Prečo je v riekách tak málo vody? kde sa podela?

Prečo je v riekách tak málo vody? kde sa podela?

Štefan Vaľo: Odvodňovanie pevnín = klimatická zmena.

Tak, ako dokážeme devastovať krajinu okolo seba, tak jej dokážeme aj pomôcť. Musíme za sebou začať ,,upratovať“, napr. približovacie cesty po ťažbe guľatiny, ktoré už aj tak nepoužijeme, lebo voda ich zeroduje na kameň. My si spravíme do lesa nové a nové cesty, ktoré voda opäť zeroduje na kameň. Pôdu, ktorú voda so sebou odnesie, tam nikdy nevrátime.

Upratovať by sme mali aj na poľnohospodárskej pôde, pretože aj tú v dôsledku minimalizácie nákladov hutníme. Zhutnená zem nevpustí dažďovú vodu do pôdy. Voda takúto zem eroduje a úrodná pôda je vyplavovaná už desiatky rokov do oceánov. Polia sa stávajú neúrodné a žiadne hnojenie nám pôdu nenahradí.
[clear]

[clear]

Globálne otepľovanie je umelo regulovaný proces pre získanie ropy.

Globálne otepľovanie je umelo regulovaný proces pre získanie ropy.

Akustická zbraň TTA zabíja hromadne morské živočíchy a ohrieva atmosféru, ionosféru a krajinu s cieľom topenia ľadu kvôli tomu, aby bolo možné vŕtať ropu v Arktíde aj v Antarktíde. Vydáva sa to za globálne otepľovanie, kvôli ktorému nás núti platiť uhlíkovú daň.

Americká základňa na ostrove Ascension v južnom Atlantiku má mnoho anténových (haarpových) systémov TTA (Tesla Tech Array) pre neznámy účel. Michelle Hopkins sa dozvedela z insiderských zdrojov, že sa jedná o zariadenie ovládajúce pdomorskú akustickú zbraň, ovplyvňujúcu vodu, zem i atmosféru, pôsobiace úhyny morských živočíchov, rozpúšťajúcu arktický ľad za účelom sprístupnenia oblasti pre ťažbu ropy.
[clear]

[clear]
Kanál Michelle Hopkins obsahuje nesmierne zaujímavé informácie pochádzajúce údajne od insiderov (NASA, NOAA, vláda…) Všetky tie šokujúce údaje dávajú naprostý zmysel.


Spomínate si na sonickú anomáliu v južnom Atlantiku, na ktorej začiatku bol tvar kosoštvorca, ktorý je podľa môjho skromného názoru zdrojom tejto imisie ? Imisia sa tiahla až ďaleko za Európu, a bola podľa môjho názoru podporená aj zariadením na Ascension Island. Dostala sa mi informácia, že všetko, čo som povedala, je pravda, a okrem toho sú tu ďalšie informácie.

Bolo mi oznámené, že táto imisia neprebehla v atmosfére, ale v oceáne, pod vodou. Ja už som predtým spomenula, že to asi nemá nič spoločné s počasím, že to nemalo vplyv na tvorbu mrakov, a mala som dojem, že to bolo podmorskej povahy.

Ďalšie informácie :

Spomínate si na to množstvo najrôznejších Teslových vysielačov na ostrove Ascension s hlavným mestom Georgtown ?
Detailne o tamojších vysielačoch pozri video:

[clear]
Je to základňa americkej armády. Sú tam aj iní, ale patrí to americkej armáde a námorníctvu. Názov tohto projektu je hydroakustický dátový systém na ostrove Ascension.

Tu je obrázok podmorských konárov – káblov. Majú severný a južný smer. Toto sú len dva z nich. Prvý severný kábel vedie cez hydroakustický kosoštvorec v južnom Atlantiku. Je tam primárna severná vetva, a potom sekundárna. Aj južných vetiev je viac.


