Nový smrteľne jedovatý herbicíd uvoľnený formou schválenia ešte odolnejších GMO.

Nový smrteľne jedovatý herbicíd uvoľnený formou schválenia ešte odolnejších GMO.

Americké ministerstvo poľnohospodárstva nedávno schválilo GMO plodiny, ktoré sú odolné voči novým, prudko jedovatým herbicídom, a tým posvätilo použitie týchto herbicídov v celej krajine.

Predtým boli takmer všetky GMO plodiny schválené k osevu navrhnuté ako odolné voči jedinému herbicídu: najpredávanejšiemu jedu Monsanto, Roundup (glyfosátu). Široké prijatie týchto plodín viedlo k explózii používania Roundup, čo potom dalo impulz vývoju poľnohospodárskych osív odolných voči Roundup.

V reakcii na proliferáciu voči Roundup odolných „super burín“ sa GMO spoločnosti uchýlili k geneticky upravenej odolnosti svojich plodín voči viac herbicídom. Špecificky sú teraz GMO plodiny odolné ako voči Roundup a herbicídu Dow 2,4-D, ako aj voči Roundup a ďalšiemu herbicídu, Dicamba.

Ale ako kritici biotechnológie opakovane poznamenali, schválenie týchto nových GMO druhov problém len zhorší – povedie k ešte väčšiemu používaniu herbicídov a vývoji ešte drsnejších super burín. V nedávnom článku dr. Jonathan Latham z projektu Bioscience Resource písal o tomto procese ako o „začarovanom kruhu, ktorý ohrozuje ako naše prostredie, tak naše dodávky potravín„.

Jedovaté pre rastliny a ľudí

Používanie nových GM plodín upravených k zvýšenej odolnosti voči herbicídom vždy vedie k zvýšeniu používania herbicídov, pretože farmári si myslia, že môžu striekať jedy vo vyšších koncentráciách, aby zabili viac buriny, a už sa nemusia obávať poškodenia svojej úrody. Ako si buriny začínajú vyvíjať odolnosť (behom pár generácií), začínajú sa dávky herbicídov potrebné k ich zničeniu zvyšovať. Nevyhnutne si rezíduá týchto herbicídov prekliesni cestu do potravín.

Nie je prekvapujúce, že chemikálie určené k otrave rastlín nie sú živočíchom prospešné. Roundup bol spojený s endokrinnými poruchami, vrodenými chybami a zlyhaním orgánov. Prísada neslávne známeho defoliantu z vietnamskej vojny Agent Orange – 2,4 D – bola spojená s hypotyreózou, parkinsonovou chorobou, reprodukčnými problémami a potlačenými imunitnými funkciami. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásila obe chemikálie za „pravdepodobné karcinogény“.

Podľa vládnych dokumentov môže Dicamba spôsobiť neurologické poškodenie u cicavcov a je tiež klasifikovaný ako „vývojový jed“. Tento účinok je obzvlášť problematický, vzhľadom na to, že nedávna správa Environmentálnej pracovnej skupiny napočítala viac ako 5,600 škôl vo vzdialenosti 60 metrov od poľa, kde budú pravdepodobne vysadené nové GMO plodiny.

Ako Dicamba, tak 2,4 D sú považované za vysoko rizikové pre kontamináciu životného prostredia. Dicamba kontaminuje pôdu a 2,4 D vzduch.

zdroj: zvedavec.org

GMO plodiny likvidujú poľnohospodársku pôdu a Monsanto to tají všetkými prostriedkami!

GMO plodiny likvidujú poľnohospodársku pôdu a Monsanto to tají všetkými prostriedkami!

