12 citátov lekárov, ktoré rakovinová lobby nechce, aby ste čítali.

12 citátov lekárov, ktoré rakovinová lobby nechce, aby ste čítali.

Liečba rakoviny je jednoducho veľký biznis. Práve preto veľké farmaceutické firmy nemajú záujem o liek na rakovinu. Ak totiž vyliečite pacienta, nezarobíte toľko peňazí, ako keď ho budete v chorobe udržiavať čo najdlhšie.

Ale nepočúvajte mňa. Vypočujte si to radšej od týchto známych lekárov medicíny.

1. Dr. Otto Warburg, laureát Nobelovej ceny za medicínu

Nikto dnes nemôže povedať, že sa nevie čo je primárnou príčinou rakoviny. Naopak, neexistuje ochorenie, ktorého primárna príčina by bola lepšie preskúmaná.

Preto už dnes ignorácia nie je ospravedlnením, aby sa nedalo urobiť viac pre prevenciu. Ak chce ľudstvo prežiť, tak prevencii bez pochýb raz musí prísť.

Ako dlho to bude trvať závisí na tom, ako dlho sa bude falošným prorokom agnosticizmu dariť brániť vedeckému výskumu v oblasti rakoviny. Dovtedy však zbytočne zomrú ešte milióny ľudí.

2. Dr. Linus Pauling, dvojnásobný laureát Nobelovej ceny

Každý by mal vedieť, že vojna s rakovinou je vo veľkej miere podvod.

3. John Diamond, doktor medicíny a Lee Cowden, doktor medicíny

Pre rakovinový establišment je onkologický pacient ziskovou položkou.

Aktuálne klinické a vedecké dôkazy nepodporujú to, čo tvrdí tento priemysel. Konvenčná liečba rakoviny je zakorenená v systéme ako zákon, pretože zarába lepšie než lieči.

Celé desaťročia strávené udržiavaním tohto systému spôsobili, že pravdu nevidíte. A bude sa im to dariť dovtedy, pokým sa neprebudíte do reality.

4. Glen Warner, doktor medicíny

Chemoterapia je neskutočne lukratívny biznis pre onkológov, nemocnice aj farmaceutické firmy.

Medicínsky establišment chce, aby sa každý liečil podľa toho istého protokolu. Nechcú vidieť zánik výroby chemoterapie. Toto je hlavná prekážka akéhokoľvek progresu v onkológii.

5. Hans Nieper, doktor medicíny, praktikant alternatívnej medicíny

Neverili by ste, koľkí štátni zdravotnícki úradníci, ich známy a rodinní príslušníci ma navštívili ako pacienti.

Naozaj by ste tomu neuverili. Dokonca riaditelia lekárskych združení, prezidenti líg proti rakovine či vrcholoví funkcionári ortodoxných onkologických inštitútov.

6. Dr. Caroline Markolin, Ph.D.

Keď bol v roku 1997 zatknutý Dr. Hamer za to, že poskytol 3 ľuďom zdravotnú radu bez lekárskej licencie, polícia zhabala zdravotné karty všetkých jeho pacientov a zanalyzovala ich.

Následne bol jeden z prokurátorov počas súdneho procesu prinútený priznať, že po 5 rokoch bolo 6000 zo 6500 pacientov, prevažne v poslednom štádiu rakoviny, stále nažive.

Pri konvenčnej liečbe rakoviny sú tieto čísla vo všeobecnosti obrátené (čiže 6000 zo 6500 pacientov by už bolo mŕtvych – poznámka redakcie).

7. Alan Nixon, Ph.D., bývalý prezident Americkej spoločnosti chemikov

Ako chemička školená na interpretáciu dát je pre mňa nepredstaviteľné, že lekár takto dokáže ignorovať dôkazy o tom, že chemoterapia robí oveľa, oveľa viac zlého ako dobrého.

8. Ralph Moss, Ph.D.

Iba 2 až 4% rakoviny reaguje na chemoterapiu.

9. Dr. Herbert Ley, bývalý pracovník FDA

Americký úrad pre potraviny a lieky (FDA)chráni veľkých výrobcov liekov. Súčasne je nimi odmeňovaný.

Pri svojej činnosti zneužíva vládnu moc polície a útočí na tých, ktorí ohrozujú veľké farmaceutické firmy.

Vec, ktorá ma hnevá je, že ľudia si myslia, že ich štát chráni. Nechráni. Čo robí štát a čo si verejnosť myslí, že robí, sú tak odlišné veci ako deň a noc.

