Slovensko nepatrí medzi automobilovú veľmoc, ako to prezentujú občanom politici aj média.

Slovensko nepatrí medzi automobilovú veľmoc, ako to prezentujú občanom politici aj média.

Slovensko nikdy nepatrilo medzi automobilové veľmoci. Prečo nie, keď to vravia naši politici aj média?

Firmy Volkswagen, Kia Motors ani PSA Peugeot Citroën, ktoré na Slovensku pôsobia, nepatria ani nikdy nepatrili Slovensku, čiže slovenským občanom, ako im kedysi patrili všetky štátne podniky vrátane prostriedkov priemyselnej výroby. Z tohoto jednoduchého dôvodu sú nižšie uvedené správy v médiách čistými bludmi!

Skutočná pravda je úplne iná.

Po vopred naplánovanom rozpade Československa a úmyselnej likvidácii a rozpredaja väčšiny štátnych podnikov bez súhlasu občanov, ktorým tieto podniky patrili, sa Slovensko stalo nesebestačným štátom. Zahraničným investorom naši zvolení zástupcovia otvorili dvere a úmyselne im vytvorili dlhodobo podmienky pre využívanie lacnej pracovnej sily a to aj v porovnaní s priemernými európskymi štátmi. Tieto podmmienky bohužiaľ pretrvávajú dodnes. Slovensko je tak lacnou pracovnou silou pre zahraničné automobilky, ktoré Slovensko, čiže občania nikdy nevlastnili, ani vlastniť nebudú. O takomto zámere vedeli organizátori revolúcie 1989, aj politici, ktorí celý proces riadili a aj ho dodnes riadia.

Takýmto spôsobom média ovplyvňujú mienku občanov:

Prečo spoločné Československo? Zbierajú sa podpisy na referendum

Prečo spoločné Československo? Zbierajú sa podpisy na referendum

Za spojenie Čechov a Slovákov sa rozbehla občianska iniciatíva. Čo by malo byť hlavnou motiváciou k vytvoreniu spoločného Československa? Je veľa argumentov za aj proti. Ktoré argumenty sú však správne? Analyzujme si logicky tie najdôležitejšie.

Spoločné Československo kedysi:

Starší občania sa pamätajú na spoločné Československo, ktoré zažili na vlastnej koži. V tom čase (do revolúcie 1989) boli aj dobé aj zlé veci.

Medzi tie zlé zaraďujú súčasní politológovia a politici tieto argumenty:
– Totalitný režim, kde sloboda slova a prejavu bola potlačená, hoci v ústave bola zakotvená
– Cestovať nebolo možné tak voľne ako dnes

O tých dobrých argumentoch sa nezvyknú politológovia a politici verejne vyjadrovať, my ich však zverejňujeme:
– Práca bola pre každého povinnosťou, každý mal prácu a peniaze.
– Neexistovalo bezdomovectvo, všetci mali lacné dotované bývanie
– Zdravotníctvo bolo zadarmo, dotované štátom
– Fungovalo plánované hospodárstvo, v ktorom Československo bolo sebestačnou krajinou

Čo sa logicky malo udiať po revolúcii 1989 a čo sa udialo?

Sme presvedčení, že občania súhlasia s názorom, že zlé veci sa mali odstrániť a tie dobré sa mali ponechaťBuďme teda konkrétny:

1. Malo sa odstrániť to, čo bolo zlé … alebo si myslíme, že sa to odstránilo?
Totalitný režim, ktorý bol označený za zlý, mal byť zmenený. Referendum je nástroj občanov, aby občania mohli rozhodovať o vážnych záležitostiach svojho štátu, ktorý kedysi vlastnili v zmysle ústavy ČSR. Ak si niekto myslí, že dnes nemáme totalitný režim, tak sa mýli. Existuje množstvo priamych dôkazov, ktoré potvrdzujú, že máme síce demokraticky napísané zákony, no občania majú tvrdo potlačenú možnosť ich využívať.

2. Prečo sa neponechalo to, čo bolo dobré?
Fungujúce hospodárstvo, poľnohospodárska, potravinová ale aj priemyselná sebestačnosť bola pre Československo veľkou výhodou. Mali sme výrobné podniky, ktoré parili občanom.
Stačilo modernizovať výrobné linky a o naše výrobky by sa v zahraničí potrhali. Dnes už nepochybne môžeme konštatovať, že cieľom revolúcie nebolo iba odstrániť to čo bolo zlé, ale aj to, čo bolo dobré!