Európska asociácia pre biotechnologický priemysel EuropaBio chce, aby ste verili, že „Geneticky modifikované plodiny môžu chrániť pôdu pred eróziou kvôli zmenšenej orbe a zachovaniu vlhkosti pôdy. GM plodiny znášajúce herbicídy znižujú potrebu orania poľa v rámci prípravy na pestovanie plodín. Tým sa šetrí palivo, pretože nie je nutná hlbšia orba. Plodiny odolné proti GM hmyzu nevyžadujú tiež ošetrenie insekticídmi, čo tiež znižuje nutnosť používania poľnohospodárskych strojov. „Ale toto vyhlásenie je úplne nepravdivé.

Jedná sa v podstate o klamstvo, ktoré nám tvrdia všetky biotechnologické spoločnosti – vrátane firiem:

MONSANTO – spoločnosť známa kvôli vytvoreniu, alebo z napomáhaniu vytvoriť 13 vysoko karcinogénnych a toxických produktov, ako je sacharín, PCB, polystyrén, DDT, atómová bomba, jadrové zbrane, dioxín, Agent Orange, hnojivá na ropnej báze, Round Up, rGBH, aspartám , geneticky modifikované organizmy a terminačné semená. Monsanto žaluje každého, aby mohlo šíriť svoje špinavé produkty.

Dow Chemical Company (tiež Union Carbide) – Táto báječná spoločnosť pomohla uvoľniť methylisokyanát a iné chemické látky v roku 1984, vďaka ich pesticidnímu závodu v Bhópule v Indii, čo spôsobilo jednu z najväčších priemyselných katastrof v histórii. Spoločnosť je tiež jedna z piatich korporácií, ktoré kompletne dominujú v postavení na trhu semien, čo likviduje potravinovú sebestačnosť pre poľnohospodárov a rodiny po celom svete. Spolu s ďalšími troma spoločnosťami, taktiež pomáhali vytvoriť Dibromochloropropane (DBCP), známy karcinogén, reprodukčný toxín a endokrinné disruptory, ktorý kontaminuje podzemné vody. Ďalej pokračovali s výrobou a predajom DBCP aj potom, čo bol zakázaný v dôsledku silných dôkazov spájajúcich chemikáliu so sterilitou.

SYNGENTA – Známa kvôli žalobe na havajský ostrov Kauai, kde chceli, aby herbicídy a pesticídy boli striekané ďaleko od ich škôl, domovov a nemocníc. Spoločnosť je tiež známa kvôli zakrývaniu skutočnej toxicity atrazínu. Táto spoločnosť bola tiež zapletená c CCD, v likvidácii včelstva a ďalších dôležitých opeľovačov.

BAYER – Táto spoločnosť je obzvlášť zamilovaná do predaja „vitamínov“ plných toxických GMO, vám a vašim deťom, ako je aspartám a karcinogénne chemikálie, a napriek tomu sa nazývajú „pediatrická voľba číslo jedna.“ Spoločnosť bola tiež obvinená z povlaku 90 percent semien ich GMO pesticídmi a sú tiež vo vývoji novej geneticky modifikovanej sóje, ktorá je vysoko toxická.

DUPONT PIONEER – Táto „dôveryhodná“ spoločnosť mala na trhu monopol na strelný prach počas americkej občianskej vojny, vyvinula jadrové zbrane a vytvorila Agent Orange, PCB a DDT, rovnako ako Monsanto.

Títo zástancovia geneticky modifikovaných plodín pravidelne tvrdia, že geneticky modifikované odrody sóje, kukurice a ďalších mor vyvolávajúcich plodín v skutočnosti chránia pôdu, pretože farmári nemusia obrábať pôdu spôsobom, ktorý spôsobuje eróziu. Tiež klamú, že geneticky modifikované organizmy „šetria vodu.“ Tak sa pozrime na tie argumenty trochu bližšie.

Faktom zostáva, že GM odrody osiva, nerobia nič, v minimalizovaní erózie pôdy, alebo šetrenia vody. Dokonca aj hlavné mediálne publikácie teraz obrátili a ospravedlňujú sa za ich podporu podnikom, ako je Monsanto. Nechutné praktiky spoločnosti Monsanto boli dokonca zverejnené v časopise Forbes, ktorý priznal, že sa ohľadom Monsanta mýlili, veľmi mýlili.