10. Dean Bruke, bývalý emeritný chemik v Americkom národnom onkologickom ústave

V skutočnosti fluór spôsobuje viac úmrtí a rýchlejšie, ako akákoľvek iná chemikália.

Poznámka redakcie: Fluór sa pridáva do zubných pást a v niektorých krajinách (na Slovensku nie) aj do pitnej vody.

11. Alan Levin, doktor medicíny

Väčšina onkologických pacientov v tejto krajine umiera na chemoterapiu. Chemoterapia neodstráni rakovinu prsníka, hrubého čreva či pľúc. Tento fakt je zdokumentovaný už vyše 10 rokov.

Napriek tomu onkológovia stále na uvedené nádory používajú chemoterapiu. Ženy s rakovinou prsníka zomrú skôr s chemoterapiou, ako bez nej.

12. Dr. Philip Bin

Keď je u pacienta objavený nádor, jediná vec, ktorú s nim lekár diskutuje je, čo chce urobiť s nádorom.

Keď pacient podstupuje chemoterapiu alebo ožarovanie, jediná kladená otázka je „Ako sa darí nádoru?“. Nikto sa nikdy nepýta, ako sa darí pacientovi.

Počas svojho medicínskeho výcviku som videl veľakrát pacienta na ožarovaní alebo chemoterapii. Nádor sa síce zmenšoval a zmenšoval, no pacient bol stále viac a viac chorý.

Pri autopsii sme počúvali: „No nie je to nádherné?! Nádor je preč!“.

Áno, bol preč, ale to bol aj pacient.

Koľko milión krát ešte budeme musieť zopakovať tento scenár, než si uvedomíme, že liečime zlú vec?

zdroj: badatel.net

Neuveriteľné: Ako dlho žije pacient s chemoterapiou a koľko bez nej

Neuveriteľné: Ako dlho žije pacient s chemoterapiou a koľko bez nej

Dr. Hardin B. Jones, bývalý profesor medicínskej fyziky a fyziológie na Kalifornskej univerzite v Barkeley študoval dĺžku prežívania onkologických pacientov po dobu vyše 25 rokov.

To, na čo prišiel, doslova vyviedlo z miery celú vedeckú komunitu, ktorá sa dodnes s jeho zisteniami nedokázala zmieriť.

Na konci svojho výskumu totiž došiel k záveru, že napriek všeobecne rozšírenej viere, chemoterapia jednoducho nefunguje.

Bol svedkom, ako mnohí pacienti s rakovinou, ktorých liečili chemoterapiou, umierali hroznou smrťou. Mnohí z nich podľahli svojmu osudu oveľa skôr ako tí, ktorí si nezvolili žiadnu liečbu.

Po ďalšom preskúmaní Dr. Jones zistil, že pacienti po chemoterapii umierali dokonca mnohonásobne rýchlejšie. Neskôr urobil nejaké prepočty, ktoré jasne ukazovali, že rakovinový priemysel nechce, aby sa svet dozvedel o svojej multi-miliardovej dojnej krave.

Ľudia, ktorí odmietli konvenčnú liečbu, žili v priemere ešte 12 a pol roka.“, uvádza Dr. Jones o svojich zisteniach, ktoré boli publikované v denníku Transactions of the New York Academy of Sciences (Protokoly akadémie vied v New Yorku).

Tí, ktorí akceptovali štandardné metódy liečby, žili v priemere len 3 roky.

Pacientky s rakovinou prsníka, ktoré odmietli všetky konvenčné terapie, žijú až 4 krát dlhšie ako tie, ktoré nasledujú systém.

Zachytili ste to?

Odmietnutie konvenčnej liečby rakoviny a nič nerobenie malo za následok u pacientov s rakovinou to, že žili až 4 krát dlhšie, ako ich „poslušnejší kolegovia“.

Toto je niečo, o čom sa nedopočujete v mainstreamových médiách.

Tie naďalej živia mýtus o tom, že pacienti s rakovinou z nejakého záhadného dôvodu potrebujú toxické látky vstrekované do žíl na to, aby prežili a dosiahli status „vyliečených“ (čo je inak tiež zavádzajúce označenie).

Štúdia Dr. Jonesa ďalej zistila, že to isté sa týkalo konvenčnej liečby pre rakovinu prsníka.