Tu vidíte kábel (ten istý kábel bol použitý aj pre “ vesmírne vetráky “ na Teslových vysielačoch).

[clear]
Krycou historkou pre hydroakustický systém na ostrove Ascencion je toto :

“ Centrum amerického letectva pre technické aplikácie AFTAC má za úlohu monitorovať dodržiavanie zákazu jadrových testov. K tomu používa systém detekcie atómovej energie ( AEDS ), obsahujúci podzemný systém, čiže máme tieto TTA vysielače v podzemí. Potom vesmírny systém – tam patria ony „vesmírne vetráky“. Máme aj vlastné na satelitoch umiestnené vesmírne platformy a tiež zariadenie v oceánoch, aj ďalšie zariadenia. Celkovo tento monitorovací systém, zariadenie a metódy tvoria Americký detekčný systém atómovej energie. “


[clear]
Využitie systému

Systém dosahuje oveľa viac, než vidíme na prvom vyobrazení. Vo zobrazenej oblasti zisťuje ponorky, naše aj iných štátov, najmä jadrové ponorky, používa sa tiež pre komunikácie, pre komunikácie medzi ponorkami, a tiež pre zisťovanie, či neumiestnili atómovú bombu do oblasti, kam nepatrí. To je ale len jedno z mnohých využití tohto systému. Je celkom možné, že zobrazené použitie slúžilo práve na to. Možných použití je však oveľa viac.
[clear]
Vyvolávanie seizmickej aktivity, zemetrasení a cunami.

Už sme predtým videli tu ten kosoštvorec pri ostrove Ascension. Tiež sme už predtým videli zemetrasenie, ktoré prebehlo v mieste emisie.


Tu na severnej vetve je kruhové zariadenie, ktoré je na mape zaretušované. Je to pravdepodobne ten prvý kábel, ktorý sme spomenuli. Ale chcela by som upozorniť na jeho umiestnenie. Je to na zóne tektonického zlomu. To znamená, že je to veľmi delikátna oblasť v oceáne, významná pre schopnosť vytvárania seizmickej aktivity, najmä zemetrasenia. Vidíte, že sa tu stretávajú 4 tektonické dosky.

A tento tlak posunul horné tektonické dosky doľava. Zvislý zlom býval v jednej línii.
Prečo práve tadiaľ prechádza táto vetva z ostrova Ascension ? Prečo umiestnili anténu na túto citlivú zónu, kde je ľahké vyvolať zemetrasenie ? Keď som hovorila s insider, povedali mi, že jedením z dôvodov umiestnenia Teslovej antény je vyvolávanie zemetrasení. Môže ho vyvolávať inde, ale často je to tak, že ho vyvolá tam, kde je.

Ďalšia vec, o ktorej pravdepodobne neviete, je, že americká armáda pracuje na zdokonalení technológie cunami. Rusko už v tom urobilo veľké pokroky. Ich predstavitelia ( Žirinovský ). ako som na vlastné uši počula, sa chváli, že cunami a zemetrasenie 2011 v Japonsku bolo ich dielom. Ich Teslove vysielače bombardovali veľmi citlivú oblasť južne od Japonska, uprostred oceánu, a spôsobili to masívne zemetrasenia.To vyvolalo prílivovú vlnu. Zdá sa mi, že toto je rovnaká technológia. Niečo, čo je schopné vyvolať cunami pomocou hydroakustických prostriedkov.

Ešte by som vám chcela ukázať jednu vec. Toto je prvá zostava antén, prvá vetva. Ide veľmi ďaleko na sever. Tu je arktická anténa na ďalekom severe. Tu môžete vidieť mriežku, keď sledujete čiary. Tu pod vodou je vrtné zariadenie, vidíte tú línie, a v podstate je to zase tvar kosoštvorca. To je arktická zostava Teslových vysielačov.