Bolo tiež zistené, že GE vedci platení spoločnosti Monsanto spáchali v Indii podvod. „Odborníci“ z Indickej rady pre poľnohospodársky výskum (ICAR) a Universita poľnohospodárskych vied (UAS) boli obvinení z napadnutia a následného ukrývania skutočnosťou, že domácky vyrobená BT bavlna obsahovala Monsano gen.

Tieto geneticky inžinierske spoločnosti tajne a nepozorovane zasadili jedovaté plodiny po celom svete, čím výrazne ovplyvnili našu pôdu a vodu. Najviac alarmujúca je skutočnosť, že GM plodiny majú vplyv na úrodnosť pôdy.

GM plodiny nešetria vodu. V skutočnosti, ako sa super burina stále vyvíja, GM plodiny nútia poľnohospodárov, aby sa pokúsili zavlažovať svoje žiadúce plodiny, čo by robil každý pestovateľ, čo nakoniec skončí zalievaním super buriny. Voda, ktorá tečie z podzemných vôd do jazier, potokov a dokonca oceánov, je znečistená veľkým množstvom pesticídov a herbicídov, ktoré sa využívajú na pestovanie GM plodín. Tieto praktiky nám ničia vodu, ktorú máme na tejto planéte, takže je takmer nemožné pre poľnohospodárov v krajinách chudobných na vodu čokoľvek vypestovať. GM plodiny sú v skutočnosti jedným z najväčších zdrojov znečistenia vôd v USA a inde vo svete.

Bez ohľadu na to, že ide o zjavnú poľnohospodársku korupciu a propagandu, GMO plodiny nešetria našu vodu, ale kontaminujú ju. Nechránia našu pôdu, ale zabíjajú milióny drobných organizmov, ktoré sú pre zdravie pôdy dôležité. GMO nie sú potrebné na nakŕmenie sveta a nemajú čo robiť v našom jedálničku. Žiadne ďalšie GMO!

Svet podľa spoločnosti Monsanto:

zdroj: naturalsociety.com

Moskva zakazuje Monsanto a stavia produkciu a distribúciu GMO na úroveň terorizmu

Moskva zakazuje Monsanto a stavia produkciu a distribúciu GMO na úroveň terorizmu

[socialring]
Rusko má niektoré z najcennejších neznečistených najlepších pôd planéty a ak bude sa to striktne kontrolovať, tak zostanú bez GMO a bez chemikálií, pričom ich produktivita môže rásť, zatiaľ čo Európa bude v úpadku, povedal RT geopolitický analytik William Engdahl.

Ruskí poslanci predložili návrh zákona zakazujúceho GMO. Zákonná predloha navrhnutá ruskému parlamentu stavia produkciu a distribúciu GMO na roveň terorizmu. Od Ruska sa očakávalo, že po vstupe do Svetovej obchodnej organizácie (WTO) dovolí na svojom trhu produkciu a distribúciu GMO potravín.
 
Ale v marci ruský prezident Putin povedal, že krajina zostane nedotknutá GM, bez porušenia svojich záväzkov k WTO.

RT: Čo si myslíte o poslednom v ruskom parlamente prejednávanom zákone, ktorý dáva producentov GM, ktorí by tieto predpisy porušili, na úroveň teroristov. Nie je to trochu prehnané ?

William Engdahl: Podľa rozprávania na ruských mediálnych blogoch by mal byť trest za vedomé ilegálne zavádzanie GMO plodín v Rusku porovnateľný s tým, aký sa ukladá teroristom, ktorí vedome ubližujú ľuďom. Zámer zastaviť džina genetických manipulácií rastlín a organizmov a zase ho napchá do fľaše je pre budúcnosť ľudstva dobrý. Rozprávanie o 20 percentnom náraste úrody u niektorých GMO je úplný nezmysel. Nikde na svete neexistuje dokázaný dlhodobý nárast úrod z GMO plodín, pretože sú modifikované kvôli zvýšeniu úrod. Takže je to len mydlová bublina, ktorú Monsanto, Syngenta a ďalší GMO giganti vkladajú do svojich uspávaniek pre verejnosť, aby sme si mysleli, že ide o nejaké dobro.

