Jeden z nemeckých najpoprednejších ústavných sudcov povedal, že vláda Angely Merkelovej neplnením povinnosti ochrany svojich hraníc porušuje ústavu krajiny.

V správe akreditovanej partnerskou stranou pani Merkelovej Kresťanskou úniou (CSU) uvádza Udo di Fabio, že spolková vláda je, keď zlyhávajú európske inštitúcie, ústavne povinná zabezpečiť kontrolu bezpečnosti hraníc.

Pán di Fabio, sám z imigrantskej rodiny, dodáva, že ohromný príliv migrantov a následné suspendovanie Dublinskej konvencie znamená, že je nemecká vláda teda povinná do toho vstúpiť, tá však pochybila, keď sa do toho zatiaľ nevložila. Keď takto konali, tak sa dopustili „porušenia zákona historického významu,“ hlási N-TV.

V útoku na výzvy Merkelovej, aby sa hranice ponechali otvorené kvôli súcitu s utečencami utekajúcimi pred vojnou a perzekúciou, dodáva:

„Základný zákon štátu negarantuje ochranu všetkých ľudí na celom svete pomocou faktických či právnych povolení k vstupu.“

Táto správa spôsobí nemeckým úradom starosti zvlášť kvôli tomu, že článok 20 (4) nemeckej ústavy uvádza, že občania majú právo na „odpor“ proti akejkoľvek osobe pokúšajúcej sa porušiť ústavný poriadok krajiny, „ak nie je k dispozícii žiadny iný nápravný prostriedok.“

Ten uvádza: „Všetci Nemci budú mať právo na odpor proti akejkoľvek osobe rušiacej tento ústavný poriadok, pokiaľ nebude k dispozícii žiadny iný nápravný prostriedok.“

V októbri Breitbart London referoval o skupine občanov, ktorí sa už pokúšajú proti Angele Merkel vzniesť trestné oznámenie za jej politiku otvorených hraníc. Spolkoví prokurátori v Karlsruhe už dostali cez 400 listov vyzývajúcich ich, aby zahájili formálne vyšetrovanie, či sa nemecká kancelárka dopustila zrady.

Listy argumentujú, že podľa nemeckého práva ktokoľvek, kto sa pokúsi nemeckú republiku zmeniť silou alebo hrozbou sily, je vinný zradou, a že umožnenie vstupu státisícom migrantov túto podmienku spĺňa, keďže to mení samotné utváranie republiky.

Šablóna tohto listu odkazujúca na článok 20 (4) uvádza, že aby sme „uhájili svoju identitu“ je naším cieľom „zvrhnúť kancelárku.“

Správa pána di Fabio bola akreditovaná bavorskou Kresťanskou úniou, ktorá je v trvalej koalícii s Kresťanskými demokratmi Angely Merkelovej. Medzi týmto regiónom a spolkovou vládou kvôli riešeniu migračnej krízy rastie napätie s tým, že bavorský president Hors Seehofer volá po ďaleko tvrdšej línii.

Tento mesiac už volal po hornej hranici 200 000 žiadateľov o azyl ročne, keď do krajiny ich v roku 2015 vstúpilo cez milión.

„Obmedzenie počtu migrantov musí v roku 2016 byť mojou hlavnou úlohou,“ povedal.

„Toto číslo (200 000) je znesiteľné a v takom prípade by mohla riadne fungovať aj integrácia. Podľa mňa je všetko nad to prehnané. “

zdroj: ac24.cz