Ženy, ktoré odmietli chemoterapiu, radiáciu aj operáciu – a ostali bez liečby – tiež žili až 4 krát dlhšie ako ženy, ktoré šli pod skalpel alebo súhlasili s tým, že im bude podávaná chemoterapia.

Úspešnosť chemoterapie aj podľa konzervatívnych kritérií je len asi 2%

Ako bolo tiež priznané v nedávnej štúdii publikovanej v denníku Clinical Oncology v roku 2004, úspešnosť chemoterapie je naozaj len asi 2% zo všetkých prípadov rakoviny.

A toto je založené na kritériu štandardnej 5 ročnej doby prežitia, ktorá technicky nie je indikátorom vyliečenia – aj napriek tomu, že úrady ju takto prezentujú.

Separátna štúdia publikovaná v Journal of the American Medical Association (Žurnál americkej medicínskej asociácie) spätne v roku 1979 zistila, že väčšina bežných procedúr pre diagnózu a liečbu rakoviny prsníka (z ktorých takmer všetky sa používajú dodnes) neurobila nič pre zníženie jej výskytu alebo predĺženie života pacientok.

Dve ďalšie štúdie, prvá z Izraelu publikovaná v roku 1978 a druhá z Veľkej Británie publikovaná v The Lancet v roku 1980, zistili to isté.

„Celková doba prežitia pacientok s primárnou rakovinou prsníka sa za posledných 10 rokov nijako nezlepšila, napriek používaniu viaczložkovej chemoterapie zameranej na metastázy“, vysvetľuje štúdia v Lancet, nazvaná „Zlyhanie chemoterapie pri predlžovaní života v skupine pacientok s matastázovanou rakovinou prsníka“.

„Ďalej, nebolo zaznamenané žiadne zlepšenie v dožití od prvého metastázovania. Doba prežitia mohla byť u niektorých pacientok na chemoterapii dokonca skrátená.“

Prírodné terapie na liečbu rakoviny sú vašou najlepšou voľbou, ak sa u vás toto hrozné ochorenie vyskytne

Existujú riešenia na liečbu rakoviny prírodným spôsobom, ktoré nezahŕňajú nič nerobenie – čo je inak stále lepšie, ako isť konvenčnou cestou.

Aj na našej stránke sme publikovali veľký počet takýchto terapií. Všetky články na túto tému nájdete v kategórii Rakovina, prípadne pod značnou Terapie na rakovinu.

Záver

Zbožné želania nezmenia nič na tom, že farmaceutický priemysel je proste: priemysel.

Lekári, výrobcovia liekov, nemocnice a ďalší zúčastnení zarábajú veľké peniaze vždy, keď sa onkologický pacient podvolí štandardnej liečbe.

Tá zvyčajne zahŕňa vstrekovanie chemoterapeutických jedov do tela, pálenie ionizujúcou radiáciou alebo odrezávaním častí tiel. Prípadne nejaká barbarská kombinácia všetkých troch dokopy.

Je možné, že zopár ľudí bude s takýmto náhľadom na konvenčnú liečbu silne nesúhlasiť. Najčastejšie to budú samotní onkologickí pacienti, prípadne rodinní príslušníci, ktorí videli svojich milovaných umierať.

Faktom však ostáva, že každá z týchto domnelých liečebných metód vo veľa prípadoch proste nefunguje.

Málo známe výskumy, ktoré medicínsko-industriálny komplex sústavne ignoruje alebo potláča, odhaľujú, že obzvlášť chemoterapia jednoducho nie je efektívnou liečebnou metódou na rakovinu.

zdroj: badatel.net

Koniec rakoviny? Vedci objavili ovocie, ktoré ju zabije za pár dní!

Koniec rakoviny? Vedci objavili ovocie, ktoré ju zabije za pár dní!

Znie to neskutočne až rozprávkovo, ale táto správa sa šíri ako lavína po celom svete. Akoby aj nie, veď rakovina je hrozba ľudstva. Či je informácia pravdivá, milióny ľudí, ktorí trpia touto zákernou chorobou, práve dostali novú nádej na život.

Podľa vedeckých výskumov existuje účinný a prírodný liek proti rakovine!

A čo je tento dar z nebies? Vedci tvrdia, že je to ovocie zo stromu Blushwood, ktoré údajne zabíja karcinogénne bunky. Nesmieme však hneď jasať, strom, ktorý plodí toto zázračné ovocie, je veľmi vzácny a rastie len v jednej oblasti severnej časti Austrálie. Je totiž veľmi náročný a jeho potreby pre rast sú veľmi špecifické.