RT: Zníži toto opatrenie, ak bude prijaté, počet GM produktov na trhu ?

WE: Dúfam, že áno. Nedostal som sa k paragrafom tohto zákona, ale myslím si, že ten smer, aký ministerský predseda Medvedev pred dvoma či troma mesiacmi naznačil, čo sa týka obratu čelom vzad u GMO, vyzerá, že dostal zelenú aj od WTO. Ešte pred rokom to vyzeralo, že GMO budú v Rusku bežnou vecou, čo by bola katastrofa. Myslím, že ide o to, že v Rusku sú niektoré z najcennejších nezničených z najlepších pôd na tejto planéte, a ak sa udrží bohatstvo týchto vynikajúcich pôd, ak budú prísne kontrolované, aby boli bez GMO a bez chemikálií z Roudnupu alebo Arrazynu, čo je obľúbený jed Syngenty, tak môžu byť na svetových trhoch označené, že sú organické. Rusko je veľký vývozca na nemecký trh, do Západnej Európy, Európskej únie i inam, pretože tam je toho veľký nedostatok. Takže čokoľvek, čo Rusko urobí, bude blokovať GMO aj inde, pamätajte, že EÚ dlhé roky nedávala certifikáciu pre komerčné pestovanie GMO. V EÚ je veľká opozícia verejnosti k Monsantu aj napriek všetkej naklonenosti GMO v skorumpovanej Európskej komisii v Bruseli alebo aj v nemeckej vláde. Obyvateľstvo je v tom rovnako ale úplne neoblomné, toto v jedle nechcú.

RT: Ako môžu byť spotrebitelia najlepšie chránení pred neúmyselnou kúpou geneticky modifikovaných potravín ?

WE: To môžu byť celkom ľahko. Predovšetkým môžu urobiť to, čo skúsil štát Kalifornia, a Monsanto minulo milióny dolárov, aby to zablokovalo a skúsilo to znova. Štát Washington to tiež skúsil, a zase tá istá situácia, Monsanto minulo milióny dolárov, aby vytvorilo falošnú lobbovaciu kampaň. Aj štát Vermont to skúsil, a ten uspel a zaviedol označovanie produktov, ktoré obsahujú viac ako 0,9 percenta GMO, čo je v EÚ podobné. Je to označovanie na regáloch, keď si kúpite krabicu s vločkami Kellogg ‚s Cornflakes, tak máte istotu, keď sa pozriete a vidíte, či to nie je z GMO kukurice v mojich vločkách, ktoré bude jesť moje dieťa, alebo či to je to GMO svinstvo, ktorého by sa Kellogg rád zbavil. To je prvý krok. Ďalšia vec spočíva v tom, že sa ľudia budú informovať o tom, čo jedia. Podporujte miestnych farmárov. To nie je nič proti technológiám. Videl som to priamo v Nemecku aj inde v Európe, že riadne vykonávané organické poľnohospodárstvo vytvára väčšie výnosy pri zbere ako priemyselné poľnohospodárstvo. Produktivita je vyššia, kvalita je lepšia. Tie zvieratá, ktoré sú riadne kŕmené, trávu spásajíce kravy a sliepky, to sú skutočné kravy a sliepky, nie je to ono syntetické pseudo – mäso, ktoré si kupujeme z regálov supermarketov vo veľkých predajných reťazcoch Európy a USA. Je to teda čosi, čo je od Ruska veľkým pozitívnym prínosom.

Európska únia zakáže zemiaky ?

Európska únia zakáže zemiaky ?

