Žitňanská namiesto skvalitnenia odbornosti a profesionality vyšetrovateľov polície kriminalizuje slobodu myslenia, slova a prejavu.

Ministerka zakladá osobitný znalecký odbor pre oblasť extrémizmu. Nie sudcovia budú vykladať právne otázky spojené s extrémizmom, ale jej politickí naklonení ľudia z tretieho sektora korupčne platení zo zahraničia a skorumpovaní novinári, ňou prijatí za znalcov. Hitler v porovnaní so Žitňanskou v presadzovaní fašistického zákonodarstva bol amatér.

Žitňanská rozširuje štátnu korupciu na sudcov Špecializovaného súdu, aby odsudzovali ľudí aj za to, čo si mysleli, keď samí nedokážu preukázať súdu, že si to nikdy nemysleli.
V prípade potreby sudcom zvýši platy, resp.pridá iné benefity.

Video

zdroj: youtube