nám všetkým

„To čo sa deje v Pečnianskom lese nemá obdobu nielen na Slovensku. Ukradnúť hektáre lesa pod oknami parlamentu je nehorázne. Hovoríme tu už o zlyhaní štátu, môj odhad je o škode na úrovni sto miliónov eur. Je to jeden z najdrzejších podvodov,“ uviedol Alojz Hlina, poslanec NR SR.

„Nemôžeme dovoliť, aby si mladí ľudia zvykli na to, že sa tu kradne. Zúčastnil som sa všetkých súdnych procesov, bolo to zúfalé,“ dodal.

Poslanci Petržalského zastupiteľstva prijali uznesenie, v ktorom odmietajú aktivity vedúce k predaju, zámene, alebo inej zmene formy vlastníctva Pečnianskeho lesa, ďalej vyzvali Lesy SR k podaniu odvolania voči rozhodnutiu.

Rovnako MČ Petržalka vyhlasuje, že považuje za neprípustné, aby obyvatelia prišli o dvadsaťštyri hektárov vzácneho biotopu a vyjadruje plnú podporu Lesom SR.
Verejný tlak za zachovanie Pečnianskeho lesa

Cieľom prijatého uznesenia je vytvoriť verejný tlak na zamedzenie podnikateľských aktivít na území tak významného biotopu, akým je Pečniansky les. Alojz Hlina spolu s Oliverom Krížom plánujú zorganizovať v priebehu budúceho týždňa verejné stretnutie na podporu zachovania Pečnianskeho lesa na Námestí SNP.

Pečniansky les je súčasťou územia európskeho významu Bratislavské luhy a predstavuje časť súvislých lužných lesov medzi Bratislavou a Viedňou. Žijú tu napríklad bobry, sovy, datle, ale aj srny, diviaky či jelene, keďže les je stále napojený na voľnú krajinu.

zdroj: bratislava.dnes24.sk