Vedľa agátov zvoní v Európe umieráčik i zemiakom. Márne Jan Zahradil mával na schôdzi Európskeho parlamentu zemiakovými plackami ako typicky českým jedlom. Zbytočne Libor Rouček a Richard Falbr navarili 740 hektolitrov bramboráčky, aby bruselským úradníkom dali ochutnať českú špecialitu. Európsky parlament nakoniec zemiaky rovnako odporučil zakázať. Nepomohla ani zemiaková medaila. ktorú schválne vyhral Edvard Kožušník na Tour de France.

“ Zemiaky k nám násilím zavliekli z Ameriky podobne ako hranolky, pásavku zemiakovú, Marilyn Monroe alebo Káčera Donalda. Uvedomme si láskavo, že okrem hľúz sú celé jedovaté. S týmto sa invazívnym druhom sme teda zatočili právom. “ tvrdí predseda Európskeho parlamentu Martin Schultz.

Potravinový inšpektor pomôže EÚ s kampaňou. „Zemiaky nás začiatkom 19. storočia zachránili pred hladomorom. Zachrániť nás môžu aj teraz, kedy sa vďaka Bruselu chystá hladomor ďalší. Zakázať ich môže jedine úplný debil,“ besní botanik Vilém Pšenička a napcháva sa pritom poslednými hranolkami legálne usmaženými z českých zemiakov.

„Zákazníci o svoje obľúbené zemiakové pochúťky samozrejme neprídu“, dušuje sa eurokomisárka Viviane Redingová, ktorá rozumie prakticky všetkému a navyše je posadnutá spravodlivosťou. „Zemiaky budeme do Európy dovážať a to vo všetkých formách. Uisťujem vás, že sa nepredraží. Napríklad také peruánskej zemiakové lupienky vyjdú na iba 24 euro. To je pre priemerného europoslanca bagateľ.“
Zákaz pestovania zemiakov začne v EÚ platiť od tohtoročného apríla. V marci spustí Brusel propagačnú kampaň za 90 miliónov euro.
Podľa posledných prieskumov sa obyvatelia Česka svojich zemiakov nevzdajú, aj keď im bude hroziť kriminál a násilné predčítanie Lisabonskej zmluvy. Už teraz niektoré pestovatelne marihuany prechádzajú práve na zemiaky, pretože ich cena má podľa analytikov prudko stúpnuť.

zdroj: www.avatar07.cz

poznámka: pravdivosť informácie sme nepreverovali, čo myslíte, je to tak ?

Video

Rabovanie Ukrajiny začalo.  Zahraniční lúpežníci už majú naponáhlo.

Rabovanie Ukrajiny začalo. Zahraniční lúpežníci už majú naponáhlo.

Ekonomické a imperiálne záujmy elít Spojených štátov a EÚ kryté „mediálnymi prostitútkami“. Ak Putin ukáže Bielemu domu slabosť, riskuje jadrovú vojnu.

Podľa správy v Kommersant – Ukraine bábky amerického ministerstva financií v Kyjeve, ktoré predstierajú, že sú vládou, pripravili ekonomický úsporný plán, ktorý skráti ukrajinské penzie zo 160 dolárov na 80, aby západní bankári, ktorí požičali peniaze Ukrajine, dostali zaplatené na úkor ukrajinských chudobných. Takže tu máme opäť ďalšie Grécko.

Zahraniční lúpežníci už majú v Kyjeve naponáhlo

Predtým, než vláda, dosadená k moci Washingtonom v starostlivo zorganizovanom puči proti legitímne zvolenej ukrajinskej vláde, dosiahla čohokoľvek, čo by sa aspoň z diaľky podobalo stabilite a legitimite, zahraniční lúpežníci už majú naponáhlo. Naivní protestujúci, ktorí verili propagande, že členstvo v EÚ im ponúkne lepší život, prídu od apríla o polovicu svojich penzií. Ale to je len začiatok.