Devastácia vodného života

Hladina oceánu vzrastie podľa IPCC do roku 2100 až o 82 cm

Hladina oceánu vzrastie podľa IPCC do roku 2100 až o 82 cm

Štokholm – Podľa Medzivládneho panelu ku klimatickým zmenám ( IPCC ) vzrastie hladina svetového oceánu do roku 2100 o 26 až 82 centimetrov. Krajina sa podľa správy IPCC, k rovnakému roku oteplí o 0,3 až 4,8 stupňa Celzia. Klimatológovia tiež dospeli k historicky najvyššej pravdepodobnosti, že za otepľovanie nesie hlavnú zodpovednosť človek.

Pre českých vedcov, ktorí sa dnes dopoludnia zišli v Akadémii vied ČR v Prahe, nie sú závery panelu IPCC prekvapením. Je ale podľa nich dôležité, že sa nemení a stále viac sa spresňujú. Českí vedci apelovali tiež na domácich politikov, ktorí životnému prostrediu nevenujú pozornosť, aby závery panelu vzali na vedomie. Českí klimaskeptici ale s IPCC nesúhlasia.

IPCC vo svojej dlho očakávanej správe zvýšil pravdepodobnosť ľudskej zodpovednosti za zmenu klímy na 95 percent. Posledný odhad z roku 2007 hovoril o 90 percentách. Zásadné je podľa správy predovšetkým používanie fosílnych palív, v dôsledku ktorého sa do atmosféry dostáva veľké množstvo oxidu uhličitého a ďalších plynov spôsobujúcich otepľovanie planéty.

Na konečnom znení správy sa delegáti zhodli dnes ráno po celonočných rozhovoroch. V pondelok bude správa v plnom znení zverejnená na webe IPCC. Panel vydáva správy o stave klímy každých šesť rokov. Dnešná správa je však podľa klimatológov pre ľudstvo dosiaľ najvýraznejším varovaním, keď označuje ľudskú činnosť s „vysokou pravdepodobnosťou“ za hlavnú príčinu klimatických zmien.

Podľa riaditeľa Centra pre otázky životného prostredia Bedřicha Moldana je podstatné, že IPCC je vo svojej práci konzistentné. „Panel IPCC od svojho začiatku v roku 1989 neprišiel s ničím zásadne novým. Stále sa spresňuje a zvierohodňuje to, čo bolo povedané pred mnohými rokmi, “ uviedol dnes Moldan s tým, že podiel človeka na klíme je jasná.

Tiež vzrast hladiny svetového oceánu je podľa vedcov vážny problém, ktorý však Čechov príliš nezaujíma. Pripomenuli tiež, že zvyšovanie oceánu je spojené s väčšou intenzitou mimoriadnych javov – hurikánov, búrok i sucha.

Relatívne vysoké rozpätie odhadovaného oteplenia planéty je dané neistotou v odhade množstva skleníkových plynov, ktoré ľudstvo vo zvyšku tohto storočia vyprodukuje. Od začiatku priemyselnej revolúcie do súčasnosti sa teplota Zeme zdvihla o 0,8 stupňa.

Riaditeľ Centra výskumu globálnej zmeny AV ČR Michal V. Marek zdôraznil, že nárast koncentrácie skleníkových plynov bude mať vplyv napríklad na sucho a biodiverzitu. Skleníkové plyny, ktorých koncentrácia je najvyššia v histórii, podľa Moldana v atmosfére zostanú. Aj keby sa prestali produkovať, ich stopa pretrvá ešte niekoľko tisíc rokov. “ Keby sa emisie obmedzili, prejavilo by sa to viac menej bezprostredne a neprehlbovala by sa zmena klímy, “ mieni Moldan.

Údaje obsiahnuté v dnešnej správe majú byť dôležitým vodítkom pre ďalšie politické rozhodnutia súvisiace so zmenami podnebia. Dnes bola zverejnená iba jej prvá časť obsahujúca vedecké vysvetlenie klimatických zmien. Ďalšie dve časti správy sa sústredia na dôsledky klimatických zmien a na možnosti zmiernenia globálneho otepľovania. Predstavené majú byť na jar budúceho roka v Japonsku a Berlíne.

