Problémom však je, že Referendum nie je za rodinu. Je súčasťou ďaľšieho politického divadla ?

Problémom však je, že Referendum nie je za rodinu. Je súčasťou ďaľšieho politického divadla ?

Daniel Krajcer: Problémom však je, že toto Referendum nie je za rodinu. V ničom nezvyšuje ochranu a práva rodiny.

Toto referendum tak, ako je postavené, ako ste ho postavili svojími otázkami rodinu nijako nechráni, je namierené nie za rodinu, ale proti konkrétnej skupine ľudí. A toto vnímame ako problém v tomto referende a možno aj preto sa vyvolávajú také vášne, že toto referendum nie je za niečo, ale proti niečomu.

Druhá vec je, aj keby to referendum bolo úspešné, tak ono len konzervuje nejaký súčasný právny stav. Ono pre rodinu nič nezmení. Manželstvo je aj teraz vzťahom muža a ženy. Veď je to v ústave. Adopcie detí pármi rovnakého pohlavia nie sú možné. Čiže vy len konzervujete súčasný právny stav, nijako nezvyšujete práva, ochranu a reálnu podporu pre rodinu.

Kto je vlastne Aliancia za rodinu?

Anton Chromík tvrdí, že občania majú funkčné referendum, slobodu a demokraciu!

Anton Chromík hovorí: Sme občianski aktivisti a zástupcovia občianského sektora.
Tu si Anton Chromík protirečí: Je mi ľúto, že tu nestojí, alebo nie je tu so mnou proti mne aj nejaký občiansky aktivista, ktorý by naozaj zastupoval názory druhého spektra. (prečo proti ? .. veď sú občianski aktivisti, ktorých pán Chromík zastupuje)
Je veľmi dôležité uvedomiť si, že sme dostali naozaj veľa tým, že máme slobodu a Slovensko ju dnes po 25 rokoch využije….hovorí pán Chromík.

Z vyjadrení pána Daniela Krajcera a z vyjadrení pána Antona Chromíka vyplývajú zaujímavé otázky:

1. Rieši Aliancia za rodinu skutočný problém občanov (rodín), alebo je to financovaná skupina s politickým pozadím, ktorá je súčasťou ďaľšieho politického divadla?

2. Kto financuje bilboardy a reklamy Referenda, občianskí aktivisti?

[br]