Západné médiá popisujú tieto pôžičky ako „pomoc“. Avšak 11 miliárd euro, ktoré EÚ ponúka Kyjevu, nie je pomoc. Je to úver. A čo viac, obsahuje veľa príveskov vrátane prijatia úsporného plánu MMF Kyjevom.

Pripomeňme, že dôverčiví Ukrajinci sa zúčastnili protestov, ktoré boli použité na zvrhnutie ich zvolenej vlády, pretože uverili klamstvám Washingtonom financovanými mimovládnymi organizáciami, že akonáhle sa pripojí k EÚ, budú ulice dláždené zlatom. Namiesto toho sú im orezávané penzie a čaká ich „úsporný plán“ Medzinárodného menového fondu ( MMF ).

Ukrajina vykynožená „demokratickým“ Západom

Tento úsporný plán zoškrtá sociálne služby, financie na vzdelávanie, budú prepúšťaní štátni zamestnanci, devalvovaná mena – čím vzrastú ceny dovozov, ku ktorým patrí aj ruský plyn, teda elektrina a energie – a aktíva Ukrajiny otvoria pre prevzatie západnými korporáciami.

Ukrajinská poľnohospodárska pôda prejde do rúk amerického agrobyznysu ( ktorý ju mimochodom okamžite zamorí jedovatými GMO plodinami – pozn. PP. ).

Prvá rovina plánu Washingtonu a EÚ pre Ukrajinu, pre tú jej časť, ktorá sa neodtrhne a neprejde k Rusku, viacmenej uspela. To, čo z tejto krajiny zostane, bude dôsledne vykynožené „spriateleným demokratickým“ Západom.

Bábky z Majdanu

Druhá časť už tak skvele nefungovala. Ukrajinské bábky z Majdanu stratili kontrolu nad protestami, a tie prešli do rúk organizovaných a ozbrojených ultra nacionalistov. Tieto skupiny, ktorých korene siahajú až do druhej svetovej vojny, v ktorej bojovali za Hitlera, začali hovoriť a konať tak agresívne, že južná a východná Ukrajina začali v obavách požadovať návrat pod ochranné krídla Ruska, ktorého súčasťou boli pred 50. rokmi, ako ich sovietska Komunistická strana strčila do Ukrajiny.

V tejto chvíli to vyzerá, že sa Krym od Ukrajiny definitívne odtrhne. Washington a jeho prevodné páky v NATO nemôžu robiť nič, len škrípať zubami a vyhrážať sankciami. Kabaretiér z Bieleho domu demonštroval totálnu politickú impotenciu “ jedinej superveľmoci “ : Vyhlásil sankcie voči “ neznámym osobám, nech je nimi ktokoľvek „, zodpovedným za navrátenie Krymu Rusku.

Tvári sa, že vôbec netušia, kam Krym patril asi 200 rokov, ako ( podľa Solženicina ) opitý šéf komunistickej strany Nikita Chruščov ( po matke ukrajinského pôvodu, podobne ako jeho nástupca Leonid Brežnev ) šupol južnú a východnú ruskú provinciu do Ukrajiny. Zdesené štátnym prevratom na západnej Ukrajine, chcú tieto stáročné ruské provincie späť, kam patria – teda domov – podobne ako Južné Osetsko nechcelo mať nič spoločné s ( Stalinovou ) Gruzínskom.

Primitívne klamstvá prúdiace z Washingtonu

Operetní washingtonskí pučisti v Kyjeve nemôžu s Krymom urobiť nič, len spoločne so svojimi zámorskými „zamestnávateľmi“ mediálne zúriť. Podľa platnej rusko – ukrajinskej dohody má Rusko právo mať na Kryme 25 000 vojakov. Ak teraz médiá USA a EÚ ako na kolovrátku odsudzujú údajnú „ruskú inváziu 16 000 vojakov“, je to buď známkou ich totálnej novinárske ignorancie, alebo – čo je oveľa pravdepodobnejšie – priameho spolupáchateľstva na primitívnych klamstvách prúdiacich z Washingtonu.