Vedci inštitútu QIMR Berghofer v Brisbane vedení doktorom Glenom Boylom sa zaoberali štúdiou týchto plodov viac ako osem rokov a výsledok sa dostavil, ako sám vedúci lekár dodáva:

„Liek funguje troma spôsobmi. Zabíja rakovinotvorné bunky, zamedzí prístupu krvi do nádoru a aktivuje imunitný systém tela, ktorý potom nádor sám odstráni. “

Úspešnosť tohto prírodného lieku je neuveriteľných 75% a obdivuhodné je aj to, že sa rakovina do organizmu testovaných zvierat už nikdy nevrátila. Testy boli vykonávané na psoch, mačkách a koňoch.

Ak sa všetko potvrdí a liečba zaberie aj na človeka, bolo by to oveľa úspešnejšie a hlavne šetrnejšie riešenie, než je chemoterapia.

zdroJ: zeny.iprima.cz

Mocnejšia než chemoterapia: Bylinka na rakovinu, čo vám rastie priamo pod nosom

Mocnejšia než chemoterapia: Bylinka na rakovinu, čo vám rastie priamo pod nosom

Ide o jednu z najrozšírenejších kvetiniek, aká zrejme existuje. Rastie doslova všade, sú jej plné lúky aj trávniky na sídliskách, hlavne teraz na jar.

Rastie však po celý rok, dokonca sa neraz dá nájsť aj počas zimy, keď nie je zem prikrytá snehom.

Neexistuje snáď dieťa ani dospelý, ktorý by ju nepoznal. Napriek tomu o jej nesmierne silných liečivých účinkoch vie len málokto.
[clear]

Áno, hovoríme o bežnej púpave

Čaj z púpavy (česky pampeliška) pôsobí na rakovinové bunky tak silno, že už po 2 dňoch sa začínajú rozpadať. Zároveň nemá žiadne škodlivé účinky na zdravé bunky.

Táto rastlinka je aj napriek svojmu širokému medicínskemu využitiu často zanedbávaná.

Jediné, čo pre jej získanie potrebujete urobiť, je nazbierať ju z čistých miest, ktoré neležia príliš blízko cesty.

Naše staré mamy robievali z púpavových kvetov sirup, lebo vedeli, že má mnohé liečivé účinky. Čo však nevedeli bolo, že púpavový koreň dokáže pomôcť aj pacientom s rakovinou.

Koreň silnejší ako chemoterapia

Vedci objavili, že koreň púpavy je pri ničení rakovinových buniek účinnejší ako chemoterapia. Dokáže totiž kompletne usmrtiť rakovinové bunky bez toho, aby nejako poškodil tie zdravé.

Okrem protirakovinových účinkov má púpava aj nasledovné vlastnosti:
[list icon=“check“ icon_color=“red“]

  • močopudné
  • vylučovanie žlče
  • detoxikácia pečene
  • pomáha pri alergiách
  • znižuje krvný cholesterol

[/list]
Obsahuje veľa dôležitých vitamínov a minerálov, ako napríklad vitamín B6, tiamín, riboflavín, vitamín C, železo, vápnik, draslík, zinok, horčík a kyselinu listovú.

V jednej miske s 55 gramami púpavových listov nájdete až 535% potrebnej dennej dávky vitamínu K a 112% vitamínu A. To všetko sú fakty známe o púpave už celé roky.

Zázračný púpavový čaj

Výskum uskutočnený na kanadskej Univerzite vo Windsore dal nádej aj onkologickým pacientom. Zistil, že koreň púpavy efektívne zabíja rakovinové bunky a zároveň nemá žiadne vedľajšie účinky.

Čaj z púpavy má pomerne rýchly účinok. Už v priebehu 48 hodín po užití dochádza k dezintegrácii (rozpadu) prvých rakovinových buniek.

Odhaduje sa, že pravidelná dlhodobá kúra koreňom púpavy vie odstrániť väčšinu nádorov. Kvôli týmto neočakávaným výsledkom, boli vedeckému tímu pridelené ďalšie prostriedky na pokračovanie výskumu.

John di Carlo, 72 ročný onkologický pacient, podstúpil intenzívnu liečbou agresívnou chemoterapiou. Po jej neúspechu ho lekári poslali domov umrieť v okruhu svojich najbližších.