Čo všetko občanom kedysi patrilo:

podľa Čl.8 ústavy ČSR:
(1) Socialistické společenské vlastnictví má dvě základní formy:
státní vlastnictví, které je vlastnictvím všeho lidu (národní majetek), a družstevní vlastnictví (majetek lidových družstev).

(2) Národním majetkem jsou zejména:
nerostné bohatství a základní zdroje energie; základní lesní fond, vodní toky a přírodní léčivé zdroje; prostředky průmyslové výroby, hromadné dopravy a spojů; peněžní a pojišťovací ústavy; rozhlas, televize a film, dále též nejdůležitější společenská zařízení, jako zařízení zdravotnická, školy a vědecké ústavy.

Čo z toho vlastnia občania dnes ? .. komu patrí ich vtedajšie vlastníctvo ?

Čo by malo byť skutočným výsledkom obnovenia Československa?

[clear]
[toggle open_icon=“arrow-down“ closed_icon=“arrow-right“ class=“myToggle“]
[toggle_title]Rudolf Vasky varoval v roku 1998 pred vstupom do EU a hovorí prečo obnoviť Československo[/toggle_title]
[toggle_content]
[col2][/col2][col2][/col2]
[/toggle_content]
[/toggle]

[toggle open_icon=“arrow-down“ closed_icon=“arrow-right“ class=“myToggle“]
[toggle_title]Iniciatíva Hnutia za obnovenie Československa má zasa iné dôvody obnovenia Československa[/toggle_title]
[toggle_content]“Československo 2018″ je združením priateľov myšlienky znovuzjednotenia ČSR. Pôsobí ako v Českej republike, tak na Slovensku.
Cieľom hnutia je usporiadanie referenda o znovuzjednotení Českého a Slovenského štátu, t.j. obnovenie ČSR. Orientačným cieľovým termínom je: dosiahnutie referenda do roku 2018.

K činnostiam patrí:

[list icon=“check“ icon_color=“red“]

  • Zhromažďovanie stúpencov myšlienky zjednotenia Českej a Slovenskej republiky
  • Propagovanie myšlienky zjednotenia
  • Posilňovanie priateľských vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi
  • Organizovanie spoločenských podujatí
  • Vedľajšie a pridružené aktivity
  • Usilovanie o naplnenie cieľa iniciatívy – uskutočnenie referenda o obnovenie ČSR

[/list]
Pokiaľ bude zhromaždené dostatočné množstvo stúpencov myšlienky zjednotenia Českej a Slovenské republiky, bude zahájená petičná kampaň za účelom zozbierania určeného množstva podpisov, tj 50 000 podpisov v ČR a 150 000 podpisov v SR. Petícia bude obsahovať text: „My, dolupodpísaní občania, žiadame o vypísanie referenda o znovuzjednotení Československa.“ Ak sa tieto podpisy nazhromaždia, budú petície odovzdané prezidentom oboch krajín. O výsledku rozhodnú občania. Uskutočnením referenda činnosť iniciatívy končí.

Zásady fungovania iniciatívy Československo 2018:

1. zmysel hnutia nesmie byť zmenený ani odchýlený od pôvodného zadania
2. hnutie by malo zostať v možnej miere politicky vyvážené, ideologicky nezamerané, Nestranícka, nekomerčné
3. nesmie byť zneužité na propagáciu jednej politickej strany alebo jednej ideológie na úkor iných
4. vedľa hlavnej činnosti môžu byť vykonávané vedľajšie a pridružené aktivity, ktoré sú prevádzkované individuálne a na vlastnú zodpovednosť

Účastníci iniciatívy „Československo 2018“ vyjadrujú súhlas s týmito pravidlami.

V roku 2018 bude výročie 100 rokov od vytvorenia Československého štátu (28.10.1918). Využime tejto jedinečnej príležitosti na obnovenie odkazu TGMasaryka a zakladateľov štátu, ktorý nimi bol koncipovaný ako spoločný štát Čechov a Slovákov – zorganizujte kampaň za vyhlásenie referenda o ČSR v Českej a Slovenské republike.

zdroj: Hnutie za obnovenie Československa

[/toggle_content]
[/toggle]
[clear]

Ako to vidia občania?

Ste za obnovenie Československa?

Zobraziť výsledky

Loading ... Loading ...

[clear]