Dnes lepšie ako kedykoľvek predtým vidíme, ako sú hlavné médiá USA a EÚ skorumpované. Na ich správy sa môže spoliehať len človek vymytým rozumom. Nejde ale o nič nové. Ak novinári veria čomukoľvek, čo prichádza z Washingtonu, potom najneskôr od chvíle, čo George W. Bush a Dick Cheney poslali ministra zahraničia Colina Powella do OSN, aby tam legalizoval “ irackú lož “ o údajných “ zbraniach hromadného ničenia “ ( o ktorých sami zbrojný inšpektori Bieleho domu vedeli, že neexistujú ), nemožno ich nazvať inak ako zborom skorumpovaných prostitútok.

V bývalých ruských provinciách východnej Ukrajiny dal Putinov spočiatku pomerne diskrétny prístup k strategickej hrozbe, ktorú proti Rusku zdvihol Biely dom, možnosť ponechať si veľký priemyselný komplex, ktorý slúži ruskej ekonomike a armáde. Ľudia na východnej Ukrajine sú v uliciach a požadujú odtrhnutie od nezvolenej vlády, ktorú Washington pučom v Kyjeve dosadil.

Ukrajinskí oligarchovia dosadení USA na východ krajiny

Keď Spojené štáty konečne pochopili, že kvôli svojej šokujúcej nekompetentnosti prišli o Krym, nechali svoje kyjevské maňušky vymenovať ukrajinskú oligarchu, proti ktorým boli protesty na Majdane čiastočne namierené, rovno do vládnucich pozícií v mestách na východnej Ukrajine. Oligarchovia teraz majú svoje vlastné súkromné bojové jednotky, okrem polície a zvyškov jednotiek ukrajinskej armády, ktoré sú ešte funkčné.

Vodcovia protestujúcich Rusov sú potichu zatýkaní a miznú. Washington a jeho predĺžené paže v EÚ, ktoré inak tak hlasno prejavujú podporu národnému sebaurčeniu, sa usvedčili samy : Pre „sebaurčenie národov“ sú len vtedy, keď to zodpovedá ich imperiálnym záujmom. Preto stojí súčasný Washington na čele potlačenia „národného sebaurčenia“ na východnej Ukrajine.

Zločiny v režii USA na východnej Ukrajine

Pre prezidenta Putina to môže byť dilema. Jeho diskrétny prístup umožnil Washingtonu chopiť sa iniciatívy na východnej Ukrajine. Oligarchovia Tarut a Kolomojsky boli k moci dosadení v Donecku a Dnepropetrovsku. Dnes zatýkajú Rusov a páchajú nevýslovné zločiny, ale od amerických mediálnych „predajných báb“ o nich samozrejme nikdy nebudete počuť. Stratégiou Washingtonu je zatknúť a zašiť vodcu odporu, aby ani teoreticky neexistovali žiadne úrady, ktoré by prípadne mohli požiadať Putina o zásah.

Putin má bezpilotné lietadlá. Má teda tiež možnosť odstrániť Tarut a Kolomojského. Ak však dovolí Washingtonu ovládnuť „ruské“ provincie východnej Ukrajiny, bude demonštrovať slabosť, ktorú Washington využije, a nakoniec donúti Putina k vojne.

Tá vojna bude jadrová.

Paul Craig Roberts je americký ekonóm a publicista. Bol poradcom ministra financií vo vláde prezidenta Reagana. Stal sa známym ako spoluautor Reaganovej úspešnej ekonomickej koncepcie ( Reaganomics ). Ako redaktor a publicista pracoval vo Wall Street Journal, Business Week a písal pre rad ďalších významných periodík. Ako uznávaný expert častokrát vypovedal pred kongresovými výbormi.

zdroj: zvedavec.org