Globálne otepľovanie sa spomalilo

Globálne otepľovanie sa spomalilo

Ochladzovanie vôd tropickej časti Tichého oceánu sa zdá byť hlavným faktorom, ktorý v posledných rokoch utlmil globálne otepľovanie. Uviedli to americkí vedci, ktorých citoval denník The Guardian.

Štúdia je označovaná za významný krok pri riešení najväčšej záhady výskumu klimatických zmien, a síce, prečo priemerné globálne teploty, ktoré si stále zachovávajú rastúcu tendenciu, stúpajú v posledných desiatich či 15 rokoch pomalšie než predtým.

Vody vo východných tropických oblastiach Tichého oceánu sú v poslednej dobe nápadne chladnejšie vzhľadom na účinky jedného z najväčších oceánskych systémov prúdenia, takzvanej tichomorskej oscilácie.

Množstvu ľudí sú známe javy El Niňo a La Niňa, ktoré ovplyvňujú Tichomorie a prinášajú teplejšie a búrlivejšie či chladnejšie počasie v krátkych, iba niekoľkoročných cykloch a môžu mať silné dopady na počasie vo svete.

Málo ľudí však vie, že oba tieto systémy sú len časťou podstatne väčšej tichomorskej dlhodobej oscilácie ( Pacific decadal Oscillation ), ktorá prináša striedanie teplejšieho a chladnejšieho počasia v rádoch dekád.

Chladnejšie fázy

Tento systém je teraz v chladnejšej fáze, ktorá by mohla trvať niekoľko desiatok rokov, upozorňujú vedci. Posledná taká chladná fáza bola zaznamenaná medzi 40. a 70. rokmi minulého storočia.

Nová štúdia ústavu Scripps Institution of Oceanography podporovaná americkým vládnym Národným úradom pre oceány a ovzdušie ( NOAA ) spája „prestávku“ v globálnom otepľovaní práve s tichomorskou osciláciou.

V štúdii, uverejnenej v časopise Nature, ale vedci upozorňujú, že zatiaľ čo v zime sa v dôsledku tichomorskej oscilácie na severnej pologuli teploty mierne znižujú, v lete majú chladnejšie vody rovníkových oblastí Pacifiku na počasie na severnej pologuli menší vplyv. Autori štúdie tak konštatujú, že priemerné ročné globálne teploty sú nižšie, ako by boli bez oscilácie, extrémne letné horúčavy z posledných rokov ale ukazujú pravé účinky globálneho otepľovania.

„V lete vplyv rovníkových oblastí Pacifiku na severnej pologuli ochabuje a rastúca koncentrácia skleníkových plynov ďalej ženie nahor teploty, čo zaviňuje vlny rekordných horúčav a nebývalý rozsah topenia ľadu v Severnom ľadovom oceáne, “ uviedol Šang – Pching Sie, profesor ekológie z ústavu Scripps Institution of Oceanography .

Výskum ukazuje, že oceány pohlcujú veľké množstvo tepla a asi tretinu objemu množstva oxidu uhličitého, ktorý je v porovnaní s predindustriálnou dobou nadbytočne vypúšťaný do ovzdušia. To so sebou ale nesie aj vedľajšie účinky – otepľovanie vody zrejme prispieva k zvyšovaniu hladiny morí a oxid uhličitý k ich okysľovaniu. Aké účinky bude mať táto výmena energie na morské prúdy, zatiaľ nie je známe .

Spomalenie globálneho otepľovania privítali skeptici ako dôkaz, že skleníkové plyny ovplyvňujú klímu menej, než sa predpokladalo. Experti sú ale opatrnejší a varujú, že po terajšej chladnejšej fáze teploty zrejme znovu porastú rýchlejším tempom .