Prezident ICOCRIM Slovak Bureau – Medzinárodného výboru pre boj s organizovaným zločinom, terorizmom a korupciou Dr.h.c. mult. JUDr. Jozef Zaťko zverejnil na Facebooku štipľavé otázky premiérovi Róbertovi Ficovi, ktoré zostavil člen ICOCROM plukovnik Ivan Katrinec.

JUDr. Jozef Zaťko: Literu zákona treba dodržať, aspoň tak to navonok prezentujú orgány činné v trestnom konaní. Preto si dovolím premiérovi vlády Róbertovi Ficovi poslať štyri otázky a verím, že tak, ako v prvom prípade kedy mi síce neodpovedal on osobne, ale poverený zástupca z úradu vlády, dostanem aj tentokrát odpovede na moje jednoduché a zrozumiteľné otázky. Dúfam, že ako verejný činiteľ, nebude mať problém na ne odpovedať.

Otázka č.1

Vážený pán premiér JUDr.Róbert Fico, máte vedomosť o tom, žeby sa manipulovalo s vyšetrovacími spismi havárii lietadla AN-24, ktoré spadlo v Hejciach, kde zahynulo 42 ľudí, vracajúcich sa z mierovej misie ?

Otázka č.2

Podieľala sa Vaša pani manželka na príprave zmluvy voči štátu, kde Slovenská republika vyplatila v mimosúdnej dohode značnú finančnú sumu a mali ste z nej osoh ako rodina ?

Otázka č.3

Vedeli ste o finančných machináciách Vášho bývalého predsedu Okr. organizácie SMERu v Prievidzi Vladimíra Jánoša ?

Otázka č.4

Mali ste niekedy v “ niektorom ubytovacom zariadení “ ako premiér SR milostný pomer s inou ženou, ako so svojou manželkou ?
Tieto otázky posielam premiérovi vlády a netrpezlivo budem čakať na odpovede.Dúfam, že sa vyjadrí ešte pred tým, ako sa bude naplno venovať predsedníctvu RE a nebude zaťažovať novinárov odpoveďami počas neho…