Mimoriadna správa: Podľa najnovších informácii zostávajú Jozefovi Klányimu už len posledné hodiny života.

Mimoriadna správa: Podľa najnovších informácii zostávajú Jozefovi Klányimu už len posledné hodiny života.

Politický väzeň Jozef Klányi je podľa informácii z nemocnice vo veľmi vážnom stave.

Drží hladovku a prestal prijímať aj tekutiny. Uväznený bol za uplatnenie článku 32 ústavy SR formou nastriekania nápisu 1% na budovu parlamentu.
Čl. 32 ústavy SR:
Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.
[clear]

Jozef Klányi bol po 35 dňovej hladovke prepustený, na smrť vyčerpaný.

DEMOKRACIA definitívne skonala ?

Dnes tým istým spôsobom viacerí aktivisti zámerne napísali kriedou na parlament 1% s vedomím,že budú takisto uväznení, ako bol uväznený Jozef Klányi. Jozef Šolc, Milan Laurinec, Boris Sidor, Marta Balážová a Štefana Baláž boli zatknutí. Podľa skutku, ktorý sa stal by teda mali byť väznení, ako Jozef Klányi, deklarujú aktivisti.
[clear]

[clear]
Od čias pobytu ľudstva na tejto planéte sa nikdy nestalo za žiadneho spoločenského sytsému, aby ktokoľvek akýmkoľvek spôsobom potrestal myšlienku iného človeka.

Ani za čias otrokárskej spoločnosti otrokár nepotrestal myšlienku svojho otroka. Až teraz dňa 6.2.2015 vláda SR prostredníctvom štátnych orgánov SR väzní občana Jezefa Klányiho pre vyjadrenie jeho myšlienky, ktorú znázornil v tomto symbole: 1% na stenu NR SR.

Jozef Klányi v súčasnosti umiera v dôsledku protestnej hladovky vo väzenskej nemocnici v Trenčíne.

Dnes vláda SR potrestala túto istú myšlienku aj týchto občanov SR a zatvorila ich do vyšetrovacej väzby. Vyspelá ľudská civilizácia a demokratická vyspelá SR takto úplne na hanbu sveta totálne pochovala demokraciu na tejto planéte, ktorá trestá myšlienku človeka.

Čo sa bude diať ďalej?

Budú zatknutí aktivisti uväznení tak, ako je uväznení Jozef Klányi ?
Ak budú aktivisti prepustení, prečo nie je prepustený Jozef Klányi ?

Ak ani tento akt úplne chorej Slovenskej totalitnej spoločnosti nedonúti občanov tejto krajiny aby sa postavili zriadiť si nápravu, tak už nejestvuje pochýb o tom, že nás všetkých môžu aj pozabíjať a to iba za našu myšlienku.

Preto prosím toto všetci zdieľajte a šírte ako sa vám len dá, lebo v médiách sa toto nikde neobjaví.

Občianski aktivisti