Ako poslednú možnosť sa rozhodol pre liečbu pomocou čaju z púpavového koreňa. Len o 4 mesiace neskôr bol tento muž v remisii (ústupe rakoviny).

Ako pripraviť púpavový čaj

Púpavový čaj sa pripravuje zvyčajne zo sušeného pomletého koreňa. Použiť ale môžete aj na jemno nakrájaný čerstvý koreň.

Približne 1 až 2 čajové lyžičky koreňa (podľa chuti a závažnosti ochorenia) zalejte 2,5 dcl vriacej vody a nechajte vylúhovať približne 15 minút.

Čaj pite 2 až 3 krát denne, najlepšie pred jedlom. Užíva sa niekoľko mesiacov.

Niektoré zdroje uvádzajú, že aj listy púpavy majú určité protirakovinové účinky. Pre prípravu čaju preto môžete zvážiť použitie zmesi koreňa a listov.

zdroj: badatel.net

Štúdia náhodou zistila, že chemoterapia rakovinu značne zhoršuje!

Štúdia náhodou zistila, že chemoterapia rakovinu značne zhoršuje!

Tím vedcov zisťujúcich, prečo sú nádorové bunky tak odolné, náhodou narazil na oveľa dôležitejší objav. Pri vykonávaní výskumu tím zistil, že chemoterapia vlastne ťažko poškodzuje zdravé bunky a následne u nich spustí uvoľňovanie proteínu, ktorý udržuje a podporuje rast nádoru. A okrem toho dokonca urobí nádory vysoko odolné proti budúcej liečbe.

Zistenie bola zverejnené v časopise Nature Medicine, kde vedci uvádzajú, že nálezy boli „úplne nečakané“. Objavením dôkazov o značnom poškodení DNA pri skúmaní účinkov chemoterapie na tkanivo pochádzajúce od mužov s rakovinou prostaty je spis veľkou fackou do tváre mainstreamových lekárskych organizácií, ktoré po celé roky tlačia chemoterapiu ako jedinú možnosť pre pacientov s rakovinou.

Správa prichádza po tom, čo bola predtým vytlačená podobne aktuálnym výskumom o tom, že drahé lieky proti rakovine nielenže neliečia nádory, ale naopak ich robia horšími. U týchto liekov proti rakovine bolo zistené, že metastázujú nádory a tiež sa po konzumácii masívne zväčšujú. Následkom je, že lieky zabijú pacienta oveľa rýchlejšie.

Vedci vykonávajúci tento výskum tvrdia, že proteín známy ako WNT16B vytvárajúci sa pri chemoterapii predlžuje prežitie nádorových buniek a je dôvodom, prečo chemoterapia v skutočnosti ukoční život rýchlejšie. Spoluautor Peter Nelson z Fred Hutchinson Cancer Research Center v Seattli vysvetľuje:
Keď je WNT16B vylúčený, komunikuje s blízkymi nádorovými bunkami a spôsobuje ich rast, napádanie a hlavne odolanie následnej terapii.

Tím potom pochválil vyhlásenie vlastnými slovami:
Naše výsledky ukazujú, že reakcia na poškodenie v nezhubných bunkách …. môže priamo prispieť k zvýšeniu kinetiky rastu nádorov.

Medzitým bolo u špinavých lacných látok ako je kurkuma a zázvor zhodné zistenie, že účinne zmenšujú nádory a bojujú proti šíreniu rakoviny. V zhodnotení 11 štúdií bolo zistené, že použitie kurkumy znižuje veľkosť mozgových nádorov až o 81%. Ďalšie výskumy preukázali, že kurkuma je tiež schopná úplne zastaviť bujnenie nádorových buniek. Jedna žena sa nedávno objavila na mainstreamových titulkoch s odhalením jej víťazstva proti rakovine, kedy bolo hlavným použitým korenie kurkuma.

Toto nedávne zistenie vedcov ďalej poukazuje na nedostatok skutočnej vedy za mnohým liečením „starými metódami“, nehľadiac na to, čomu by veľa zdravotníkov rado verilo. Skutočnosťou je, že prírodné alternatívy nepotrebujú toľko finančných prostriedkov ako lieky a lekárske zásahy, pretože tam jednoducho nie je žiadny priestor pre zisk. Ak by každý používal kurkumu a vitamín D proti rakovine (ešte lepšie pri prevencii proti rakovine), veľké farmaceutické spoločnosti by bola porazené.